Thông báo Hội thảo Khoa học Toàn Quốc lần thứ X “Hóa Vô cơ – Đất hiếm – Phân tích”

Nhằm triển khai nghiên cứu và ứng dụng các kết quả đạt được trong lĩnh vực hóa vô cơ, phân bón và đất hiếm, Hội KH & CN các hợp chất vô cơ tổ chức Hội thảo Khoa học Toàn quốc lần thứ X: “Hóa Vô cơ–Đất hiếm-Phân tích”.

1. Mục đích Hội thảo:

Tập hợp đội ngũ những nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực Hóa học ở Việt Nam, những người làm công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy quan tâm đến hóa vô cơ, phân bón và đất hiếm, nhằm: Trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu triển khai về các lĩnh vực liên quan từ năm 2021 đến nay.

2. Các chủ đề Hội thảo:

Hội thảo tập trung vào một số lĩnh vực chính sau:

- Hóa học các hợp chất vô cơ;

- Hóa học đất hiếm;

- Hóa phân tích;

- Một số vấn đề khác (mở) có liên quan đến các lĩnh vực trên.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo:

- Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: Đầu tháng 07/2024;

- Địa điểm: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang, Viện HLKH&CNVN, tại Trung tâm Nghiên cứu Tiên tiến và Sáng tạo Hòn Chồng, đồi Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4. Thành phần Tổ chức Hội thảo:

+ Chủ tịch Hội thảo:

- GS.TS. Nguyễn Trọng Uyển

+ Ban Tổ chức Hội thảo:

- PGS.TS. Lưu Minh Đại, Trưởng Ban

- GS.TS. Trần Đại Lâm, Phó Trưởng Ban

- PGS.TS. Phạm Đức Thịnh, Phó Trưởng Ban

- PGS.TS. Nguyễn Mộng Sinh

- PGS.TS. La Thế Vinh, ủy viên

- PGS.TS. Bùi Đức Nguyên, ủy viên

- GS,TS. Nguyễn Hùng Huy, ủy viên

- TS. Nguyễn Trọng Hùng, ủy viên

- PGS.TS. Nguyễn Hoa Du, ủy viên

- PGS.TS Đào Ngọc Nhiệm, ủy viên

- PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn, ủy viên

- PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện, ủy Viên

- PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng

- PGS.TS. Cao Văn Hoàng, ủy viên

- PGS. TS.Nguyễn Thị Bích, ủy viên

+ Ban Thư ký Hội thảo:

- PGS.TS. Đào Ngọc Nhiệm, Trưởng Ban

- TS. Phạm Ngọc Chức, ủy viên

- ThS. Đỗ Văn Dũng, ủy viên

- TS. Nguyễn Trung Kiên

- ThS. Nguyễn Thị Hà Chi

- ThS. Nguyễn Quang Bắc

5. Đăng kí và viết bài tham gia Hội thảo:

- Bài viết phải đáp ứng đầy đủ các quy định của Tạp chí (gửi kèm Quy định về đăng bài) được gửi phản biện, nếu đáp ứng yêu cầu về chất lượng sẽ được đăng trên Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 30, số 2 (Năm 2024).

- Kế hoạch gửi bài viết cụ thể như sau: Từ ngày 15/03/2024 đến hết ngày 15/05/2024: Nhận bài viết. Bài viết đạt chất lượng sẽ được đăng trên Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Hội thảo theo địa chỉ:

- PGS.TS Lưu Minh Đại, Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo, điện thoại: 0903223097;

- PGS.TS. Đào Ngọc Nhiệm, Viện Khoa học vật liệu – Trưởng Ban Thư ký Hội thảo, điện thoại: 0915417696; Email gửi bài: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Kinh phí đăng trên Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học là 1.500.000đ/ bài được gửi qua: Đào Ngọc Nhiệm; số TK: 13320699421018, tai NH Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban Tổ chức rất mong nhận được đăng kí tham dự và bài viết tham luận của các nhà khoa học, giảng viên và các chuyên gia, các nhà quản lý để Hội thảo khoa học thành công.


In bài này   Gửi Email bài này