School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG VIỆN
' +84-24-3868 0070
È+84-91 968 0070
* sce@hust.edu.vn
---------
QUẢN LÝ SINH VIÊN
' +84-24-3869 2300
È +84-86 869 2300
---------
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
Công ngh Polyme-Compozit & Giấy
Công ngh Lọc hóa dầu & Vật liệu xúc tác hấp ph
Khoa học & Công ngh Cao su
---------
HOTLINE: +84-96 369 2300
 
---------
   

Thông báo học bổng ĐHQG KANGWON – Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với trường Đại học Quốc Gia Kangwon (Hàn Quốc), Phòng Hợp tác Quốc tế, ĐHBKHN xin thông báo 2 chương trình học bổng Sau đại học của trường Đại học Kangwon:
 • - Học bổng ACESS
 • - Học bổng BEST-KNU
Dành cho cho các Cán bộ, Sinh viên năm cuối và Sinh viên mới tốt nghiệp thuộc các lĩnh vực:
 • - Cơ khí và cơ điện tử
 • - Môi trường
 • - Công nghệ Hóa
 • - Công nghệ Sinh
 • - Công nghệ Khoa học Vật liệu

Các cán bộ, sinh viên đã tham dự “Buổi giới thiệu học bổng Kangwon” ngày 24/8/2010 có thể gửi CV đăng ký trước cho Giáo sư  theo hòm mail Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 30/9/2010 với Subject: application_họ và tên_tên học bổng_chuyên ngành (bằng Tiếng Anh).

Hạn nộp hồ sơ trực tiếp cho trường ĐHQG Kangwon ngày 30/10/2010
Địa chỉ nộp học bổng
International Affairs of Kangwon National University
Chuncheon, 200-701, Kangwon,  S.Korea
Tel +82-33-250-7192/3         Fax +82-33-253-1964
 
Các thông tin cụ thể về học bổng ACESS, học bổng BEST-KNU Giáo sư thuộc các chuyên ngành đào tạo (xin mở tập tin gửi kèm)
 

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM K51
Tên lớp
Họ và tên CVHT
Điện thoại
Email
Hoá dầu 1
Thầy Văn Đình Sơn Thọ
0953.359.200
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoá dầu 2
Cô Phan Tố Nga
0983.668.569
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN Giấy
Thầy Nguyễn Trung Thành
0986.434.464
nguyentrungthanhbk@ gmail.com
Hoá dược
Thầy Nguyễn Tuấn Anh
0913.227.076
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện hoá
Thầy Nguyễn Tuấn Anh
0904.274.772
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
QT - TB
Cô Phùng Lan Hương
0905.608.271
huongpl-dce @mail.hut.edu.vn
Máy hoá
Thầy Vũ Đình Tiến
0934.350.437
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CNVL Silicat
Thầy Nguyễn Thành Đông
0904.173.890
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN Vô cơ
Thầy Nguyễn Nguyên Ngọc
0904.598.902
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN In
Cô Dương Hồng Quyên
0982.951.981
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoá lý
Cô Nguyễn Thu Hà
0983.671.674
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Polyme
Thầy Vũ Minh Đức
0916.097.007
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP K52
Tên lớp
Họ và tên CVHT
Điện thoại
Email
Hoá dầu 1
Cô Phạm Thanh Huyền
0986.986.988
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .vn
Hoá dầu 2
Cô Nguyễn Khánh Diệu Hồng
0906.102.617
dieuhong_bk@yahoo. com
CN Giấy
Cô Nguyễn Hoàng Chung
0977.837.106
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoá dược
Thầy Trần Khắc Vũ
0904.306.925
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện hoá
Thầy Đặng Việt Anh Dũng
0983.280.245
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
QT - TB
Cô Lê Ngọc Thụy
0904.779.542
lethuy-dce @mail.hut.edu.vn
Máy hoá
Thầy Phạm Ngọc Anh
0903.202.882
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CNVL Silicat
Thầy Vũ Hoàng Tùng
0979.796.889
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN Vô cơ
Cô Quách Thị Phượng
0976.581.203
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN In
Cô Đỗ Khánh Vân
0912.907.769
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoá lý
Cô Trần Vân Anh
0987.446.568
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Polyme
Thầy Nguyễn Huy Tùng
0904.288.477
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP K53
Tên lớp
Họ và tên CVHT
Điện thoại
Email
Hoá dầu 1
Thầy Đào Quốc Tùy
0943.669.555
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoá dầu 2
Cô Vương Thanh Huyền
0983.063.066
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN Giấy
Thầy Lê Quang Diễn
0914.300.930
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoá dược
Thầy Đào Huy Toàn
0983.456.483
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện hoá
Cô Nguyễn Thị Thu Huyền
0916.833.409
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
QT - TB
Thầy Đỗ Xuân Trường
0904.136.432
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Máy hoá
Thầy Nguyễn Cụng Bằng
0976.743.028
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CNVL Silicat
Thầy Phan Duy Dũng
0978.803.947
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN Vô cơ
Thầy La Thế Vinh
0912.540.041
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN In
Thầy Nguyễn Việt Cường
0938.361.889
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoá lý
Cô Nghiêm Thị Thương
0988.265.825
thuong­­ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Polyme
Thầy Đặng Việt Hưng
0983.670.339
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KSTN
Cô Nguyễn Hồng Liên
0912.636.497
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP K54
Tên lớp
Họ và tên CVHT
Điện thoại
Email
KTHH1
Cô Đinh Thị Ngọ
0913.593.750
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KTHH2
Thầy Trần Trung Kiên
0904.414.441
kientt-dce @mail.hut.edu.vn
KTHH3
Cô Lê Thị Thu Hằng
0978.792.108
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KTHH4
Thầy Bạch Trọng Phúc
0912.070.354
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KTHH5
Cô Nguyễn Thị Hà
0912.610.650
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KTHH6
Thầy Lê Văn Quang
0989.837.968
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KTHH7
Thầy Hương Trần P. Nam
0982.422.700
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KTHH8
Cô Nguyễn Thị Thùy Mỵ
0976.787.482
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KT In - TT
Thầy Nguyễn Quang Hưng
0913.525.259
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
KSTN
Cô Lê Minh Thắng
0989.861975
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

Hướng dẫn và các biểu mẫu dành cho SV NCKH lần thứ 27

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC SINH VIÊN NCKH TẠI CÁC BỘ MÔN

Khoa Công nghệ Hóa học xin thông báo một số chi tiết thực hiện công tác SV NCKH như sau:

Đọc thêm...
 

TB Hội nghị Khoa học Phân tích toàn quốc lần III

Hội KHKT Phân tích Lý - Hóa và Sinh học Việt Nam

Kính mời các nhà Khoa học trong và ngoài nước tham dự Hội nghị Khoa học Phân tích toàn quốc lần thứ 3. Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập hội KHKT Phân tích Việt Nam với chủ đề "Khoa học Phân tích phục vụ sự phát triển KHOA HỌC, KINH TẾ, XÃ HỘI và MÔI TRƯỜNG".

Chi tiết xin vui lòng xem:

Thông báo số 1 và 2

Thông báo số 3

 

Thông báo về Tuần sinh viên NCKH lần thứ 27 (2009-2010)

Theo thông báo của Trường về việc tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho năm học 2009-2010, Tuần sinh viên NCKH lần thứ 27 có kế hoạch triển khai như sau:

Từ tuần 1 (8/7/2009) đến hết tuần 38 (9/5/2010): Sinh viên nghiên cứu và viết báo cáo tại các đơn vị cơ sở
Tuần 39 (10 - 15/5/2010): Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH tại các Bộ môn
Tuần 40 (17 - 22/5/2010): Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa Viện Trung tâm và triển lãm sản phẩm NCKH của sinh viên
Tuần 41 (24 - 29/5/2010): Hội đồng cấp trường xét giải sinh viên NCKH
Tuần 42:Tổng kết sv NCKH và thi Olympic năm học 2009-2010


Chi tiết xin vui lòng xem Toàn văn Thông báo

 

TB Hội nghị KHCN "HÓA HỌC-VẬT LIỆU PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG VÀ KINH TẾ QUỐC DÂN"

nanomat-fig11Với mục đích trình bày, giới thiệu những thành tựu và kết quả nghiên cứu mới về Hóa học - Vật liệu và Công nghệ phục vụ niêm cất, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, chế tạo trang thiết bị, vật tư kỹ thuật, phục vụ phòng chống vũ khí công nghệ cao, vũ khí NBC và xử lý môi trường.
Xây dựng phương hường nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Hóa học - Vật liệu phục vụ quốc phòng và kinh tế quốc dân trong giai đoạn 2011 đến 2015 và những năm tiếp theo.
Mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu trong và ngoài quân dội, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa học - vật liệu phục vụ quốc phòng và kinh tế quốc dân.
Viện KH-CN Quân Sự, Tổng cục Kỹ thuật - Bộ quốc phòng tổ chức hội nghị Khoa học Công nghệ "HÓA HỌC - VẬT LIỆU PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG VÀ KINH TẾ QUỐC DÂN" với các chủ đề chính:
- Hóa học - Vật liệu và Công nghệ phục vụ niêm cất, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, chế tạo trang thiết bị, vật tư kỹ thuật.
- Hóa học - Vật liệu và Công nghệ phục vụ quốc phòng và kinh tế quốc dân trong các lĩnh vực: Hóa học, Vật liệu mới, phòng chống vũ khí công nghệ cao, vũ khí NBC và xử lý môi trường.
Đọc thêm...
 
Trang 36 trong tổng số 45 trang
You are here: Home Tin tức Thông báo