TS. Cao Hồng Hà

Văn phòng: phòng 422, nhà C1

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORCID  scholar  publon 

Tiến sĩ CAO HỒNG HÀ sinh năm 1977. Đạt học vị Tiến sĩ tại ĐH Paris Sud 11, CH Pháp năm 2015. Hiện là Giảng viên, Trưởng Bộ môn Hóa lý, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.  

Đào tạo và giảng dạy:

Đào tạo

     - 9/1995-6/2000: Kỹ sư chuyên môn CN Hữu cơ – Hóa dầu, ĐH Bách Khoa Hà Nội

     - 10/2000-10/2002: Thạc sỹ chuyên môn Hoá lý thuyết và Hoá lý, ĐH Bách Khoa Hà Nội

     - 3/2012-7/2015: Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý y sinh, ĐH Paris Sud 11, CH Pháp.

Giảng dạy:

Giảng dạy các môn học:

 • Hóa lý và thí nghiệm hóa lý cho các chuyên ngành khác nhau thuộc Viện Kỹ thuật Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Công nghệ Sinh học – Thực phẩm.
 • Thực tập, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, Luận văn tốt nghiệp

Hướng nghiên cứu chính

 • Thiết kế chế tạo hệ vi dòng (microfluidic systems, microfluidic bio-chip) cho các ứng dụng phân tích y sinh.
 • Chế tạo và sử dụng cảm biến điện hóa trong phân tích điện hóa.
 • Quá trình oxi hóa tiên tiến(AOPs).
 • Chất hoạt động bề mặt và ứng dụng
 • Tinh dầu thiên nhiên và ứng dụng

Các công bố khoa học trong và ngoài nước:

 1. Lefebvre, H.H. Cao, M. Cortés Francisco, M. Woytasik, E. Dufour-Gergam, M. Ammar, E. Martincic, Reusable Embedded Microcoils for Magnetic Nano-Beads Trapping in Microfluidics: Magnetic Simulation and Experiments, Micromachines, 11 (2020) 257.
 2. N. Le, V.-A. Nguyen, G.L. Bach, L.D. Tran, H.H. Cao, Design and Fabrication of a PDMS-Based Manual Micro-Valve System for Microfluidic Applications, Advances in Polymer Technology, 2020 (2020)
 3. L. Nguyen, H.H. Cao, D.T. Nguyen, V.-A. Nguyen, Sodium Dodecyl Sulfate Doped Polyaniline for Enhancing the Electrochemical Sensitivity of Mercury Ions, Electroanalysis, 29 (2017) 595-601.
 4. B. Ha, H.T. Le, H.H. Cao, N.T. Binh, H.L. Nguyen, L.H. Dang, Q.P. Do, D.T. Nguyen, T.D. Lam, V.-A. Nguyen, Electro-Immobilization of Acetylcholinesterase Using Polydopamine for Carbaryl Microsensor, Journal of Electronic Materials, 47 (2017) 1686-1693.
 5. H. Ha, Nghiên cứu chế tạo hệ vi lưu tích hợp khối chức năng khuấy trộn và bẫy hạt nano từ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 121 (2017) 124-128.
 6. Nguyen Van Anh, Hoang Van Trung, Bui Quang Tien, Nguyen Hai Binh, Cao Hong Ha, Nguyen Le Huy, Nguyen Thai Loc, Vu Thi Thu, Tran Dai Lam, Development of a PMMA Electrochemical Microfluidic Device for Carcinoembryonic Antigen Detection. Journal of Electronic Materials, 2016: p. 1-8 
 7. H.N. Dinh, H.H. Cao, F.S. Hamdi, M. Couty, E. Martincic, M. Woytasik, E. Dufour-Gergam, Development of reversible bonding for microfluidic applications, Microfluidics and Nanofluidics, (2015) 1-6. 
 8. H. Cao, T.H.N. Dinh, F.S. Hamdi, M. Couty, E. Martincic, M. Woytasik, E. Dufour-Gergam, Reversible bonding by dimethyl-methylphenylmethoxy siloxane – based stamping technique for reusable poly(dimethylsiloxane) microfluidic chip, Micro & Nano Letters, 10 (2015) 229-232. 
 9. Araya-Farias, M. Taverna, M. Woytasik, F. Bayle, M. Guerrouache, I. Ayed, H.H. Cao, B. Carbonnier, N.T. Tran, A new strategy for simultaneous synthesis and efficient anchorage of polymer monoliths in native PDMS microchips, Polymer, 66 (2015) 249-258. 
 10. Monica Araya-Farias, Myriam Taverna, Marion Woytasik, Fabien Bayle, Mohamed Guerrouache, Ichraf Ayed, Cao Hong Ha, Benjamin Carbonnier, N.Thuy Tran, A new strategy for simultaneous synthesis and anchorage of polymer monoliths in native pdms channels: towards an enrichment module for phosphopeptides, 31st International Symposium on MicroScale Bioseparations, Pudong Shanghai, China, April 2015 
 11. Monica Araya-Farias, MyriamTaverna, Ichraf Ayed, Marion Woytasik, Cao Hong Ha, Fabien Bayle, Mohamed Guerrouache, Benjamin Carbonnier, N.Thuy Tran, Développement d'un dispositif miniaturisé pour la préconcentration de phosphopeptides,11ème Congrès Francophone de l'AFSEP sur les sciences séparatives et les couplages, Paris, France, March 2015.
 12. Cao Hồng Hà, Lê Cộng Hòa, Nguyễn Văn Xuyến,Thiết lập cơ chế phản ứng oxy hóa Indigocamin bằng H2O2đ­ược xúc tác bởi phức Fe(II) – Acrylamide - Tuyển tập các BCKH Hội nghị khoa học lần thứ 20 ĐHBK Hà Nội
 13. Cao Hồng Hà,Lê Cộng Hòa,Nguyễn Văn Xuyến,Ảnh hưởng của pH và B đến tốc độ phản ứng oxy hóa Lumomagnezon (Lm) bằng phức chất trong hệ H2O - Fe2+ - Lm - H2O2 - Tạp chí Hoá học

Các đề tài, dự án đã và đang thực hiện

Đề tài (chủ nhiệm):

 1. Ứng dụng hệ Fenton và Fenton mở rộng trong nghiên cứu xử lý nước thải nhuộm. Đề tài cơ sở T2007 - 38. 4/2007-12/2007, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đã nghiệm thu
 2. Ứng dụng xúc tác phức trong phản ứng oxy hóa phenol và một số hợp chất của phenol ở điều kiện thường. Đề tài cơ sở, T2009-69, 4/2009-12/2009, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đã nghiệm thu
 3. Ứng dụng ôxit phức hợp Fe2V4O13 (mở rộng hệ xúc tác Fenton), hoạt hóa H2O2 trong phản ứng phân hủy một số chất hữu cơ gây ô nhiễm trong nước thải nhuộm. Đề tài cơ sở, T2011 – 10, 4/2011-12/2011, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đã nghiệm thu
 4. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ vi lưu (microfluidics) tích hợp mô đun khuấy trộn và mô đun bẫy hạt từ ứng dụng trong phân tích sinh học. Đề tài cơ sở, T2016 – PC – 158, 7/2016-7/2017, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Đã nghiệm thu
 5. Nghiên cứu và chế tạo hệ vi lưu tích hợp hệ tạo từ trường siêu nhỏ và cảm biến điện hóa ứng dụng trong phân tích dư lượng kháng sinh nhóm Sulfonamid trong chăn nuôi. 4/2019 – 4/2022, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Nafosted, Đang thực hiện

Sách và giáo trình

Giáo trình Thí nghiệm Hóa lý, Cao Hồng Hà (chủ biên), Trần Thị Thanh Thủy, Lê Trọng Huyền, Trần Vân Anh, Nguyễn Ngọc Tuệ, Phạm Văn Tiến, Nghiêm Thị Thương, Nguyễn Thu Hà, Nhà Xuất Bản Bách Khoa, năm 2020

Hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh

 • HV Cao học: 02 (đang hướng dẫn)
 • NCS: 02 (Đang hướng dẫn)

Thông tin khác


In bài này   Gửi Email bài này