PGS. TS. Nguyễn Thu Hà

Địa chỉ: Phòng 422 - nhà C1

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin về đào tạo, giảng dạy

Đào tạo

TS. Nguyễn Thu Hà bảo vệ luận án TS ngành khoa học vật liệu tại trường đại học Nagaoka (Nhật Bản) năm 2015. Sau khi tốt nghiệp, TS đã thực hiện những nhiên cứu chuyên sâu về hình thái học của vật liệu cao su tự nhiên tại Viện khoa học công nghệ Tokyo (Nhật Bản).

TS đã tham gia các khoá đào tạo khác như: Quản lý công nghệ (Trường đại học công nghệ Malaysia – 2016), Nhiên liệu sinh học và công nghệ năng lượng tái tạo (Trường đại học quốc gia Đài Loan – 2017), Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm (Viện đào tạo quốc gia về tiêu chuẩn Ấn Độ - 2018), Sách giáo khoa định hướng phát triển năng lực (Trường đại học Potsdam – 2018)…

Giảng dạy

 • Hóa lý 1
 • Hoá lý 2
 • Các học phần Thí nghiệm Hóa lý
 • Công nghệ hóa học trong chuyển hóa và tích trữ năng lượng
 • Các phản ứng xúc tác trong công nghệ mới và bảo vệ môi trường

Các hướng nghiên cứu chính

Hiện nay, TS. Nguyễn Thu Hà đang thực hiện các nghiên cứu về vật liệu cao su tự nhiên biến tính, vật liệu xenlulozơ biến tính và vật liệu polyme sinh học. TS. Nguyễn Thu Hà tham gia giảng dạy các môn hoá lý 1, hoá lý 2, thí nghiệm hoá lý 1 và 2, các môn chuyên ngành cho sinh viên hoá học chuyên sâu hoá lý, học viên cao học. Ngoài ra, TS còn tác giả sách giáo khoa (NXB Giáo dục Việt Nam) môn Khoa học tự nhiên (cấp THCS) và môn Hoá học.

 1. Vật liệu cấu trúc nano và ứng dụng trong xử lý, phân tích môi trường và chuyển hóa năng lượng
 2. Vật liệu plasmonic và vật liệu lai thông minh cấu trúc nano
 3. Hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (Surface-Enhanced Raman Scattering - SERS)

Các công bố khoa học trong và ngoài nước

Một số bài báo gần đây:

 1. Nguyen Thu Ha, Cao Hong Ha, Noriko Hayakawa, Riichiro Chujo, Seiichi Kawahara; Relationship between Structure and some Physico-chemical Properties of Funori from Red Seaweed Gloiopeltis, Journal of Cultural Heritage (2021).
 2. Nguyen Thu Ha, Nguyen Van-Anh, Toshiaki Ougizawa, Seiichi Kawahara; Electromagnetic shielding material based on hydrogenated natural rubber/expanded graphite blend: Preparation and characterization, Polymers for Advanced Technologies (2021).
 3. Nguyen Thu Ha, Tran Thi Thuy, Seiichi Kawahara, Toshiaki Ougizawa; Preparation of polyaniline nanomatrix formed in natural rubber, Polymer Journal (2020).
 4. Nguyen Thu Ha, Tran Ngoc Anh, Tran Thi Thuy, Seiichi Kawahara & Toshiaki Ougizawa; Preparation and application of epoxidized natural rubber from Artocarpus heterophyllus gum, Polymer Bulletin (2020).
 5. Nguyen Thu Ha, Do Quoc Viet, Tran Anh Dung, Seiichi Kawahara; Preparation of Hydrogenated Natural Rubber with Nanomatrix Structure, Polymers for Advanced Technologies (2019).

Các đề tài, dự án đã và đang thực hiện

 1. Đề tài cơ sở phân cấp năm 2017: Nghiên cứu đặc tính hoá lý bề mặt của vật liệu cao su tự nhiên epoxy háo và cao su tự nhiên epoxy hoá có gia cường silica (Mã số 2017-PC-028. Đã nghiệm thu)
 2. Đề tài nghiên cứu cơ bản của quỹ Nafosted năm 2017: Nghiên cứu vật liệu hấp thụ sóng điện từ trên cơ sở cao su tự nhiên biến tính (Mã số 104.02­2017.20. Đã nghiệm thu)
 3. Đề tài cơ sở phân cấp năm 2019: “Nghiên cứu chế tạo chất điện phân polyme rắn từ nhựa quả mít” (Mã số 2018-PC-096. Đã nghiệm thu).

Các sách, giáo trình đã xuất bản, patent đã công bố

Sách đã xuất bản

 1. Hấp phụ - Hoá keo, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Thu Hà, Cao Hồng Hà, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội (2021).
 2. Thí nghiệm Hoá lý, Cao Hồng Hà, Lê Trọng Huyền, Trần Vân Anh, Trần Thanh Thuỷ, Phạm Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Tuệ, Nghiêm Thị Thương, Nguyễn Thu Hà, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội (2020).
 3. Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Minh Tuấn, Huỳnh Thanh Vũ, Bài tập trắc nghiệm hoá học lớp 10, 11, 12, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (2017).
 4. Thái Hoàng, Nguyễn Thu Hà, Nanocompozit khoáng sét – nhựa nhiệt dẻo, Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ (2012).

Các HVCH và NCS đã, đang hướng dẫn

Học viên cao học đã hướng dẫn:

Lê Đỗ Việt Hùng (bảo vệ 2019)

Học viên cao học đang hướng dẫn:

Trần Ngọc Ánh

Trần Văn Chức

Nguyễn Hải Quân

Nguyễn Mạnh Trung

Các thông tin khác:

Có nhu cầu tuyển sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến hành nghiên cứu trong các đề tài đang được thực hiện.


In bài này   Gửi Email bài này