School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Cơ sở vật chất

IMG 2330

 

           Văn phòng Bộ môn: Phòng 202 - Nhà C4-5 

 

                      Phòng thí nghiệm chuyên ngành: Phòng 305-Nhà C4

1 
Untitled 5
 Untitled
 Untitled 1
 Untitled3
Untitled 4
Untitled5
Untitled6
Untitled7
Untitled 2
Untitled 3
Untitled9

                                               Phòng thí nghiệm: Phòng 305-Nhà C4, 120m2

 
MỘT SỐ THIẾT BỊ PHỤC VỤ NCKH VÀ ĐÀO TÀO TRÌNH ĐỘ CAO:
  
1. THIẾT BỊ LÊN MEN
alt

Người quản lý: Lê Quang Diễn  

 Từ khóa: Thiết bị lên men, bioreactor

Mô tả thiết bị:
Thiết bị lên men được chế tạo trong nước năm 2010, có hệ thống gia nhiệt, khuấy trộn, bảng điều khiển, sử dụng để lên men cồn, nuôi cấy vi sinh vật, ...

Thông số kỹ thuật cơ bản:

  - Dung tích: 80 lít;

 - Nhiệt độ tối đa: 100oC.

 

2. THIẾT BỊ CHƯNG CẤT CỒN MINI
alt

Người quản lý: Lê Quang Diễn 
Từ khóa: Thiết bị chưng cất cồn
 
Mô tả thiết bị:
Thiết bị chưng cất cồn bao gồm nồi gia nhiệt, cột chưng cất, sinh hàn, các dụng cụ đo lường, sử dụng để chưng cất cồn từ dịch lên men có nồng độ cồn thấp. 

Thông số kỹ thuật cơ bản: 

 - Dung tích nồi gia nhiệt: 10 lít;
- Năng suất cồn: 10-20 lít/ngày.
- Độ cồn tối đa: 96% 

 

3. THIẾT BỊ THỦY PHÂN
alt

Người quản lý: Lê Quang Diễn 

Từ khóa: Thiết bị thủy phân, nồi nấu, thiết bị phản ứng
Mô tả thiết bị:
Thiết bị thủy phân là một thiết bị chuyên dụng, bao gồm hệ thống gia nhiệt, nồi nấu chế tạo từ thép chịu axít cơ cấu trộn khuấy ở nhiệt độ cao, các dụng cụ đo lường, bảng điều khiển, sử dụng để tiến hành các phản ứng hóa học trong môi trường lỏng (thủy phân gỗ, nấu bột giấy, tổng hợp hóa học, ...) ở nhiệt độ và áp suất cao. 

Thông số kỹ thuật cơ bản:
 - Dung tích nồi nấu: 2,5 lít;
- Nhiệt độ sử dụng tối đa: 220oC;
- Áp suất tối đa: 25 at.
-Có thể trộn khuấy ở nhiệt độ >200oC và áp suất >20 atm.
May ly tam

Máy ly tâm

Tốc độ tối đa: 20.000 v/phút.

Lượng chất: 5 ml.

May khuay sieu am Máy khuấy siêu âm
May khay tu Máy khuấy từ gia nhiệt
May on nhiet nong lanh 

 Máy ổn nhiệt nóng-lạnh

Khoảng nhiệt độ: -20oC đến 100oC.

10149901 628289583905967 923722707 n Máy so màu
10013707 628289217239337 1180222196 n  Tủ ấm - Bioreactor
   

 

 

 

 

 

 

 

 
You are here: Home Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất