PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tuệ

Địa chỉ: 422- toà nhà C1- Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

              213 – tòa nhà C4- Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Phone: 02438680109

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tuệ, tốt nghiệp Kỹ sư Hóa học, chuyên ngành Hóa Phân tích tại Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2002. Sau đó hoàn thành chương trình Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Hóa lý-Hóa lý thuyết tại Bộ môn Hóa lý, Viện Kỹ thuật Hóa học năm 2004. Từ 2009-2013, làm nghiên cứu sinh và nhận bằng Tíến Sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường tại trường Đại học Kyoto, Nhật Bản; thực tập sau Tiến sỹ tại Khoa Kỹ thuật Hóa học, Đại học Babes-Bolyai (Rumani).  TS Nguyễn Ngọc Tuệ công tác tại Bộ môn Hóa Lý từ 10/2002. 

Nghiên cứu của TS tập trung vào lĩnh vực phức xúc tác đồng thể giữa ion kim loại chuyển tiếp và ligand thích hợp; dị thể hóa xúc tác đồng thể trên chất mang, tổng hợp vật liệu khung cơ kim (MOF), vật liệu hấp phụ, ứng dụng trong xử lý môi trường nước, môi trường khí; Nghiên cứu về quản lý lưu vực sông, hồ sử dụng kết hợp mô hình toán (SWAT, MIKE, LUCIA) và  hệ thống thông tin địa lý toàn cầu GIS; mô phỏng các quá trình xử lý nước thải (MATLAB); kết hợp giữa hóa học tính toán và thực nghiệm trong tổng hợp phức chất.

Thông tin về đào tạo, giảng dạy

            Đào tạo

1997-2002: Đại học Bách Khoa Hà Nội (Kỹ sư Công nghệ Hóa lý).

2002-2004: Đại học Bách Khoa Hà Nội ( Thạc sỹ khoa học: Hóa Lý - Hóa Lý Thuyết).

            2009-2013: Đại học Kyoto (Nhật Bản) ( Tiến sỹ: Kỹ thuật Môi trường)

            2014: Đại học Babes -Bolyai ( Rumani) (Sau Tiến sỹ: Kỹ thuật Hóa học, Môi trường)

 

Giảng dạy

Đào tạo đại học:

 • Hóa lý cho ngành Kỹ thuật Hóa học: Hóa lý 1 (CH3051); Hóa lý 2 (CH3061)
 • Hóa lý cho ngành Kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học, CH3081
 • Hóa lý cho ngành Kỹ thuật Môi trường và ngành CN dệt may và thời trang (CH3071).
 • Hóa lý cho ngành CN In và Truyền thông (CH3008)
 • Thí nghiệm Hóa lý: CH3052; CH3062; CH3082; CH3072; CH3007
 • Hóa học các chất hoạt động bề mặt (CH4338)
 • Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp.

Đào tạo sau đại học:

 • Động học và xúc tác (CH6031)
 • Các phương pháp hóa lý bề mặt xử lý nước thải và nước nhiễm bẩn CH6241
 • Các phản ứng xúc tác trong công nghệ mới và bảo vệ môi trường CH6251
 • Hướng dẫn luận văn Thạc sỹ, NCS.

 

Các hướng nghiên cứu chính

a. Nghiên cứu phức xúc tác đồng thể:

- Nghiên cứu động học phản ứng, cơ chế phản ứng oxydaza, catalaza, perozidaza các hệ phức xúc tác đồng thể giữa ion kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Cu, Ni, Co….),ligand và H2O2

- Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của phức chất đồng thể giữa ion kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Cu, Ni, Co….) và ligand.

- Nghiên cứu phương pháp dị thể hoá xúc tác đồng thể ứng dụng trong phản ứng quang hoá.

- Ứng dụng phức xúc tác đồng thể trong xử lý môi trường nước.

b. Tổng hợp vật liệu xúc tác, hấp phụ:

- Tổng hợp vật liệu MOF, vật liệu hấp phụ từ phế phẩm nông nghiệp, nghiên cứu tính chất, hình thái học các vật liệu tiềm năng trong xử lý chất thải hữu cơ khó phân huỷ, kim loại nặng.

- Thiết kế module, converter xử lý khí thải, nước thải.

      c. Quản lý môi trường:

-  Nghiên cứu ứng dụng, kết hợp mô hình toán (SWAT, MIKE, LUCIA) và  hệ thống thông tin địa lý toàn cầu GIS trong đánh giá hiện trạng, thiết lập các kịch bản tương lai về sử dụng đất; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lượng nước, chất lượng nước trên các lưu vực sông ở Việt Nam (đặc biệt các lưu vực có diện tích nằm trên cả Việt Nam và các nước lân cận như Trung Quốc, Cambodia..)

- Mô phòng các quá trình xử lý nước thải bằng MATLAB.

Các công bố khoa học trong và ngoài nước gần đây

1. Tue Ngoc Nguyen, Truong Xuan Nguyen, Tien Van Pham, and Duc-Trung Nguyen. Applying the Soil and Water Assessment Tool Model for Integrated Lake Basin Management in Northern Vietnam: Case Study of the Thac Ba Reservoir Basin. Environmental Engineering Science Journal, 2021.

2. Nguyen Ngoc Tue, Nguyen Trong Nghia, Nghiem Thi Thuong, Tran Thuong Quang & Nguyen Duc-Trung. Study on printing wastewater treatment by decomposition reaction H2O2 catalyzed of complex between ion Ni2+ and citric acid. Vietnam J. Catal. Adsorpt. 9, 106–110 (2020).

3. Nguyen Duc Trung, Dao Xuan Huy, Ho Huu Loc & Nguyen Ngoc Tue. Computational insights into the catalytic role of the functional groups in Hydrogenation of CO2 with Manganese Complexes: A DFT study. Vietnam J. Catal. Adsorpt. 9, 114–118 (2020).

3. Tran Thuong Quang, Nguyen Ngoc Tue, Nguyen Xuan Truong, Giang Thi Phuong Ly, Tran Hong Minh. Enhanced Photocatalytic Degradation of MB Under Visible Light Using the Modified MIL-53(Fe). Topics in Catalysis, Vol63, 2020.

4. Tien V Pham,Hoang T Tue Trang,Trinh Le Huyen,Tue Ngoc Nguyen. Theoretical Study of the Kinetics of the Gas-Phase Reaction between Phenyl and Amino Radicals. Omega, Vol5, 2020.

5. Nghiem Thi Thuong, Nguyen Duc Manh, Nguyen Ngoc Tue. Characterization of liquid deproteinized natural rubber prepared via oxidative degradation. Vietnam Journal of Chemistry, Vol 58, 2020.

6. Phạm Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Tuệ. Nghiên cứu động học của phản ứng giữa gốc propargyl (C3H3) với phân tử nước (H2O) và gốc hyđroxyl (OH) trong pha khí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 57, 2020.

7. Nguyễn Trọng Nghĩa, Hồ Hữu Mạnh, Nguyễn Ngọc Tuệ, Nguyễn Thị Minh Huệ. Nghiên cứu lý thuyết động học phản ứng giữa etanol với gốc ketenyl. Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san Viện Hóa học - Vật liệu.

8. Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Hồng Dương, Nguyễn Thị Minh Huệ, Trần Thành Đô, Cao Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Tuệ. . Nghiên cứu hóa học lượng tử về cấu trúc và tính chất phân tử của chất màu 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxo-butanamide. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 1, 2020.

9. Chitra Sarkar,  Saikiran Pendem, Abhijit Shrotri, Duy Quang Dao, Phuong Pham Thi Mai, Tue Nguyen Ngoc, Dhanunjaya Rao Chandaka, Tumula Venkateshwar Rao, Quang Thang Trinh, Matthew P. Sherburne, John MondalInterface Engineering of Graphene-Supported Cu Nanoparticles Encapsulated by Mesoporous Silica for Size-Dependent Catalytic Oxidative Coupling of Aromatic Amines. ACS Applied  Materials and Interfaces, 2019.

Các đề tài, dự án đã và đang thực hiện

Đề tài Nafosted:

 1. Tham gia đề tài “Nghiên cứu tổng hợp màng trên cơ sở vật liệu graphen và graphen biến tính ứng dụng để lọc nước biển và xử lý môi trường (A study of synthesis of membrane on the basis of graphene and modified graphene materials to apply for seawater desalination and environmental treatment)”. MS 06-2017.56.
 2. Tham gia đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp màng trao đổi proton trên cơ sở cao su thiên nhiên loại protein nhằm ứng dụng cho pin nhiên liệu” (Synthesis of proton exchange membrane based on deproteinized natural rubber for fuel cell applications). MS104.02-2016.47.

          Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở:

 1. Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu cấu trúc polysaccarit chiết suất từ tảo đỏ thông qua phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân”
 2. Chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE để đánh giá ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến quá trình xâm nhập mặn ở các cửa sông lưu vực sông Vũ Gia-Thu Bồn”
 3. Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng các chất keo tụ mới trong xử lý nước thải công nghiệp”
 4. Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu biến tính một số khoáng sét tự nhiên và than hoạt tính kết hợp với các phương pháp hóa lý để xử lý nước thải dệt nhuộm và nước bề mặt.

 

Các thông tin khác:
      TS Nguyễn Ngọc Tuệ hướng dẫn Thạc sỹ, NCS theo hướng nghiên cứu về xúc tác đồng thể; tổng hợp vật liệu xử lý môi trường; ứng dụng các mô hình toán để quản lý môi trường nước, môi trường khí (đặc biệt tại các lưu vực sông)


In bài này   Gửi Email bài này