THÔNG BÁO SỐ 5: HỘI NGHỊ XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI “Vật liệu xúc tác và hấp phụ với biến đổi khí hậu ở Việt Nam”

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC XÚC TÁC - HẤP PHỤ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI icon new(cập nhật ngày 27/4/2022) 

 


Cập nhật các thông tin về Hội thảo xin vui lòng xem tại ĐÂY

 

◊ File PDF Thông báo số 5 tổ chức Hội nghị 19-22/5/2022 (cập nhật ngày 8/4/2022)

◊ File PDF Thông báo số 4 về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị (cập nhật ngày 9/11/2021) 

◊ File PDF Thông báo số 3 về việc thay đổi ngày tổ chức và gia hạn thời gian nộp bài (cập nhật ngày 22/7/2021)

◊ File PDF toàn văn Thông báo số 2 (cập nhật ngày 5/5/2021)

◊ File PDF toàn văn Thông báo số 1