CONTACT ADDRESS

Room 302, C4-5 Building

School of Chemical Engineering

Hanoi University of Science and Technology

1 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam.

Tel: +84 (0)24 ‎‎‎‎‎3868 0070 / 24     |     HOTLINE: ‎‎‎+84 96 711 7098 (Dr. Phượng)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            |     FB: JCA.VNACA

--------------------------------------------------------------------------------

Chủ tài khoản: Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam

Số tài khoản: 1221 0001 411700

Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Hà Thành