TS. Nguyễn Thị Thúy Nga

Nơi làm việc: Bộ môn Hóa Vô cơ–Đại cương, Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội
Văn phòng bộ môn: 408-C1
Tel: +84-24-38680110
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ORCID scholar publon
 

Giảng dạy

 • Hóa Vô cơ
 • Hóa học đại cương
 • Hóa học phức chất
 • Hóa vô cơ sinh học

Các hướng nghiên cứu chính

 1. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất phức chất.
 2. Tổng hợp, chế tạo vật liệu

Các công bố khoa học trong và ngoài nước

 1. Nguyễn Thị Thúy Nga, Đồng Quốc Thuật, Vũ Đào Thắng, Huỳnh Đăng Chính (2011), Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp phức của kẽm và amino axit, Tạp chí Hóa học T.49 (2ABC), tr. 509-513
 2. Nguyễn Thị Thúy Nga, Đồng Quốc Thuật, Trịnh Việt Dũng, Vũ Đào Thắng, Huỳnh Đăng Chính (2012), Tổng hợp và đặc trưng cấu trúc của phức chất kẽm với các amino axit thiết yếu ứng dụng cho chế tạo vật liệu khung hữu cơ-kim loại, Tạp chí Khoa học và công nghệ T.50 (1A), tr. 191- 198.
 3. Huynh Dang Chinh, Pham Thanh Huyen, Nguyen Thị Thuy Nga (2012), synthesis of metal – organic flamework material from complex of zinc and tryptophan for applications to additional trace element and nutrition, The 6th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2012), CODE: SMPS-P8, pp.367
 4. Nguyễn Thị Thúy Nga, Huỳnh Đăng Chính, Vũ Đào Thắng, Chu Xuân Luật, Nguyễn Hoàng Phúc(2013) Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp phức chất của sắt với Tryptophan.Tạp chí Hóa họcT.51 (3AB), tr. 397 – 401
 5. Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Hoàng Phúc, Huỳnh Đăng Chính, Vũ Đào Thắng (2014) Tổng hợp vật liệu khung hữu cơ – kim loại trên cơ sở phức chất của sắt với Tryptophan. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, số 1(23), tr. 46 – 49
 6. Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Hoàng Phúc, Vũ Đào Thắng, Huỳnh Đăng Chính (2014) Tổng hợp phức chất của kẽm, mangan với Threonine ứng dụng làm thức ăn bổ sung khoáng – protein cho động vật. Tạp chí Khoa học và công nghệ T.52 (3C), tr. 592 – 599.
 7. Nguyễn Thị Thúy Nga, Thân Văn Hậu, Vũ Đào Thắng, Huỳnh Đăng Chính (2014)Tổng hợp, tính chất và nghiên cứu ứng dụng tăng khả năng hấp thu đồng qua thành ruột của phức chất đa nhân đồng – valine. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T52 (5B), tr. 743 - 748.
 8. Nguyễn Thị Thúy Nga, Vũ Đào Thắng, Huỳnh Đăng Chính (2014) Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của phức chất kẽm với valin. Tạp chí Hóa học T.52(5A), tr. 215 – 218.
 9. Nguyễn Thị Thúy Nga, Vi Thị Thanh Thủy, Vũ Đào Thắng, Huỳnh Đăng Chính (2014) Tổng hợp phức chất của kẽm(II), mangan(II), sắt(III) với L-Lysin. Tạp chí Hóa học T.52(5A), tr. 219 – 223.
 10. Nguyen Thi Thuy Nga, Vi Thi Thanh Thuy, Vu Dao Thang, Huynh Dang Chinh (2014)Research on complexing in solution and the factors affecting to synthesis process copper – lysine and copper – threonine complexes by pH titration and UV – Vis methods. Vietnam Malaysia international chemical congress (VMICC 2014), IABC 33, pp. 88.
 11. Nguyễn Thị Thuý Nga, Huỳnh Đăng Chính, Vũ Đào Thắng (2016). Synthesis, structure and characterization of biological metal complexes with essetial amino acids. Vietnam Journal of Chemistry 5e1,2 (54) 2016, pp 363-367.
 12. Võ Thanh Phước, Vũ Quang Dũng, Nguyễn Thị Thuý Nga (2016). Tổng hợp phức chất của đồng với threonine và thăm dò khả năng ứng dụng phức chất này nhằm tăng hiệu quả hấp thu khoáng và amino axit trong cơ thể sống. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng. Số 2(34)/2016, pp 5-10.
 13. Hoang V. Tran*, Nghia D. Nguyen, Chinh T.Q. Tran, Luyen T. Tran, Thu D. Le, Huyen T.T. Tran, B. Piro, Chinh D. Huynh, Thinh N. Nguyen, Nga T.T. Nguyen, Hue T.M. Dang, Huy L. Nguyen, Lam D. Tran, Nghia T. Phan (2020. Silver nanoparticles-decorated reduced graphene oxide: A novel peroxidase-like activity nanomaterial for development of a colorimetric glucose biosensor. Arabian Journal of Chemistry. 13, pp 6084–6091.
 14. Nguyễn Thị Thuý Nga (2020). Tổng hợp phức chất của đồng với axit amin methionin. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng 04, trang 49-51.
 15. Lương Xuân Điển, Nguyễn Thị Thuý Nga (2021). Metal Complexes of π-expanded Ligand (5): Synthesis, Structural, and Photophysical Characterizations of Green-Red Luminescent Pyrene-based Salicylaldiminato-type Zinc Complexes. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 37, No. 2 (2021) 48-96.

Các đề tài, dự án đã và đang thực hiện

 1. Tổng hợp, cấu trúc, tính chất một số phức chất của kim loại với các phối tử vitamin và axit amin. Đề tài cơ sở phân cấp 2019.
 2. Tổng hợp một số vật liệu lai tạo cấu trúc nano trên cơ sở graphen kết hợp với hạt nano kim loại/oxit kim loại để ứng dụng trong cảm biến sinh học xác định nồng độ glucose, cholesterol, axit uric trong máu/nước tiểu. Đề tài Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia 2017.
 3. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu có cấu trúc khung xốp cơ-kim đi từ phức chất của kim loại chuyển tiếp với các amino axit thiết yếu ứng dụng bổ sung khoáng chất dinh dưỡng cho thức ăn gia súc và gia cầm. Đề tài Bộ Giáo Dục 2013.
 4. Tổng hợp, cấu trúc, tính chất và ứng dụng của một số hợp chất vô cơ sinh học từ phức chất của kẽm với một số aminoaxit. Đề tài cấp Trường ĐHBK 2010.

In bài này   Gửi Email bài này