School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070 - Văn phòng
' +84-24 3869 2300 - Sinh viên
*  sce@hust.edu.vn
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
+84-86 869 2300 - Sinh viên
+84-91 968 0070 - Sau Đại học
---
   

THỐNG KÊ ĐÀO TẠO

Số Sinh viên hiện tại: 2000

Số Học viên cao học hiện tại: 100

Số NCS hiện tại: 50

Số Sinh viên đã tốt nghiệp: 60000

Số Học viên Cao học đã tốt nghiệp: 2000

Số NCS đã tốt nghiệp: 500

Triết lý Giáo dục: "Vững chắc, toàn diện, sáng tạo và thích ứng"

Chúng tôi tin rằng nhiệm vụ của Viện Kỹ thuật Hóa học là cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc với các kỹ năng chuyên môn toàn diện, tạo môi trường tự do cho sinh viên sáng tạo, khuyến khích sinh viên tiếp tục học hỏi để thích ứng với một thế giới đang thay đổi.

VỮNG CHẮC: Một ngôi nhà có thể xây cao và bền vững chỉ khi nền móng của ngôi nhà được thi công cẩn thận và vững chắc. Đối với người học, để có thể tự học, tự nghiên cứu và vươn đến những tầm cao của tri thức thì cần phải được cung cấp đầy đủ nền tảng kiến thức bao gồm toán và khoa học cơ bản, cơ sở cốt lõi ngành và những kiến thức chuyên ngành.

TOÀN DIỆN: Sự thành công trong sự nghiệp của mỗi cá nhân không chỉ là kiến thức mà còn đòi hỏi nhiều kỹ năng. Trong lĩnh vực Hóa học và Kỹ thuật hóa học, sinh viên cần được trang bị các kỹ năng một cách toàn diện, bao gồm kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng các phần mêm chuyên ngành, kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm và nhiều kỹ năng khác được hình thành trong quá trình đào tạo.

SÁNG TẠO: Tuổi trẻ giàu năng lượng và khao khát khám phá. Những vấn đề đã giải quyết rồi vẫn sẽ có thể tìm được những cách giải quyết tốt hơn và hiệu quả hơn nếu vận dụng tư duy sáng tạo. Vì vậy nếu một môi trường đào tạo phù hợp sẽ khuyến khích sinh viên chủ động trong học tập, nghiên cứu và phát triển tư duy sáng tạo.

THÍCH ỨNG: Vận động là quy luật của sự phát triển. Xã hội luôn vận động và phải đối mặt với những thách thức mới cần giải quyết, ví dụ như dịch COVID-19. Vì vậy để tồn tại và phát triển, việc truyền cho sinh viên cảm hứng để học tập suốt đời để có thể điều chỉnh và thích ứng với mọi hoàn cảnh xã hội là vô cùng cần thiết.

Mô hình đào tạo chung

mo-hinh-dao-tao-dai-hoc-2021

Chương trình kỹ sư 161 tín chỉ được áp dụng từ K62 đến K64.

Từ K65, tức là đối với sinh viên nhập học từ năm 2020 trở về sau, khối lượng kiến thức của chương trình kỹ sư là 180 tín chỉ, tương đương Bậc 7 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

mo-hinh-giao-duc-2021

Các chương trình đào tạo bậc cử nhân

Chương trình Cử nhân Hóa học

Chương trình Cử nhân Hóa học nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có những phẩm chất như sau:

 • •Có kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở, chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong nhiều lĩnh vực rộng của ngành Hóa học;

 • •Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất nghề nghiệp cần thiết để thành công trong nghề nghiệp;

 • •Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế;

 • •Có năng lực khởi nghiệp;

 • •Có năng lực hình thành ý tưởng, tham gia xây dựng và phát triển quy trình sản xuất, vận hành, khai thác các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hóa học;

 • •Có hiểu biết về chính trị và kinh tế;

 • •Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội phù hợp với ngành được đào tạo để đóng góp hiệu quả vào sự phát triển bền vững của xã hội, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung chi tiết của Chương trình Đào tạo Cử nhân Hóa học áp dụng từ K61 (sinh viên nhập học năm 2016) trở về trước được đăng tại ĐÂY
Nội dung chi tiết của Chương trình Đào tạo Tích hợp Cử nhân - Thạc sỹ Hóa học áp dụng từ K62 đến K64 (sinh viên nhập học từ 2017 – 2019) được đăng tại ĐÂY
Nội dung chi tiết của Chương trình Đào tạo Thạc sỹ song bằng giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Rostock (Đức) được đăng tại ĐÂY

Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Hóa học 

Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Hóa học nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có những phẩm chất như sau:

 • •Có kiến thức cơ sở kỹ thuật và kiến thức chuyên môn vững chắc, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, đủ năng lực tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học;

 • •Có kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân, có khả năng học tập ở trình độ cao hơn, khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ và có khả năng học tập suốt đời;

 • •Có kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia;

 • •Có năng lực hình thành ý tưởng, tham gia thiết kế, thực hiện và vận hành các hệ thống trong doanh nghiệp và xã hội.

Nội dung chi tiết của Chương trình Đào Tích hợp Cử nhân - Thạc sỹ Kỹ thuật Hóa học áp dụng từ K62 (sinh viên nhập học từ 2017) được đăng tại ĐÂY

Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học

Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có những phẩm chất như sau: 

 • •Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ; 

 • •Có kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành kỹ thuật hóa học;

 • •Có phương pháp phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học;

 • •Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp và làm việc nhóm đa ngành;

 • •Có hiểu biết về các quá trình công nghệ kỹ thuật hóa học và một chuyên ngành cụ thể.

Nội dung chi tiết của Chương trình Đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học áp dụng từ K62 đến K64 (sinh viên nhập học từ 2017 đên 2019) được đăng tại ĐÂY
Từ K65 (sinh viên nhập học từ năm 2020), chương trình kỹ sư gồm 181 tín chỉ học phần, tương đương Bậc 7 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam

Chương trình Cử nhân Kỹ In và Truyền thông

Chương trình Cử nhân Kỹ thuật In và Truyền thông nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có những phẩm chất như sau:

 • •Có kiến thức khoa học vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành in và truyền thông;

 • •Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp;

 • •Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế;

 • •Có năng lực vận hành khai thác dây chuyền sản xuất trong các lĩnh vực ứng dụng khác nhau của ngành in;

 • •Có năng lực tham gia thiết kế và triển khai sản phẩm, qui trình công nghệ.

Nội dung chi tiết của Chương trình Đào tạo Tích hợp Cử nhân – Thạc sỹ Kỹ thuật In và Truyền thông áp dụng từ K62 (sinh viên nhập học từ năm 2017) được đăng tại ĐÂY

Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật In và Truyền thông

Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật In và Truyền thông nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có những phẩm chất như sau:

 •  •Có kiến thức khoa học vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành in và truyền thông; 

 • •Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp;

 • •Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế;

 • •Có năng lực vận hành khai thác và quản lý dây chuyền sản xuất trong các lĩnh vực ứng dụng khác nhau của ngành in;

 • •Có năng lực thiết kế và triển khai sản phẩm, qui trình công nghệ, hệ thống sản xuất.

Nội dung chi tiết của Chương trình Đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật In và Truyền thông áp dụng từ K62 đến K64 (sinh viên nhập học từ 2017 đên 2019) được đăng tại ĐÂY
Từ K65 (sinh viên nhập học từ năm 2020), chương trình kỹ sư gồm 181 tín chỉ học phần, tương đương Bậc 7 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

 

 

 
You are here: Home Đào tạo Đào tạo Đại học