PGS. TS. Nghiêm Thị Thương

Văn phòng: Phòng 422- nhà C1 (BM Hóa lý), Phòng 301, nhà C5-10 (TT CN Lọc Hóa dầu)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORCID scholar publon 

Tiến sĩ NGHIÊM THỊ THƯƠNG được đào tạo chuyên ngành Hóa lý - Hóa lý thuyết tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đạt học vị Tiến sĩ năm 2016 tại Trường Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản 

Hiện nay, TS. Nghiêm Thị Thương là giảng viên Bộ môn Hóa lý và Phó giám đốc Trung tâm CN Lọc hóa dầu và VL xúc tác hấp phụ (301 nhà C5-10) 

Giảng dạy

TS. Nghiêm Thị Thương đang đảm nhiệm giảng dạy các môn Hoá lý cho các ngành CN Sinh học, Thực phẩm, Cử nhân Hoá học, Kỹ thuật Hoá học, Chương trình tiên tiến Hóa dược.

Đã hướng dẫn 01 học viên cao học, 23 cử nhân và kỹ sư chuyên ngành Hóa học, Kỹ thuật Hóa học và Hóa lý.

Các hướng nghiên cứu chính

 1. Phát triển vật liệu tính năng cao trên cơ sở cao su thiên nhiên
 2. Phát triển vật liệu mới ứng dụng trong xử lý môi trường và sức khỏe
 3. Phát triển vật liệu polymer composit cho các ứng dụng tiên tiến

Các công bố khoa học trong và ngoài nước

2021

 • Nghiem Thi Thuong, Cao Hong Ha, Nurul Hayati Yusof, Seiichi Kawahara, Graft copolymerization of methyl methacrylate and vinyltriethoxysilane binary monomers onto natural rubber, Journal of Polymer Resesarch, Vol 28(7): 246, (11 pages).
 • Nghiem Thi Thuong, Dao Van Huong, Cao Hong Ha, Nguyen Thi Ha Hanh, Nurul Hayati Yusof, Seiichi Kawahara, Preparation and properties of colloidal silica-filled natural rubber grafted with poly(methyl methacrylate). Polymer Bulletin, Vol 2021, 1-11.
 • Chu Thi Hai Nam, Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Thi Thu Huyen, Hoang Huu Hiep, Nghiem Thi Thuong, Treatment of cutting oil-in-water emulsion by combining flocculation and Fenton oxidation, Journal of Chemistry, Vol 2021, 9 pages.

2020

 • Tran Thanh Hoai, Phan Thi Yen, Tran Thi Bich Dao, Luu Hai Long, Duong Xuan Anh, Luu Hai Minh, Bui Quoc Anh, Nghiem Thi Thuong, Evaluation of the Cytotoxic effect of rutin prenanoemulsion in lung and colon cancer cell lines, Journal of Nanomaterials, 2020, 11 pages
 • Nghiem Thi Thuong, Nguyen Duc Manh, Nguyen Ngoc Tue, Characterization of liquid deproteinized natural rubber prepared via oxidative degradation, Vietnam Journal of Chemistry. 2020, 58(6), 826-831.
 • Nghiem Thi Thuong, Tran Anh Dung, Nurul Hayati Yusof, Seiichi Kawahara, Controlling the size of silica nanoparticles in filler nanomatrix structure of natural rubber, Polymer, May 8th, 2020. Volume 127, 122444.
 • Nghiem Thi Thuong, Cao Hong Ha, Nguyen Pham Duy Linh, Phan Trung Nghia, Seiichi Kawahara, Preparation and properties of nanocomposite from natural rubber and natural Na+-montmorillonite, Rubber Chemistry and Technology, Vol 93(2), 286-296. doi: http://10.5252/rct.80408
 • Nghiem Thi Thuong, Nguyen Pham Duy Linh, Phan Trung Nghia, Nurul Hayati Yusof, Seiichi Kawahara, Formation of an in situ nanosilica nanomatrix via graft copolymerization of vinyltriethoxysilane onto natural rubber, Polymers for Advanced Technologies, 03/2020, 31(3), 482-491. doi: 10.1002/pat.4785.

Các đề tài, dự án đã và đang thực hiện

 1. Đề tài Trường: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của đặc trưng cấu trúc tới tính chất của cao su thương phẩm Việt Nam (Chủ nhiệm đề tài, Đã nghiệm thu 2017)
 2. Đề tài Nafosted: Nghiên cứu tính chất và hình thái học của vật liệu cao su thiên nhiên biến tính có cấu trúc ma trận nano của chất độn gia cường bằng phản ứng ghép với monome silan hữu cơ, 2017-2020 (Chủ nhiệm đề tài, Đã nghiệm thu 2019)
 3. Đề tài Trường: Nghiên cứu cơ chế phản ứng cắt mạch cao su epoxy hoá ở trạng thái latex sử dụng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân (Chủ nhiệm đề tài, Đã nghiệm thu 2020)
 4. Đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa khả kiến nanoperovskite NdFeO3 trên nền graphen ứng dụng xử lý các hợp chất hydrocacbon trong nước thải nhiễm dầu tại các tổng kho xăng dầu trong nước (Tham gia, Đang triển khai)
 5. Đề tài Sở KHCN Hà Nội: Nghiên cứu chế tạo masterbatch từ nano graphen Việt Nam và cao su ứng dụng cho cao su mặt lốp và cao su mặt băng tải chịu mài mòn (Tham gia, Đang triển khai)
 6. Đề tài Bộ Công Thương: Nghiên cứu công nghệ chế biến sâu alumin Việt Nam thành nhôm nitrit làm vật liệu dẫn nhiệt (Tham gia, Đang triển khai)

Các sách, giáo trình đã xuất bản, patent đã công bố Sách đã xuất bản

 • Thí nghiệm Hóa lý, Cao Hồng Hà (chủ biên), Trần Thị Thanh Thủy, Lê Trọng Huyền, Trần Vân Anh, Nguyễn Ngọc Tuệ, Phạm Văn Tiến, Nghiêm Thị Thương, Nguyễn Thu Hà, Nhà Xuất Bản Bách Khoa, năm 2020

Phát minh sáng chế

 • Giải pháp hữu ích: Lưu Hải Minh, Bùi Quốc Anh, Nghiêm Thị Thương, Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano aldehyt xinamic (cinnamaldehyde), số 2629 (năm 2021) 

Các HVCH và NCS đã, đang hướng dẫn

 • Học viên Nguyễn Văn Đồng, Khoá 2017A. Tên đề tài: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu có ma trận nano bằng phản ứng ghép với vinyltriethoxysilane”- bảo vệ tháng 10/2019.
 • Đang hướng dẫn HVCH Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Thị Hương

Các thông tin khác:

Nhận hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ


In bài này   Gửi Email bài này