Địa chỉ: Phòng 311, Nhà C3-4

Tel: 04-38692510

 Email: sce-dcppe@hust.edu.vn

Bộ môn Máy & Thiết bị Công nghiệp Hoá chất - Trường ĐHBK Hà Nội được thành lập từ năm 1961, và bắt đầu đào tạo khóa đầu tiên từ năm học 1961-1962. Đây là địa chỉ duy nhất tại Việt nam đào tạo Kỹ sư, Thạc sỹ và Tiến sỹ chuyên ngành Máy và Thiết bị Công nghiệp Hoá chất – Dầu khí.

Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức sâu và rộng về cả các quá trình công nghệ, thiết kế, chế tạo và lắp đặt các dây truyền thiết bị trong công nghiệp hóa chất và dầu khí. Do đáp ứng đúng yêu cầu của xã hội, nên đây là một trong ba chuyên ngành thu hút nhiều sinh viên theo học nhất của Viện Kỹ thuật Hóa học. Thực tế cho thấy, sinh viên tốt nghiệp ngành Máy và Thiết bị Công nghiệp Hoá chất – Dầu khí đang công tác tốt trên nhiều cương vị ở các tổng công ty lớn, như Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, Tổng công ty Hóa chất, Tổng công ty Xăng dầu, Tổng công ty Dầu khí….và các doanh nghiệp trong và ngoài nước khác.

Đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Bậc đại học: Kỹ sư Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất – Dầu khí

Cao học: Thạc sỹ Kỹ thuật hóa học, định hướng Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất – Dầu khí

Tiến sỹ: Chuyên ngành: Quá trình và Thiết bị công nghệ hóa học - Mã số: 62.52.77.01

Các môn học:
 • - Kỹ thuật an toàn và môi trường
 • - Bơm, quạt, máy nén
 • - Quá trình và thiết bị truyền nhiệt
 • - Máy gia công vật liệu rắn
 • - Quá trình và thiết bị thủy cơ
 • - Quá trình và thiết bị chuyển khối
 • - Công nghệ hóa học
 • - Máy gia công vật liệu dẻo
 • - Cơ sở tính toán máy và thiết bị
 • - Thiết bị phản ứng
 • - Thiết kế, lắp đặt công trình CNHC
 • - Tin ứng dụng trong công nghệ hóa học
 • - Quá trình và thiết bị sấy

 

Nghiên cứu Khoa học

Các hướng nghiên cứu

- Động học và thiết kế thiết bị phản ứng: Nghiên cứu động học của các quá trình phản ứng đồng thể, dị thể có và không có sự có mặt của xúc tác, cấu trúc dòng và kết cấu của thiết bị phản ứng.

- Các quá trình thủy cơ học: Nghiên cứu các quá trình phân riêng bằng vật ngăn, lắng dưới tác dụng của trường trọng lực, trường ly tâm, và trường tĩnh điện

- Các quá trình truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt: Nghiên cứu các quá trình truyền nhiệt cơ bản, truyền nhiệt có kèm quá trình chuyển khối và phản ứng hóa học, kết cấu và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt.

- Các quá trình và thiết bị chuyển khối: Nghiên cứu cơ chế và thiết bị của quá trình hấp phụ, hấp thụ, trích ly, chiết và chưng luyện.

- Các quá trình cơ học: Nghiên cứu các quá trình và thiết bị dùng cho gia công vật liệu rắn (đập, trộn, nghiền, sàng…) và gia công vật liệu dẻo (trộn, đùn, cán, ép…).

- Thiết kế cơ khí và thiết kế lặp đặt các dây truyền thiết bị trong công nghiệp hóa chất.

- Ứng dụng tin học trong thiết kế, mô phỏng, và tối ưu hóa các quá trình và thiết bị công nghệ hóa học

Cán bộ - Giảng viên

PGS. TS. Tạ Hồng Đức

PGS. TS. Tạ Hồng Đức

Giảng viên cao cấp