Đào tạo hệ Sau đại học

Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 10/10/2017: Danh mục mã ngành cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ mới ban hành. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2017. Tải về tại ĐÂY

Chương trình đào tạo Thạc sỹ

KỸ THUẬT HÓA HỌC (Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học, Mã số: 60520301)

KỸ THUẬT IN VÀ TRUYỀN THÔNG (Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học, Mã số: 60520301)

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU SILICAT (Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học, Mã số: 60520301) 

KỸ THUẬT LỌC - HÓA DẦU (Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học, Mã số: 60520301)

HÓA HỌC

Chương trình đào tạo Tiến sỹ

VẬT LIỆU CAO PHÂN TỬ VÀ TỔ HỢP (Mã số: 62440125)

HÓA HỮU CƠ (Mã số: 62440114)

KỸ THUẬT HÓA HỌC(Mã số: 62520301) bao gồm các định hướng: (i) Hóa dầu và Xúc tác hữu cơ; (ii) Quá trình thiết bị công nghệ Hóa học; (iii) Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại; (iv) Công nghệ các chất Vô cơ

HÓA LÝ THUYẾT VÀ HÓA LÝ (Mã số: 62440119)
 


In bài này   Gửi Email bài này