HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ HÓA HỌC LẦN THỨ HAI – ICCS 2024

Chủ đề chính của ICCS 2024 là: Hóa học – Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi mong chờ những buổi thảo luận hiệu quả về việc làm thế nào hóa học có thể giúp giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống và làm thế nào để những tiến bộ trong nghiên cứu gần đây có thể được sử dụng để xây dựng cuộc sống an toàn và bền vững hơn.

Hội nghị sẽ bao gồm các đề tài sau đây:

#Hóa học cho chuyển đổi và tích trữ năng lượng

#Hóa học phân tích và xử lý môi trường

#Hóa học cho chăm sóc sức khỏe

#Hóa học hợp chất thiên nhiên

#Hóa học cho kinh tế tuần hoàn (xử lý chất thải, vật liệu tái chế,…)

Thông tin chi tiết về ICCS2020 xin xem tại: https://usth.edu.vn/hoi-nghi-quoc-te-ve-hoa-hoc-lan-thu-hai-iccs-2024-19343/


In bài này   Gửi Email bài này