TS. Lê Trọng Huyền

Họ và tên: Lê Trọng Huyền

Địa chỉ: Phòng 422 - nhà C1

E.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 04.38680109 ;Fax:04.38680070

Giảng dạy môn: Hóa lý I và Hóa lý II

Hướng nghiên cứu: Xúc tác đồng thể

Các kết quả nghiên cứu công bố gần đây:

  1. Cao Hồng Hà, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Văn Xuyến, Lê Trọng Huyền - Tính hằng số tốc độ phản ứng giữa gốc tự do OH* và indigocamin (Ind) trên cơ sở lập trình Pascal - Hội nghị khoa học lần thứ 19, kỷ niệm 45 năm thành lập trường ĐHBK Hà nội 1956 - 2001. Phân ban Công nghệ hóa học,Hóa học Vô cơ
  2. Lê Trọng Huyền, Nguyễn Văn Xuyến - Khảo sát một số yếu tố ảnh h­ởng đến phản ứng catalaza của hệ H2O - Mn2+ - Axit Citric - H2O2 - Tuyển tập các BCKH Hội nghị khoa học lần thứ 20 ĐHBK Hà Nội
  3. Lê Trọng Huyền, Nguyễn Văn Xuyến - Cơ chế phản ứng oxi hoá cơ chất bằng H2O2, sử dụng xúc tác phức của Mangan với axit citric - Tạp chí Hoá học

Các sách đã xuất bản: Không có

Học viên cao học đang hướng dẫnKhông có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: Không có

Các thông tin khác: Không có


In bài này   Gửi Email bài này