DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHCN XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ VIỆT NAM KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020-2025

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Ghi chú
1 GS. Lưu Cẩm Lộc Viện CN Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Chủ tịch
2 GS. Tạ Ngọc Đôn Vụ trưởng Vụ KHCNMT, Bộ Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch thường trực Tổng thư ký                    
3 GS. Vũ Thị Thu Hà Giám đốc PTN Trọng điểm lọc Hóa dầu, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam Phó Chủ tịch Trưởng ban KHCN
4 GS. Lê Thanh Sơn Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội Phó Chủ tịch Trưởng ban Kiểm tra
5 GS. Đinh Quang Khiếu Trưởng khoa Hóa học, trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Phó Chủ tịch Phụ trách phân hội XT-HP miền Trung
6 PGS. Huỳnh Đăng Chính Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội Phó Chủ tịch Phụ trách phân hội XT-HP miền Bắc
7 TS. Lê Xuân Huyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Phó Chủ tịch Trưởng ban kinh tế
8 GS. Lê Minh Thắng Viện Kỹ thuật Hóa học, trường ĐHBK Hà Nội UV Thường vụ Trưởng ban đối ngoại
9 PGS. Nguyễn Quang Long Phó Trưởng khoa Kỹ thuật hóa học, trường ĐHBK, ĐHQG HCM UV Thường vụ Phụ trách phân hội XT-HP miền Nam
10 PGS. Nguyễn Phi Hùng Viện trưởng, trường ĐH Quy Nhơn UV Thường vụ Tp Quy Nhơn
11 PGS. Phạm Xuân Núi Trưởng ĐH Mỏ địa chất UV Thường vụ Tp Hà Nội
12 PGS. Nguyễn Ngọc Hà Trưởng khoa Hóa học, trường ĐHSP Hà Nội UV Thường vụ Tp Hà Nội
13 Ông Phạm Văn Chất Trưởng ban Công nghiệp khí và Lọc hóa dầu, PVN UV thường vụ Phụ trách phân hội XT-HP doanh nghiệp
14 GS. Nguyễn Tiến Thảo Phó Trưởng ban Đào tạo, ĐHQG Hà Nội UV BCH Tp Hà Nội
15 GS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng Tổng hiệu trưởng TH School UB BCH Tp Hà Nội
16 PGS. Nguyễn Đình Lâm Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng UV BCH TP Đà Nẵng
17 PGS. Phạm Thanh Huyền Viện Kỹ thuật Hóa học, trường ĐHBK Hà Nội UV BCH Tp Hà Nội
18 PGS. Đào Quốc Tùy Viện Kỹ thuật Hóa học, trường ĐHBK Hà Nội UV BCH Tp Hà Nội
19 PGS. Tống Thị Thanh Hương Phó Trưởng khoa Dầu khí, trường Đại học Mỏ Địa chất UV BCH Tp Hà Nội
20 PGS. Đoàn Văn Hồng Thiện Trưởng BM công nghệ Hóa học, khoa Công nghệ, trường Đại học Cần Thơ UV BCH Tp Cần Thơ
21 PGS. Dương Bá Vũ Viện trưởng Viện NCGD, trường ĐHSP Tp HCM UV BCH Tp Hồ Chí Minh
22 PGS. Phạm Thế Chính Trưởng khoa Hóa học, trường ĐH Khoa học, ĐH Thái nguyên UV BCH Tp Thái Nguyên
23 PGS. Hồ Sỹ Thắng Trưởng phòng Đào tạo sau đại học, trường Đại học Đồng tháp UV BCH Đồng Tháp
24 PGS. Hoàng Văn Đức Trường ĐHSP, ĐH Huế UV BCH Tp Huế
25 TS. Phùng Thị Lan Khoa Hóa học, Trường ĐHSP Hà Nội UV BCH Tp Hà Nội
26 TS. Nguyễn Anh Đức Viện trưởng Viện Dầu khí, PVN UV BCH Tp Hà Nội
27 TS. Phan Minh Quốc Bình Hiệu trưởng trường Đại học Dầu khí Việt Nam, PVN UV BCH Tp Vũng tàu
28 TS. Nguyễn Hoàng Yến UV HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí, PVN UV BCH Tp HCM
29 Ông Bùi Ngọc Dương Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, PVN UV BCH Tp Quảng Ngãi
30 TS. Phạm Tiến Dũng Viện trưởng Viện Môi trường, Đại học Hàng hải Việt Nam UV BCH Tp Hải phòng
31 TS. Lê Thị Như Quỳnh Trường Đại học Quảng Ngãi UV BCH Tp Quảng Ngãi
32 TS. Nguyễn Thị Linh Khoa Dầu khí, trường Đại học Mỏ Địa chất UV BCH Tp Hà Nội
33 TS. Hoàng Kim Huế Viện Hóa học môi trường,                                 Viện KH&CN Quân sự UV BCH Tp Hà Nội
34 TS. Nguyễn Thế Hùng Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam UV BCH Tp Hà Nội
35 TS. Nguyễn Quang Tùng Khoa Công nghệ Hóa học, trường Đại học Công nghiệp HN UV BCH Tp Hà Nội
36 TS. Nguyễn Thị Hồng Phượng Viện Kỹ thuật Hóa học, trường ĐHBK Hà Nội UV BCH Tp Hà Nội
37 TS. Trịnh Thị Tú Anh Trưởng phòng QLKH&HTQT, trường Đại học Đà Lạt UV BCH Tp Đà Lạt
38 TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn Trưởng Bộ môn Công nghệ Hóa học, Khoa Hóa thực phẩm, trường ĐHSP Kỹ thuật Tp HCM UV BCH Tp Hồ Chí Minh
39 TS. Trần Đức Mạnh Trưởng khoa Hóa học, trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng UV BCH Tp Đà Nẵng
40 TS. Hoàng Xuân Sinh Giám đốc TT Hóa học tiên tiến, Phó Viện trưởng Viện NC&PT CN cao, trường Đại học Duy tân UV BCH Tp Đà Nẵng
41 TS. Trần Quang Vinh Trưởng phòng, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam UV BCH Tp Hà Nội
42 TS. Nguyễn Trung Dũng Khoa Công nghệ Hóa học, Học viện Kỹ thuật quân sự UV BCH Tp Hà Nội
43 Ông Phạm Tuấn Anh Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, PVN UV BCH Tp Cà Mau

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHCN XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2015-2020

DANH SÁCH  BAN CHẤP HÀNH HỘI KHCN XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2015-2020

BẦU TẠI ĐẠI HỘI THÁNG 8/2015 VÀ HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ 8/2017

theo Quyết định số 75/QĐ-XTHP ngày 06/8/2017

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Ghi chú
1 GS. Nguyễn Hữu Phú Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Chủ tịch Hà Nội
2 GS. Tạ Ngọc Đôn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Phó Chủ tịch TT, Tổng thư ký Hà Nội
3 GS. Lưu Cẩm Lộc Viện Công nghệ Hóa học,                                   Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Phó Chủ tịch TP HCM
4 GS. Vũ Thị Thu Hà PTN Trọng điểm lọc Hóa dầu, Viện Hóa học Công nghiệp VN Phó Chủ tịch Hà Nội
5 PGS. Trần Thị Như Mai Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội Phó Chủ tịch Hà Nội
6 PGS. Trần Thị Văn Thi TrườngĐH Khoa học, ĐH Huế Phó Chủ tịch Huế
7 TS. Phạm Văn Bắc Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam Phó Chủ tịch Hà Nội
8 PGS. Lê Minh Cầm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội UV Thường vụ Hà Nội
9 PGS. Nguyễn Phi Hùng Trường Đại học Quy Nhơn UV Thường vụ Quy Nhơn
10 PGS. Phạm Xuân Núi Trưởng Đại học Mỏ địa chất UV Thường vụ Hà Nội
11 PGS. Lê Minh Thắng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội UV Thường vụ Hà Nội
12 PGS. Ngô Kim Định Bộ Tài nguyên và Môi trường UV BCH Hà Nội
13 PGS. Huỳnh Đăng Chính Trường Đại học Bách khoa Hà Nội UV BCH Hà Nội
14 GS. Phan Thanh Sơn Nam Trường ĐHBK, ĐHQG HCM UV BCH TP HCM
15 GS. Trần Thái Hòa Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế UV BCH TP Huế
16 GS. Đinh Thị Ngọ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội UV BCH Hà Nội
17 PGS. Nguyễn Thị Dung Viện UD, Viện HLKHCN VN UV BCH TP HCM
18 PGS. Nguyễn Đình Lâm Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng UV BCH Đà Nẵng
19 PGS. Nguyễn Ngọc Hà Trường Đại học Sư phạm Hà Nội UV BCH Hà Nội
20 PGS. Hoàng Văn Hùng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội UV BCH Hà Nội
21 PGS. Trần Văn Chung Viện Hóa học Vật liệu, Viện KHCN Quân sự UV BCH Hà Nội
22 PGS. Đặng Tuyết Phương Viện Hóa học, Viện HL KHCN VN UV BCH Hà Nội
23 PGS. Lê Thị Hoài Nam Viện Hóa học, Viện HL KHCN VN UV BCH Hà Nội
24 PGS. Lê Thanh Sơn Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội UV BCH Hà Nội
25 PGS. Nguyễn Tiến Thảo Ban Đào tạo, ĐHQG Hà Nội UV BCH Hà Nội
26 PGS. Tống Thị Thanh Hương Trường Đại học Mỏ Địa chất UV BCH Hà Nội
27 TS. Đào Quốc Tùy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội UV BCH Hà Nội
28 TS. Phạm Cao Thanh Tùng Viện CNHH, Viện HLKHCNVN UV BCH TP HCM
29 TS. Nguyễn Hoàng Yến Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam UV BCH Hà Nội
30 TS. Phạm Văn Chất Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam UV BCH Hà Nội
31 TS. Đặng Thanh Tùng Viện Dầu khí Việt Nam UV BCH Hà Nội
32 TS. Nguyễn Hữu Lương TT NC&PT Dầu khí (PVPro) UV BCH TP HCM
33 TS. Bùi Đình Hoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam UV BCH Hải Phòng
34 TS. Hoàng Kim Huế Viện Hóa học Vật liệu, Viện KHCN Quân sự UV BCH Hà Nội
35 TS. Nguyễn Thế Hùng Viện Vật lý, Viện HLKHCN VN UV BCH Hà Nội
36 TS. Nguyễn Thanh Hải PTN Trọng điểm lọc Hóa dầu, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam UV BCH Hà Nội
37 TS. Nguyễn Quang Tùng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội UV BCH Hà Nội
38 TS. Bùi Thu Hoài Trường Đại học Dầu khí UV BCH Vũng Tàu

Danh sách gồm 38 người (7GS, 18PGS, 13TS)

Liên kết Website

Viện Kỹ thuật Hóa họcHội hóa học Việt NamTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamHội đồng chức danh Giáo sư Nhà nướcAmerican Chemical SocietyScienceDirectSpringerWiley Online LibraryScimagoJRWeb of ScienceASEAN CITATION INDEXOlympic Hóa học sinh viên Toàn quốc 2018
You are here: Home VNACA