Triết lý Giáo dục, Sứ mạng và Tầm nhìn

Triết lý Giáo dục: "Vững chắc, toàn diện, sáng tạo và thích ứng"

Chúng tôi tin rằng nhiệm vụ của Viện Kỹ thuật Hóa học là cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc với các kỹ năng chuyên môn toàn diện, tạo môi trường tự do cho sinh viên sáng tạo, khuyến khích sinh viên tiếp tục học hỏi để thích ứng với một thế giới đang thay đổi.

VỮNG CHẮC: Một ngôi nhà có thể xây cao và bền vững chỉ khi nền móng của ngôi nhà được thi công cẩn thận và vững chắc. Đối với người học, để có thể tự học, tự nghiên cứu và vươn đến những tầm cao của tri thức thì cần phải được cung cấp đầy đủ nền tảng kiến thức bao gồm toán và khoa học cơ bản, cơ sở cốt lõi ngành và những kiến thức chuyên ngành.

TOÀN DIỆN: Sự thành công trong sự nghiệp của mỗi cá nhân không chỉ là kiến thức mà còn đòi hỏi nhiều kỹ năng. Trong lĩnh vực Hóa học và Kỹ thuật hóa học, sinh viên cần được trang bị các kỹ năng một cách toàn diện, bao gồm kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng các phần mêm chuyên ngành, kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm và nhiều kỹ năng khác được hình thành trong quá trình đào tạo.

SÁNG TẠO: Tuổi trẻ giàu năng lượng và khao khát khám phá. Những vấn đề đã giải quyết rồi vẫn sẽ có thể tìm được những cách giải quyết tốt hơn và hiệu quả hơn nếu vận dụng tư duy sáng tạo. Vì vậy nếu một môi trường đào tạo phù hợp sẽ khuyến khích sinh viên chủ động trong học tập, nghiên cứu và phát triển tư duy sáng tạo.

THÍCH ỨNG: Vận động là quy luật của sự phát triển. Xã hội luôn vận động và phải đối mặt với những thách thức mới cần giải quyết, ví dụ như dịch COVID-19. Vì vậy để tồn tại và phát triển, việc truyền cho sinh viên cảm hứng để học tập suốt đời để có thể điều chỉnh và thích ứng với mọi hoàn cảnh xã hội là vô cùng cần thiết.


Print   Email