School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tel/Fax: +84-24-3868 0070
HotLine: +84 - 91 968 0070
Email: SCE@hust.edu.vn
-----
Tel/Fax: +84-24-3869 2300
HotLine: +84 - 86 869 2300
-----
HotLine: +84 - 96 369 2300
-----
 

Danh sách đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ (khóa 2010B)

Kính gửi: Các thầy, cô hướng dẫn luận văn và các anh, chị học viên cao học khóa 2010B

Khoa CNHH xin gửi danh sách các học viên đã đăng ký nhận đề tài luận văn thạc sĩ của các lớp

Chuyên ngành kỹ thuật hóa học - Lớp Khoa học

Chuyên ngành kỹ thuật hóa học - Lớp Kỹ thuật

Chuyên ngành khoa học và kỹ thuật vật liệu phi kim - Lớp Khoa học

Chuyên ngành khoa học và kỹ thuật vật liệu phi kim - Lớp Kỹ thuật

Các thầy, cô và các học viên triển khai làm đề cương theo mẫu và gửi về Văn phòng Khoa (gặp c.Phượng) trước thứ 6, ngày 26 tháng 11 năm 2010.

 

TB Giao đề tài luận văn Thạc sĩ - Khóa 2010B (Thông báo 2)

Kính gửi các học viên Cao học khóa 2010B, ngành Kỹ thuật Hóa Học và Khoa học-kỹ thuật Vật liệu Phi kim (vui lòng tải về các tài liệu liên quan theo các link dưới đây)

Học viên đăng ký đề tài (mẫu 3b) hoặc tự đề xuất đề tài (mẫu 3a) và nộp về cho Giáo vụ Sau đại học của Khoa (C. Phượng) tại Văn phòng Khoa CN Hóa học C4-214 trước thứ hai 22/11/2010. Nguyên tắc đăng ký:

 • + Mỗi học viên chỉ được đăng ký 01 đề tài.
 • + Nếu có nhiều học viên đăng ký một đề tài, GV đề xuất đề tài đó sẽ quyết định chọn học viên thực hiện, các học viên còn lại phải chuyển sang chọn đề tài khác.

Khoa CN Hóa học lập Danh sách xác nhận học viên đã nhận đề tài (mẫu 4) và thông báo cho GVHD và học viên tiến hành xây dựng đề cương cao học (mẫu 5).

Học viên nộp đề cương cao học về Giáo vụ Sau đại học của Khoa trước thứ sáu 26/11/2010.

 

Giới thiệu ngành nghề và cơ hội việc làm CNHH

CHÀO MNG CÁC BN SINH VIÊN
ĐN VI KHOA CÔNG NGH HÓA HC-TRƯNG ĐI HC BÁCH KHOA HÀ NI

Vui lòng mở tập tin đính kèm để biết thông tin về các ngành đào tạo của Khoa Công nghệ hóa học cũng như cơ hội việc làm dành cho Kỹ sư, Cử nhân Kỹ thuật hóa học

 

Danh sách GVCN và CVHT khoa CNHH (K51-K55)

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập khoa Công nghệ Hóa học các lớp từ K51 tới K55. Vui lòng mở tập tin đính kèm.
 

TB hạn nộp túi hồ sơ bảo vệ Cao học trong năm 2010

Khoa CNHH xin thông báo tới các học viên cao học khóa 2008-2010 và khóa 2009, bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt tháng 11/2010.

Khoa CNHH nhận túi hồ sơ bảo vệ (theo mẫu của Viện sau đại học) hạn cuối cùng11:30, thứ 6, ngày 29 tháng 10 năm 2010.

Lưu ý: Khoa chỉ nhận các hồ sơ có đầy đủ các văn bản được đánh máy như quy định của Viện sau đại học, ghi đúng chuyên ngành đào tạo và có đầy đủ chữ ký của giáo viên hướng dẫn...

 
 
Trang 33 trong tổng số 43 trang
You are here: Home Tin tức Thông báo