Văn phòng: Phòng 308 – nhà C4
Tel/Fax: +84-4-38692441
Email: SCE-PETROCHEM@hust.edu.vn
Web: http://chemeng.hust.edu.vn/petrochem

Năm thành lập:
hoadau1Bộ môn Công nghệ Hữu cơ được thành lập từ ngày thành lập trường 15/10/1956. Từ năm 1967, nhóm Cao phân tử thuộc Bộ môn được tách ra, Bộ môn còn lại chuyên ngành Tổng hợp hữu cơ và Than. Từ năm 1980, Bộ môn phát triển và có thêm ngành dầu khí, từ đó hình thành 3 nhóm: nhóm nhiên liệu rắn, nhiên liệu lỏng và tổng hợp hữu cơ. Từ năm 1992 đến năm 1996, thành lập Khoa Công nghệ Hữu cơ gồm tổ Tổng hợp Hữu cơ và tổ Hữu cơ cơ bản (Thời gian này trường chuyển từ 3 cấp: Bộ môn – Khoa – Trường thành 2 cấp Khoa – Trường). Từ năm 1998 trở đi lại trở thành 3 cấp và Bộ môn CN Hữu cơ - Hóa dầu hình thành cho đến ngày nay. Từ năm 2001, Bộ môn hình thành thêm nhóm CN Hóa dược và bảo vệ thực vật. Đến năm 2006 nhóm Hóa dược và Hóa giấy tách ra khỏi BM CN Hữu cơ – Hóa dầu.

Trải qua nhiều thời kỳ sát nhập và phân chia, cho đến nay bộ môn CN Hữu cơ – hoá dầu vẫn là cơ sở lớn nhất tại Việt Nam đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ ngành công nghệ Hữu cơ – hoá dầu. Hiện nay bộ môn có quan hệ hợp tác sâu rộng với Tập đoàn dầu khí Quốc gia (PetroVietnam), Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), các viện nghiên cứu như: Viện Hoá học công nghiệp Việt Nam, Viện Hoá học thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, các trường đại học trong nước và trên thế giới như: ĐH Gent, Namur (Bỉ), ĐH kỹ thuật Vienna (Áo), ĐH Trento (Ý), Hiệp hội Dầu Khí Hàn Quốc… Bắt đầu từ năm 2008 - 2013, hàng năm Hiệp hội các giáo sư thuộc tập đoàn Dầu khí TOTAL (Pháp) cử giáo viên sang đào tạo các khoá học ngắn hạn về lọc – hoá dầu cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành công nghệ tổng hợp hữu cơ – hoá dầu.

hoadau2

Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ:

TT

Thời kỳ

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

1

1956 - 1964

GV. Đặng Văn Luyến

-

2

1964 – 1967

GS. TS. Đào Văn Tường

-

3

1967 – 1972

PGS. TS. Trần Công Khanh

-

4

1973 - 1977

GS. TS. Đào Văn Tường

-

5

1977 - 1985

PGS. TS. Trần Công Khanh

-

6

1986 - 2003

GS. TS. Đào Văn Tường

GS. TS. Đinh Thị Ngọ

PGS. TS. Lê Văn Hiếu

7

2003 - 2008

PGS. TS. Nguyễn Hữu Trịnh

TS. Đào Quốc Tùy

8

2008 - 2018

PGS. TS. Đào Quốc Tùy

PGS. TS. Phạm Thanh Huyền

9

2019 - nay

PGS. TS. Nguyễn Hồng Liên

TS. Phan Thị Tố Nga


Các cán bộ hiện đang công tác tại bộ môn

1

GS.TS Lê Minh Thắng

6

TS. Nguyễn Anh Vũ

2

PGS.TS Nguyễn Hồng Liên

7

TS. Vương Thanh Huyền

3

PGS.TS Phạm Thanh Huyền

8

TS. Phan Thị Tố Nga

4

PGS. TS. Đào Quốc Tùy

9

ThS.NCS Nguyễn Tiến Thành

5

PGS.TS Văn Đinh Sơn Thọ

10

TS. Phạm Trường Sơn


Thành tích

Tập thể Bộ môn trong quá trình hoạt động đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu như Bằng khen các cấp, tập thể lao động xuất sắc các cấp.
Nhiều cán bộ của Bộ môn đã đạt được các danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Huân chương lao động (PGS. Trần Công Khanh và GS. Đào Văn Tường), Bằng khen các cấp, Chiến sỹ thi đua các cấp.

hoadau6

Cán bộ - Giảng viên

PGS. TS. Nguyễn Hồng Liên

PGS. TS. Nguyễn Hồng Liên

 Trưởng Bộ môn
PGS. TS. Phạm Thanh Huyền

PGS. TS. Phạm Thanh Huyền

Giảng viên cao cấp
Trưởng Ban Công tác sinh viên
PGS. TS. Phan Tố Nga

PGS. TS. Phan Tố Nga

Phó trưởng Bộ môn
TS. Nguyễn Anh Vũ

TS. Nguyễn Anh Vũ

Giám đốc TT Kỹ thuật
PGS. TS. Đào Quốc Tùy

PGS. TS. Đào Quốc Tùy

Giảng viên cao cấp
PGS. TS. Văn Đình Sơn Thọ

PGS. TS. Văn Đình Sơn Thọ

Giảng viên cao cấp
GS. TS. Lê Minh Thắng

GS. TS. Lê Minh Thắng

Giảng viên cao cấp