Hội đồng Cố vấn BCH Khóa III

TT Họ và tên Đơn vị công tác                                  
1 GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
2 GS.TSKH Ngô Thị Thuận Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội
3 GS.TS Đào Văn Tường Viện Kỹ thuật Hóa học, trường ĐHBK Hà Nội
4 GS.TS Nguyễn Hữu Phú Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
5 GS.TS Trần Văn Nhân Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội
6 GS.TS Đinh Thị Ngọ Viện Kỹ thuật Hóa học, trường ĐHBK Hà Nội
7 GS.TSKH Nguyễn Văn Xuyến Viện Kỹ thuật Hóa học, trường ĐHBK Hà Nội
8 GS.TS Trần Thái Hòa Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế
9 PGS. Trần Thị Như Mai Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội
10 PGS. Đặng Tuyết Phương Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
11 PGS. Lê Minh Cầm Khoa Hóa học, trường ĐHSP Hà Nội
12 PGS. Trần Thị Văn Thi Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế
13 PGS. Ngô Kim Định Trường Đại học Hàng hải Hải phòng
14 PGS. Trần Văn Chung Viện Hóa học vật liệu, Viện KH&CN Quân sự
15 PGS. Võ Viễn Trường Đại học Quy Nhơn
16 TS. Phạm Văn Bắc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Liên kết Website

Viện Kỹ thuật Hóa họcHội hóa học Việt NamTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamHội đồng chức danh Giáo sư Nhà nướcAmerican Chemical SocietyScienceDirectSpringerWiley Online LibraryScimagoJRWeb of ScienceASEAN CITATION INDEXOlympic Hóa học sinh viên Toàn quốc 2018
You are here: Home VNACA Hội đồng Cố vấn BCH Khóa III