Đào tạo hệ Đại học

MÔ HÌNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC VÀ TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo đại học theo các chương trình đào tạo Cử nhân có cùng thời gian thiết kế 4 năm, bao gồm Cử nhân kỹ thuật (CNKT), Cử nhân công nghệ (CNCN), Cử nhân khoa học (CNKH).
 

Mô hình đào tạo được thực hiện từ năm học 2017-2018 (Khóa 62)
 

 - Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật có mục tiêu và nội dung được xây dựng theo hướng kiến thức nền tảng cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với lĩnh vực rộng của ngành học, chú trọng đến năng lực thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật. Cử nhân kỹ thuật có thể học chuyển tiếp để nhận bằng Kỹ sư hoặc Thạc sĩ.

- Chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ (tên ngành bắt đầu bằng cụm từ Công nghệ) cung cấp cho người học kiến thức cơ sở chuyên môn rộng, chú trọng đến năng lực và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, ứng dụng các giải pháp công nghệ, triển khai vận hành hệ thống và quá trình, quy trình công nghệ. Bằng Cử nhân công nghệ và bằng Cử nhân kỹ thuật có giá trị như nhau, tuy nhiên Cử nhân công nghệ cần nhiều thời gian hơn khi học chuyển tiếp để nhận bằng Kỹ sư/Thạc sĩ.
- Chương trình học chuyển tiếp từ trình độ Cử nhân kỹ thuật/Cử nhân công nghệ để cấp bằng Kỹ sư được thiết kế nhằm cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn sâu theo lĩnh vực ứng dụng của ngành học, chú trọng đến năng lực tính toán thiết kế và phát triển các giải pháp kỹ thuật trong một lĩnh vực ứng dụng của ngành học.

Viện Kỹ thuật Hóa học đào tạo trình độ Cử nhân/Kỹ sư các ngành KỸ THUẬT HÓA HỌC (CNKT); HÓA HỌC (CNKH); CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (CNCN)

 

Mô hình đào tạo chung

mo-hinh-dao-tao-dai-hoc-2021

Chương trình kỹ sư 161 tín chỉ được áp dụng từ K62 đến K64.

Từ K65, tức là đối với sinh viên nhập học từ năm 2020 trở về sau, khối lượng kiến thức của chương trình kỹ sư là 180 tín chỉ, tương đương Bậc 7 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

mo-hinh-giao-duc-2021

Các chương trình đào tạo bậc cử nhân

Chương trình Cử nhân Hóa học

Chương trình Cử nhân Hóa học nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có những phẩm chất như sau:

 • •Có kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở, chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong nhiều lĩnh vực rộng của ngành Hóa học;

 • •Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất nghề nghiệp cần thiết để thành công trong nghề nghiệp;

 • •Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế;

 • •Có năng lực khởi nghiệp;

 • •Có năng lực hình thành ý tưởng, tham gia xây dựng và phát triển quy trình sản xuất, vận hành, khai thác các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hóa học;

 • •Có hiểu biết về chính trị và kinh tế;

 • •Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội phù hợp với ngành được đào tạo để đóng góp hiệu quả vào sự phát triển bền vững của xã hội, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung chi tiết của Chương trình Đào tạo Cử nhân Hóa học áp dụng từ K61 (sinh viên nhập học năm 2016) trở về trước được đăng tại ĐÂY
Nội dung chi tiết của Chương trình Đào tạo Tích hợp Cử nhân - Thạc sỹ Hóa học áp dụng từ K62 đến K64 (sinh viên nhập học từ 2017 – 2019) được đăng tại ĐÂY
Nội dung chi tiết của Chương trình Đào tạo Thạc sỹ song bằng giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Rostock (Đức) được đăng tại ĐÂY

Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Hóa học 

Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Hóa học nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có những phẩm chất như sau:

 • •Có kiến thức cơ sở kỹ thuật và kiến thức chuyên môn vững chắc, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, đủ năng lực tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học;

 • •Có kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân, có khả năng học tập ở trình độ cao hơn, khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ và có khả năng học tập suốt đời;

 • •Có kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia;

 • •Có năng lực hình thành ý tưởng, tham gia thiết kế, thực hiện và vận hành các hệ thống trong doanh nghiệp và xã hội.

Nội dung chi tiết của Chương trình Đào Tích hợp Cử nhân - Thạc sỹ Kỹ thuật Hóa học áp dụng từ K62 (sinh viên nhập học từ 2017) được đăng tại ĐÂY

Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học

Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có những phẩm chất như sau: 

 • •Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ; 

 • •Có kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành kỹ thuật hóa học;

 • •Có phương pháp phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học;

 • •Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp và làm việc nhóm đa ngành;

 • •Có hiểu biết về các quá trình công nghệ kỹ thuật hóa học và một chuyên ngành cụ thể.

Nội dung chi tiết của Chương trình Đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học áp dụng từ K62 đến K64 (sinh viên nhập học từ 2017 đên 2019) được đăng tại ĐÂY
Từ K65 (sinh viên nhập học từ năm 2020), chương trình kỹ sư gồm 181 tín chỉ học phần, tương đương Bậc 7 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam


Print   Email