HUST   |   Email   |    DOffice   |   eHUST   |

Định hướng nghiên cứu

Nghiên cứu sáng tạo và nghiên cứu trình độ tiên tiến để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu phát triển hàng đầu của đất nước và đạt chuẩn quốc tế. Nội dung nghiên cứu bao gồm:

  1. Nghiên cứu công nghệ tách chiết, bán tổng hợp và tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học từ thiên nhiên
  2. Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu và vật liệu tiên tiến phục vụ công nghệ xúc tác, bảo vệ môi trường, công nghệ sạch, công nghệ sinh học, công nghệ điện-điện tử, công nghệ tiết kiệm và tái tạo năng lượng và các ngành công nghệ phục vụ đời sống khác.
  3. Tính toán, thiết kế, mô phỏng cơ chế và quá trình công nghệ Hóa học, công nghệ Sinh học, công nghệ Vật liệu, công nghệ Môi trường và Vật liệu tiên tiến.

Đề tài Nghiên cứu Khoa học

Nghiên cứu khoa học công nghệ là một trong các nội dung tiếp tục có nhiều phát triển trong năm qua về số lượng và kinh phí đề  tài các cấp, giúp nâng cao chất lượng cho đào tạo sau đại học và đại học, với sự tham gia của nhiều cán bộ trẻ. Năm học 2015 và năm 2016 đã triển khai 58 đề tài với tổng kinh phí 40.293 triệu đồng bao gồm 11 đề tài cấp cơ sở, 20 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài cấp Nhà nước, 16 đề tài Quỹ Nafosted, 6 đề tài hợp tác song phương, 2 dự án sản xuất thử  nghiệm.

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC CẤP ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

STT

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

ĐỀ TÀI QUỸ NAFOSTED

1

TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

Tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học của chi Kháo (Phoebe) ở Việt Nam Mã số: 104.01-2015.22

2

PGS.TS.Trần Khắc Vũ

Tổng hợp và thử tác dụng kháng ung thư các dẫn xuất mới arteminsinin. Mã số: 104.01.2013.01

3

PGS.TS Nguyễn Kim Ngà

Nghiên cứu chế tạo khuôn định dạng trên cơ sở compozit polyme/nano-hydroxyapatite (Hap) ứng dụng trong kỹ thuật chế tạo mô xương; Mã số:

4

PGS.TS Trần Thu Hương

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Dung lụa - Symplocos sumuntia Buch -Ham ex G.Don (Symplocaceae) và cây Sói đứng - Chloranthus erectus (Buch -Ham) Verdcourt (Chloranthanceae) ở phía Bắc Việt Nam. Mã số:

5

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính

Tổng hợp, cấu trúc và tính chất quang xúc tác của vật liệu oxit phức hợp perovskite chuỗi Ruddlesden - Popper ứng dụng cho phản ứng phân tách nước

6

TS. Đặng Trung Dũng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu ống Nano Mangan Oxit làm vật liệu cho các nguồn tích trữ năng lượng hiện đại

7

TS. Phan Huy Hoàng

Tổng hợp zeolit ZSM5 trên nền hạt mang từ tính, ứng dụng cho phản ứng sắp xếp lại epoxy để tổng hợp andehit và phản ứng phân hủy lignin

8

PGS.TS Nguyễn Hồng Liên

Nghiên cứu chế tạo màng phân lập tại hiện trường các dạng kim loại nặng có khả năng tác động sinh học trong môi trường nước và trầm tích.

9

PGS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác kim loại hydrotalcite bằng các phổ sử dụng bức xạ gia tốc hạt nhân, ứng dụng cho phản ứng decacboxyl hóa để thu hydrocacbon xanh; Mã số: 104.05-2013.57

10

PGS.TS Tạ Ngọc Đôn

Nghiên cứu tổng hợp trực tiếp các vật liệu mao quản cơ kim và nano-zeolit để ứng dụng làm chất hấp phụ và chất xúc tác chuyển hóa một số hợp chất hữu cơ; Mã số: 104.05-2013.11

11

TS. Trần Thị Thúy

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác kim loại hydrotalcite bằng các phổ sử dụng bức xạ gia tốc hạt nhân, ứng dụng cho phản ứng decacboxyl hóa để thu hydrocacbon xanh hình thái học của vật liệu cấu trúc mạng nano tạo ra từ quá trình đồng trùng hợp ghép của styrene vào cao su thiên nhiên; Mã số: 104.05-2013.57.

12

PGS.TS Phạm Thanh Huyền

Tổng hợp, đặc trưng hệ xúc tác lưỡng chức kim loại quý (Pt, Ir)/chất mang axit rắn, vai trò của tâm kim loại và axit Bronsted/Lewis đến phản ứng hydroissome hóa, hydrocracking n-paraffin mạch dài và hydrocacbon thơm đa vòng; Mã số:

13

PGS.Vũ Đình Hoàng

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài thực vật chi Côm (Elaeocarpus) ở Việt Nam, Mã số: 104.01-2014.34

14

Ts. Trần Thượng Quảng

Nghiên cứu bán tổng hợp và khảo sát hoạt tính chống Alzeimer của một số dẫn xuất mới của apigenin từ spinosin; Mã số: 104.01 - 2014.47

15

TS. Nguyễn Vân Anh

Chế tạo cảm biến sinh học điện hóa vi lưu sử dụng các hạt nano từ, ứng dụng trong nhận biết mọt số dấu ấn ung thư nhằm chẩn đoán sớm ung thư vú ở người; Mã số: 103.02-2012.71

….

   

ĐỀ TÀI BỘ GDDT

1

TS. Tạ Hồng Đức

Nghiên cứu sản xuất bột siêu mịn hàm lượng phốt phát cao sử dụng trong chăn nuôi từ nguồn nguyên liệu trong nước; 1/2016-12/2017

2

TS. Phùng Anh Tuân

Nghiên cứu chế tạo dung dịch ẩm không IPA (Isopropyl Ancohol) sử dụng cho công nghệ in offset; 1/2016-12/2017

3

TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

Xây dựng quy trình chiết tổng các polysaccharide và phân lập alkaloid từ một số loài Thạch hộc Dernobium (Orchidaceae) ở Việt Nam Mã số: B2016 – BKA-11; 1/2016-12/2017          

4

TS Nguyễn Vân Anh

Nghiên cứu chế tạo hệ cảm biến sinh học đo tại thực địa nhằm kiểm soát dư lượng một số thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản và môi trường nước; Mã số:

5

PGS.TS Tạ Ngọc Đôn

Nghiên cứu chế tạo vật liệu MESO MSU FAU và MESO FAU từ vỏ trấu để ứng dụng làm xúc tác trong phản ứng ALKYL hóa BENZEN bằng ISOPROPANOL; Mã số: B2014-01-87

6

TS. Phan Trung Nghĩa

Hợp tác nghiên cứu chuyển đổi mủ cao su thiên nhiên ứng dụng cho vật liệu cao su y sinh và pin nhiên liệu

7

TS. Trần Thị Minh

Nghiên cứu quy trình chiết tách các hoạt chất từ cây Giá ( Excoecaria agallocha) ở vùng biển Thái Bình, Nam Định, tạo chế phẩm hỗ trợ điều trị viêm nhiễm và ung thư.

8

PGS.TS Vũ Đình Hoàng

Nghiên cứu công nghệ sản xuất anthraquinone toàn phần từ các nguồn cây dược liệu họ rau răm (Polygonaceae) làm nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật sinh học trừ nấm hại cây trồng; Mã số: B2015-01-04

9

PGS.TS Phạm Thanh Huyền

Nghiên cứu thiết kế hệ thống nhiệt phân xúc tác chất thải rắn đô thị

10

TS. Nguyễn Thị Hồng Phượng

Hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn chống gỉ hệ phốt phát vô cơ từ nguyên liệu trọng nước

11

TS. Trịnh Xuân Anh

Nghiên cứu và chế tạo màng phủ oxit trong suốt cản bức xạ hồng ngoại nhằm ứng dụng trong sản xuất kính tiết kiệm năng lượng

12

TS. Chu Hải Nam

Nghiên cứu xử lý các hợp chất polyclobiphenyl(PCBs) trong dầu biến thế thải bằng phương pháp khử ở nhiệt độ thấp

13

TS Vũ Hoàng Tùng

Nghiên cứu sử dụng chất kết dính vô cơ trên cơ sở polime phốt phát nhôm và đất đồi làm vật liệu xây dựng không nung; Mã số: B2014-01-85.

14

PGS.TS Lê Minh Thắng

Nghiên cứu công nghệ tổng hợp hệ xúc tác nano trên chất mao quản đa cấp tổng hợp từ nguyên liệu khoáng tự nhiên.

15

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu có cấu trúc khung xốp cơ – kim đi từ phức chất của kim loại chuyển tiếp với các amino axit thiết yếu ứng dụng bổ sung khoáng chất dinh dưỡng cho thức ăn gia súc và gia cầm.

   

ĐỀ TÀI KC

1

PGS.TS La Thế Vinh

KC.02.DA09/11-15 Hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn vô cơ chịu nhiệt công suất 100.000 kg/năm từ nguyên liệu trong nước

2

PGS.TS. Phan Trung Nghĩa

KC.06.DA22/11-15 Dự án Hoàn thiện dây chuyền thiết bị và công nghệ làm sạch Protein trong mủ cao su thiên nhiên

3

PGS.TS. Phan Trung Nghĩa

Tạo lập vòng khí thải cacbon với cao su thiên nhiên

….

   

ĐỀ TÀI HTQT

1

TS. Nguyễn Xuân Trường

Nghiên cứu chế tạo đầu dò huỳnh quang phát hiện một số phân tử sinh học dùng cho nghiên cứu y sinh

2

PGS. TS. Văn Đình Sơn Thọ

Optimination of pyrolysys for fuel production; AUN-Seet-Ned, 2014-2016.

3

PGS. TS. Văn Đình Sơn Thọ

Research and application of Biomass gasification technology for electric/energy application of Vietnam remote areas

4

PGS. TS. Mai Thanh Tùng

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải hiệu quả cao và thu hồi kim loại ứng dụng trong khu vực Đông Nam Á

5

PGS. TS. Mai Thanh Tùng

Advanced Electrochemical Method for Treatment and Metal Recycling of Industrial Solid Waste

6

PGS. TS. Trần Khắc Vũ (Thư ký ĐT)

TS. Vũ Đình Tiến (Thư ký ĐT)

Xây dựng quy trình tinh chế (-)-gossypol từ hạt bông Việt Nam và tổng hợp xúc tác các phối tử Salen và Phosphine: 2016-2-2018

….

   

ĐỀ TÀI BỘ CÔNG THƯƠNG

1

PGS.TS Hoàng Thi Bích Thủy

Nghiên cứu nâng cao khả năng chống ăn mòn cột chống thủy lực bằng công nghệ mạ hợp kim Ni cứng

2

PGS.TS Trần Thu Hương

Nghiên cứu quy trình ổn định chiết xuất phân đoạn giàu hợp chất flavonoid và xanthon từ lá cây Xake và vỏ quả Măng cụt

   

ĐỀ TÀI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

PGS.TS Phạm Thanh Huyền

Nghiên cứu làm giàu khoáng Montmorillonit thuộc vùng mỏ Cromit Cổ Định để sản xuất hóa phẩm khoan phục vụ công nghiệp"

2

PGS.TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng

Nghiên cứu khả năng ứng dụng xúc tác cân bằng của phân xưởng RFCC vào sản xuất xi măng theo đơn đặt hàng số 578/ĐH-KT.

….

   

ĐỀ TÀI TRƯỜNG ĐHBKHN 2015-2016

1

ThS. Nguyễn Trung Hiếu

Đánh giá hoạt tính xúc tác Nano Titania-AC trong việc khử màu hợp chất Methyl Orange ( MO).

2

NCS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chế tạo màng mỏng nano TiO2 pha tạp đồng thời các nguyên tố Al(III) và Si(IV) bền pha anata ở nhiệt độ cao, phủ trên bề mặt gạch men bằng phương pháp phun phủ sol-gel. Khảo sát các đặc tính và hiệu ứng siêu ưa nước của bề mặt màng phủ sử dụng nguồn chiếu sáng tia tử ngoại và ánh sáng nhìn thấy.

3

PGS. TS. Trần Thị Thúy

Đánh giá quá trình thăm dò, khai thác uran, thori và các nguyên tố đất hiếm ở các mỏ quặng của Việt Nam; T2015

4

NCS.ThS. Đinh Thị Thu Hiền

Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình chiết tách phân đoạn giàu flavonoid và thăm dò hoạt tính kháng viêm, chống ung thư từ lá cây Giá (Excoecaria agallocha , Euphorbiaceae)

5

TS.Vũ Thị Ngọc Minh

Nghiên cứu chế tạo gốm mulit-corun xốp từ oxit nhôm kỹ thuật và trấu.

6

NCS.ThS. Nguyễn Trung Thành

Nghiên cứu thu hồi và ứng dụng Silica từ nguồn rơm rạ phế thải

7

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Nghiên cứu công nghệ thu hồi kim loại đất hiếm từ rác thải bóng đèn huỳnh quang bằng phương pháp chiết tách – điện phân SX-EW

8

TS. Đỗ Quang Bắc

Nghiên cứu tổng hợp phụ gia chậm cháy hệ phốt phát vô cơ dùng để sản xuất sơn chống cháy

9

ThS. Quách Thị Phượng

Nghiên cứu công nghệ tách SiO2 trong cao lanh bằng phản ứng pha rắn và ứng dụng sản phẩm trong sản xuất sơn vô cơ

10

TS. Lê Huyền Trâm

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học  của vỏ cây xinh (Anacolosa poilanei Ganhep) thuộc họ dương đầu (Olacaceae)

11

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Nghiên cứu công nghệ chiết tách dung môi – điện phân SX-EWsản xuất đồng, niken từ quặng nghèo và bã thải rắn

12

TS. Trần Vĩnh Hoàng

Chế tạo cảm biến không đánh dấu nhằm phát hiện trực tiếp ion Hg2+ trong nước trên cơ sở hạt nano Ag/Cacbon dots; T2016, 01/2016 - 12/2016  

13

TS. Giang Thị Phương Ly

Nghiên cứu chiết tách l-tyrosine từ phụ phẩm móng bò làm nguyên liệu điều chế iodo-tyrosine, tiền chất cho levothyroxine -thuốc chỉ định hội chứng suy giáp; T2016, 01/2016 - 12/2016

ĐỀ TÀI TRƯỜNG ĐHBKHN 2016-2017

 1

ThS. Nguyễn Quang Hưng

Xây dựng bộ dữ liệu màu pha ứng dụng trong in bao bì

2

TS. KTS. Phan Việt Toàn

Xây dựng giao diện thiết kế tương tác qua môi trường Thông tin thời gian thực (Augmented Reality) kết nối mô hình thông tin BIM3D/4D để hỗ trợ thiết kế-xây dựng và mô phỏng công trình Công nghiệp hóa học.

3

KS. Nguyễn Thế Dương

Nghiên cứu chế tạo vật liệu bọc lót đường ống chịu nhiệt, chịu hóa chất và ứng dụng trong công nghiệp

 4

TS. Bùi Thị Thanh Huyền

Nghiên cứu chế tạo hệ ức chế ăn mòn trên cơ sở dẫn xuất của imidazoline cho các thiết bị thu gom và vận chuyển khí của PV Gas

 5

TS. Lê Đại Dương 

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu oxit mangan cấu trúc nano có pha tạp kim loại chuyển tiếp bằng phương pháp điện hóa và ứng dụng làm vật liệu tích trữ năng lượng thế hệ mới 

 6

TS. Trần Quang Tùng 

Phản ứng mở vòng 4-spirocyclopropane isoxazolidines carboxylates 

 7

Hoàng Hữu Hiệp 

Nghiên cứu tổng hợp nước giặt dùng trong môi trường nước lợ và nước mặn

8

TS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Nghiên cứu tách chiết polysaccharid từ nấm Linh chi đỏ thứ, phế phẩm trồng ở Việt nam làm thực phẩm chức năng hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

9

TS. Đỗ Xuân Trường

Mô hình đánh giá tính khả thi kinh tế-kỹ thuật của các công nghệ sản xuất năng lượng tái tạo từ phế phẩm nông nghiệp tại Việt Nam

10

NCS. Phùng Thị Anh Minh

Xác định tham số của mô hình mô phỏng quá trình chưng chân không phân tách đơn hương trong tinh dầu Thông.

11

TS. Nguyễn Ngọc Thịnh

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu nano composite ZnO/chitosan và đánh giá khả năng ứng dụng phân hủy quang xúc tác một số chất màu hữu cơ

12

TS. Nguyễn Văn Thông

Nghiên cứu quy trình tạo cao đặc Diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus Schum. Et Thonn) ở quy mô phòng thí nghiệm giàu hàm lượng Phyllanthin và Hypophyllanthin

13

ThS. Nguyễn Thị Minh Thu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu có khả năng lưu giữ hương thơm và khử mùi từ một số phụ phẩm nông nghiệp

14

TS. Phạm Trường Sơn

Nghiên cứu tổng hợp  ZEOLIT Y có tỷ số SiO2/Al¬2O3 cao từ các nguồn nguyên liệu trong nước

15

ThS. NCS Phạm Văn Tiến

Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa gốc Propargyl (C3H3) với một số chất trong pha khí

16

TS. Cao Hồng Hà

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ vi lưu (microfluidics) tích hợp mô đun khuấy trộn và mô đun bẫy hạt từ ứng dụng trong phân tích sinh học

17

TS.Nguyễn Ngọc Tuệ

Nghiên cứu ứng dụng mô hình hóa đánh giá ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu đến quá trình xâm nhập mặn ở các cửa sông lưu vực sông Vũ Gia – Thu Bồn

TS.Nguyễn Ngọc Tuệ

Liên hệ

VĂN PHÒNG VIỆN
Tel. +84-24 3868 0070 - Văn phòng
Tel. +84-24 3869 2300 - Sinh viên
Email.  sce@hust.edu.vn
 
HOTLINE: +84-96 369 2300
Tel. +84-86 869 2300 - Sinh viên
Tel. +84-91 968 0070 - Sau Đại học