TS. Trần Vân Anh

Chức vụ hiện nay: Giảng viên (từ năm 2000- nay)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ cơ quan: 422-C1 Số 1 Đại Cổ Việt- Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại:  (024)38680109;

Thông tin về đào tạo, giảng dạy

            Đào tạo

2013-2014: Thực tập sinh khoa học, Trường Đại học tổng hợp Pierre – Marie Curie. Paris, Pháp.

2004- 2007: Tiến sỹ, Trường ĐH Công Nghệ Graz, CHLB Áo. Chuyên ngành Hóa Lý Thuyết – Hóa lý  

1993- 1999: Đại học, Thạc sỹ, Trường ĐH Tổng hợp Lô mô nô xốp, Mátxcơva, Liên Bang Nga, chuyên ngành Hoá học

            Giảng dạy

Hóa Lý, Hóa học chất rắn, Động học xúc tác, Kỹ thuật hấp phụ.

 

Các hướng nghiên cứu chính

- Nghiên cứu cấu trúc và tính chất các hệ lớp phủ.

- Nghiên cứu độ bề sắt công nghiệp phủ bằng lớp hữu cơ biến tính phụ gia nano.

- Nghiên cứu trao đổi nội spin eletron trong gốc tự do kép (đôi, ba, 4 electron không cặp đôi)

- Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi. Ứng dụng chất lỏng ion làm dung môi trong các phản ứng trao đổi spin,

- Nghiên cứu xử lý nước: Phương pháp, vật liệu và ứng dụng.

 

Các công bố khoa học trong và ngoài nước

Tạp chí quốc tế

 1. Günter Grampp*, Van Anh Tran, Petr V. Pantyukhov, Alexander I. Kokorin “Intramolecular Mobility in Nitroxide Biradicals with Flexible Linkers” Appl Magn Reason. ISSN 0937-9347, 51 (9-10) (2020) 1031-1040 (DOI 10.1007/s00723-020-01219-9)
 2. Thi Anh Tuyet Pham, Van Anh Tran, Van Duong Le, Minh Viet Nguyen, Duc Duc Truong, Xuan Truong Do, and Anh-Tuan Vu*. “Facile Preparation of ZnO Nanoparticles and Ag/ZnO Nanocomposite and Their Photocatalytic Activities under Visible Light” International Journal of Photoenergy, Article ID 8897667, (2020), 14 pages (https://doi.org/10.1155/2020/8897667).
 3. Duong Hong Quyen, Tran Van Anh, Hoang Thi Kieu Nguyen*. “The Effect of Temperature on the Viscosity of Cobalt Ferrite Nanofluids” International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), ISSN: 2278-3075, 9 (7) (2020) 796-800 (http://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i7/G5281059720.pdf   DOI: 10.35940/ijitee.G5281.059720)
 4. A.I. Kokorin, G Grampp, A.B. Shapiro, V.N. Khrustalev, V.A. Tran Spin exchange in piperidineoxyl polyradicals with bridges containing methylene groups”. Russian Journal of Physical Chemistry B (2013). Vol. 7(6) (2013), 708-716.
 5. A.I. Kokorin, E.N. Golubeva, B.Y. Mladenova, V.A. Tran, T. Kálai, K. Hideg “Behavior of nitroxide biradicals with acetylene bridges in organic solvents and ionic liquids”. App. Mag. Reason., Vol. 44(9) (2013), 1041-1051.
 6. I. Kokorin, V. A. Tran, G. A. Vorobieva. Features of Spin Exchange in Short-Chain Nitroxide Biradicals in Ionic Liquids. App. Magn. Reson. Vol 37 (2010) pp. 473
 7. V. A. Tran, A. I. Kokorin, G. Grampp, and K. Rasmussen. Features of Spin Exchange in Nitroxide Biradicals in the Ionic Liquid bmimPF6 App. Magn. Reson. Vol 35, (2009)389
 8. Tran V. A, Rassmusen, Grampp, Kokorin  Solvent Effects on the Intramolecular Spin Exchange in Biradicals at Room Temperature. Mol. Phys. Vol 105 (2007) 2119.
 9. Tran V. A, Rassmusen, Grampp, Kokorin) The Solvent Effect on Spin Exchange in Long-Chain Nitroxide Biradicals. App. Magn. Reson. Vol 32, 1(2007
 10. Tran V. A, Rassmusen, Grampp, Kokorin. Effects of Solvent Nature on Spin Exchange in Rigid Nitroxide Biradicals. App. Magn. Reson. Vol 30 (2006) 35

Tạp chí trong nước

 1. Nguyen Thu Ha, Tran Ngoc Anh, Tran Thi Thuy, Phan Trung Nghia, Tran Van Anh* “Preparation and Characterization of Solid Polymer Electrolyte Based on Epoxidized Jackfruit Gum” Journal of Science & Technology 142 (2020) 047-050 (https://jst.hust.edu.vn/Journals/GetJournal.aspx?ID=552)
 2. Nguyễn Thu Hà, Trần Ngoc Ánh, Trần Thị Thuý, Phan Trung Nghĩa, Trần Vân Anh*, “Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của nhựa mít và nhựa mít epoxy hoá” Tạp chí Khoa học và Công nghệ 141 (2020) 069-073 (https://jst.hust.edu.vn/Journals/GetJournal.aspx?ID=551).
 3. Trần Thi Thanh Vân, Trần Vân Anh (2005), Studying on the modifications of the epoxy wood adhesive system using flexible organic substance, Vietnam Journal of Science and Technology, Vol. 43 (5), pp. 72-76.
 4. Trần Thi Thanh Vân, Trần Vân Anh, Trần Thị Thanh Thủy (2005), Studying on  the influence of size change of titanium dioxide (TiO2) grains  the structure and properties of the coating system epoxy-TiO2., Vietnam Journal of Science and Technology, Vol. 43 (ĐB), pp. 93-98.

Hội thảo quốc tế

 1. 5-8 September 2006, Madrid, Spain, Intramolecularin Exchange in Bi-, Tri- and Tetra- Nitroxide Radicals 6th Meeting of the European Federation of EPR Groups” Tran V. A, Rassmusen, Grampp.
 2. 23-29 March 2007, Oxford, England, Investigation of the Solvent Effects on the Intramolecular Spin Exchange in Nitroxide Biradical. “The 40th Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Chemical Society”, Tran V. A, Rassmusen, Grampp.
 3. 17-19 May 2007, Graz, Austria Solvent effects on the intramolecular spin exchange in nitroxide biradicals. “Bunsentagung 2007” Tran V. A., Rassmusen, Grampp.
 4. 1-6 September 2007, Sofia, Bulgaria, ESR-Spectroscopy in Ionic Liquids: Investigations on the Dynamics and Kinetics of Organic Radicals “XVII EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry” G. Grampp, B. Mladenova, Tran V. A, and D. Kattnig.
 5. May 30 - June 2, 2007, Kočovce, Slovak Republic Intramolecular Spin Exchange in Nitroxide Biradicals studied by ESR Spectroscopy XXII International EPR Seminar” Tran V. A., Rassmusen, Grampp.
 6. November 2006, Accelerated weathering tests from steel with organic coatings use in Vietnam. Proceedings of the 20th Scientific Conference, Hanoi University of Technology; Tran Thi Thanh Van, Tran Thi Thanh Thuy, Tran Van Anh.
 7. November 2006, The protect metal coating based on the polymer modified with the inorganic additives. Proceedings of the 20th Scientific Conference, Hanoi University of Technology; Tran Thi Thanh Van, Tran Van Anh, Tran Thi Thanh Thuy.
 8. November 2003, Accelerated testing methods to value the durability of steel coated by organic coating for climatic zone of Vietnam; Asian-Pacific Corrosion Control Conference (Osaka, Japan); Tran Thi Thanh Van, Tran Xuan Hoanh, Tran Van Anh.

Các đề tài, dự án đã và đang thực hiện

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

 • Nghiên cứu phương pháp phân tán hạt Dioxit Titan (TiO2) trong hệ Polyme - TiO2, 2008, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • Nghiên cứu công nghệ chế tạo hạt nano vàng ứng dụng làm chất háp phụ các gốc tự do phục vụ ngành y dược. 2009-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Nghiên cứu chế tạo chất điện phân polyme rắn từ nhựa mít, 2018, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

 • Nghiên cứu ảnh hưởng cửa sự thay đổi cấu trúc pha đến khả năng chống ăn mòn của lớp phủ composite biến tính phụ gia vô cơ nano, 2006- 2008, Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp nhà nước (Mã số đề tài: 58308)
 • Nghiên cứu ảnh hưởng chất ức chế ăn mòn chứa kẽm đến chất lượng lớp phủ composite bảo vệ kim loại trong môi trường hóa chất, 2001- 2002, ĐTNC cơ bản cấp nhà nước
 • Phát triển polymer chức năng cao: Nghiên cứu các tính chất và hình thái học của vật liệu cấu trúc mạng nano tạo ra từ quá trình đồng trùng hợp ghép của styrene vào cao su thiên nhiên, 2014- 2016, Đề tài thuộc Quỹ Nafosted
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ sóng điện từ trên cơ sở cao su thiên nhiên biến tính, 2018- 2020, Đề tài thuộc Quỹ Nafosted
 • Tổng hợp xúc tác quang plasmon Au/MoS2 pha tạp trên ZnO cấu trúc phân tầng cho quá trình đồng thời tạo H2 và Hydro hóa CO2 thành metanol dưới ánh sáng nhìn thấy, 2019- 2021, Đề tài thuộc Quỹ Nafosted

Các sách, giáo trình đã xuất bản, patent đã công bố

Sách đã xuất bản

 1. Trần Vân Anh. Trần Xuân Hoành. “Cấu tạo nguyên tử, phân tử và liên kết kết hoá học”. NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ (2018), 424 tr.
 2. Trần Vân Anh. Trần Xuân Hoành. “Hóa học tinh thể và các phương pháp vật lý nghiên cứu cấu tạo chất”. NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ (2018), 301 tr.
 3. Tạ Thị Phương Hòa, Nguyễn Vân Anh, Trần Vân Anh, Mai Thanh Tùng. Giáo trình Tiếng Anh dành cho sinh viên ngành Công nghệ Hóa Học. NXB KH&KT (2005)

Các HVCH và NCS đã, đang hướng dẫn

Đã hướng dẫn 1 NCS bảo vệ thành công. Tên đề tài: Nghiên cứu ổn định phân tán và tính chất lưu biến của chất lỏng từ cobalt ferit.

 

Các thông tin khác:
      Cô đang tuyển SV, HVCH, NCS tham gia đề tài, dự án của mình theo các hướng nghiên cứu kể trên


In bài này   Gửi Email bài này