TS. Trần Thanh Hoài

Địa chỉ: Phòng 422-nhà C1

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin về đào tạo, giảng dạy

            TS. Trần Thanh Hoài đang đảm nhiệm giảng dạy các môn thí nghiệm Hoá lý cho các ngành CN Sinh học, Thực phẩm, Cử nhân Hoá học, Kỹ thuật Hoá học.

Đào tạo

 • 2012-2015: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Nghiên cứu sinh, chuyên ngành hóa lý
 • 2010 - 2011: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Thạc sỹ, chuyên ngành hóa sinh
 • 9/2004-6/2009: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Kỹ sư, chuyên ngành hóa sinh

Các hướng nghiên cứu chính

 1. Phát triển vật liệu sinh học ứng dụng trong y sinh
 2. Phát triển vật liệu nano từ các dược chất thiên nhiên

Các công bố khoa học trong và ngoài nước

 1. Tran Thanh Hoai, Phan Thi Yen, Tran Thi Bich Dao, Luu Hai Long, Duong Xuan Anh, Luu Hai Minh, Bui Quoc Anh, Nghiem Thi Thuong, Evaluation of the Cytotoxic effect of rutin prenanoemulsion in lung and colon cancer cell lines, Journal of Nanomaterials, 2020, 11 pages.
 2. Tran Thanh Hoai, Nguyen Kim Nga, Synthesis and Investigation into Apatite-forming Ability of Hydroxyapatite/Chitosan-based Scaffold, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 2019.
 3. Tran Thanh Hoai, Nguyen Kim Nga, Effect of pore architecture on osteoblast adhesion and proliferation on hydroxyapatite/poly(D,L) lactic acid-based bone scaffolds, Journal of the Irania Chemical Society, 2018.
 4. Tran Thanh Hoai, Nguyen Kim Nga*, Luu Truong Giang, Tran Quang Huy, Phan Nguyen Minh Tuan, Hydrothermal synthesis of hydroxyapatite nanorods for bone-like mineralization, Journal of Electronic Materials 0361-5235, 2017.
 5. Nguyen Kim Nga, Tran Thanh Hoai, Pham Hung Viet, Biomimetic scaffolds based on hydroxyapatite nanorod/poly(D,L) lactic acid with their corrosponding apatite-forming capability and biocompatibility for bone-tissue engineering, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 0927-7765, 2015.
 6. Tran Thanh Hoai, Nguyen Kim Nga, Effect of casting solvent on microstructure and biocompatibility of hydroxyapatit/poly(D,L) lactic acid scaffolds, Journal of Chemistry 0866-7144, 2015.
 7. Luu Truong Giang, Tran Thanh Hoai, Nguyen Thi Tuyet Mai, Nguyen Kim Nga, Synthesis and characterizations of hydroxyatite nanorods: Effect of surfactant concentration and hydrothermal time on their morphology, Journal of Science and Technology 0866-708X, 2015.
 8. Tran Thanh Hoai, Nguyen Kim Nga, Effect of size of hydroxyapatite nanorods (HAp) on apatite-forming ability of Hap/poly(D,L) lactic acid film, Journal of Science and Technology, Submitted 0868-3980, 2014.
 9. Hoàng Lan, Phùng Thị Thủy, Trần Thanh Hoài, Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn cơ chất lignocellulose đến hoạt tính hệ enzym phân hủy lignin từ Trametes Versicolor TB1-2, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, 81, Tr.164-169, 2011.

Các đề tài, dự án đã và đang thực hiện

 1. Đề tài Trường ĐHBK HN: Chế tạo và nghiên cứu tính tương thích sinh học của vật liệu y sinh nano vàng trên cơ sở chitosan định hướng điều trị tế bào ung thư (Chủ nhiệm đề tài, Đã nghiệm thu 2020).
 2. Đề tài Nafosted: Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khả năng tương thích sinh học của khuôn định dạng ba chiều chitosan/hydroxyapatit cho kỹ thuật tạo mô xương (Thành viên, Đã nghiệm thu 2018).
 3. Đề tài Nafosted: Nghiên cứu chế tạo khuôn định dạng trên cơ sở compozit polyme/nano-hydroxyapatit (HAp) ứng dụng trong kỹ thuật chế tạo mô xương (Thành viên, Đã nghiệm thu 2015).
 4. Đề tài Trường ĐHBK HN: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất bọc đến tính chất hóa lý của điện cực anốt bảo vệ bằng dòng điện ngoài bể chứa, đường ống xăng dầu trong môi trường đất” (Chủ nhiệm đề tài, Đã nghiệm thu 2012).
 5. Đề tài Bộ Công Thương: Nghiên cứu công nghệ chế biến sâu alumin Việt Nam thành nhôm nitrit làm vật liệu dẫn nhiệt (Tham gia, Đang triển khai)

In bài này   Gửi Email bài này