VTEM skitter

Teaching & Education

chemistry

VTEM skitter

Develop your skill

chemical engineering

VTEM skitter

Create positive change

chemical technology

VTEM skitter

Research & innovation

make change with HUST

VTEM skitter

Competitive advantage

work, study, support, research

VTEM skitter

VTEM skitter

TẠI SAO LÀ HÓA HỌC

Hóa học, một nhánh của Khoa học tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự biến đổi của vật chất. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó...

Kỹ thuật Hóa học là một nhánh của khoa học ứng dụng khoa học cơ bản (Vật lý và Hóa học) và khoa học sự sống (Vi sinh vật học và Hóa sinh) cùng với Toán học ứng dụng và Kinh tế để tạo ra, chuyển hóa, biến đổi, và sử dụng hóa chất, vật liệu và năng lượng hiệu quả nhất. Về cơ bản, các Kỹ sư hóa học thiết kế các quy trình quy mô lớn để biến đổi các chất, vật liệu, các tế bào sống, vi sinh vật và năng lượng thành các sản phẩm hữu ích... 

TIN MỚI NHẤT

CỰU SINH VIÊN TIÊU BIỂU

 • VTEM skitter

  Lê Mạnh Hùng
  Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

  Cựu sinh viên Chuyên ngành Công nghệ Tổng hợp Hoá dầu và Hữu cơ
  VTEM skitter

  Võ Thanh Ngọc
  Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam

  "Nếu thành công là phản ứng xảy ra"
 • VTEM skitter

  Cao Hoài Dương
  Tổng Giám đốc PVOil

  "Sản xuất kinh doanh phải luôn song hành với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, lấy phương châm kinh doanh này làm thước đo hiệu quả hoạt động"
  VTEM skitter

  Nguyễn Văn Sinh
  Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP- VINACHEM

  Cựu sinh viên Chuyên ngành Công nghệ Các chất Vô cơ
 • VTEM skitter

  Nguyễn Văn Đức
  Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex

  Cựu sinh viên Chuyên ngành Công nghệ Hữu cơ Hóa dầu
  VTEM skitter

  Trần Nhật Huy
  Giám đốc Công ty Chế biến khí Vũng Tàu

  Cựu sinh viên Chuyên ngành Công nghệ Hữu cơ - Hóa dầu