School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức - Thông báo

Các trang thiết bị cho đào tạo

 • - Thiết bị xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kín
 • - Thiết bị xác định độ nhớt động học
 • - Thiết bị xác định độ xuyên kim của mỡ
 • - Thiết bị xác định hàm lượng nước trong sản phẩm dầu mỏ bằng chưng cất
 • - Thiết bị xác định thời gian cảm ứng của nhiên liệu
 • - Thiết bị xác định nhiệt cháy của nhiên liệu…

Các trang thiết bị cho nghiên cứu

 • - Máy sắc ký khí GC-14B Shimadzu
 • - Các sơ đồ phản ứng vi dòng

Các phòng thí nghiệm

 • - 306, 309/C4: phục vụ thí nghiệm chuyên ngành, nghiên cứu khoa học và nghiên cứu tốt nghiệp
 • - 310, 311/C4: phục vụ thực tập tốt nghiệp và nghiên cứu của cao học, NCS
 • - 302, 303/C4-5: phục vụ sinh viên làm đồ án thiết kế.
 • - 105/C10: phục vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tốt nghiệp
 • - Phòng cao áp: phục vụ nghiên cứu
 
You are here: Home Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất