HUST   |   Email   |    DOffice   |   eHUST   |

Học liệu

Học liệu các học phần do BM Hóa Vô cơ-Đại cương giảng dạy

BÀI TẬP HOÁ HỌC I – CH1012 (cập nhật ngày 22/3/2023)

BÀI TẬP HOÁ HỌC II – CH1015 (phiên bản năm 2018)

BÀI TẬP HOÁ HỌC  – CH1017 (cập nhật ngày 30/3/2023)

BÀI TẬP HOÁ HỌC  – CH1018 (phiên bản năm 2018)

 

Bài thí nghiệm Hóa vô cơ CH3131 - Phần tổng hợp muối vô cơ

Hướng dẫn thí nghiệm bài tổng hợp muối Morh và KI

Báo cáo thí nghiệm bài tổng hợp muối Morh và KI

 

Tài liệu thí nghiệm Hóa học CH1017 và Hóa học 2 CH1015

Sinh viên tải về tài liệu tại ĐÂY và in trên khổ giấy A4 (in 2 mặt cả phần hướng dẫn thí nghiệm và báo cáo thí nghiệm). Trước mỗi buổi thí nghiệm, sinh viên cần chuẩn bị trước bài.

 

Tài liệu Thí nghiệm Hóa đại cương

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Hóa đại cương

Mẫu báo cáo thí nghiệm 

 

Nội dung thí nghiệm HÓA VÔ CƠ CH3130, CH3131

Nội dung thí nghiệm Hóa Vô Cơ

Mẫu báo cáo thí nghiệm Hóa Vô Cơ (yêu cầu sinh viên in trên khổ giấy A4)

 

Bài tập Hóa đại cương xin mở tập tin đính kèm

 

Bài tập Hóa Vô cơ xin mở tập tin đính kèm. (cập nhật ngày 13/2/2017)

Bài tập Hóa đại cương xin mở tập tin đính kèm.

Liên hệ

VĂN PHÒNG VIỆN
Tel. +84-24 3868 0070 - Văn phòng
Tel. +84-24 3869 2300 - Sinh viên
Email.  sce@hust.edu.vn
 
HOTLINE: +84-96 369 2300
Tel. +84-86 869 2300 - Sinh viên
Tel. +84-91 968 0070 - Sau Đại học