School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070 - Văn phòng
' +84-24 3869 2300 - Sinh viên
*  sce@hust.edu.vn
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
+84-86 869 2300 - Sinh viên
+84-91 968 0070 - Sau Đại học
---
   

Hệ thống tổ chức

Đảng ủy Viện Kỹ thuật Hóa Học:

 • Bí thư: Đồng chí La Thế Vinh
 • Phó bí thư: Đồng chí Vũ Đình Tiến
 • Các ủy viên:
 • Đồng chí Tạ Ngọc Dũng
 • Đồng chí Nguyễn Hồng Liên
 • Đồng chí Nguyễn Anh Vũ
 • Đồng chí Vũ Anh Tuấn
 • Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm

Hội đồng Viện Kỹ thuật Hóa Học:

 • GS. TSKH. Phan Đình Châu
 • GS. TS. Bùi Chương
 • GS. TS. Nguyễn Hữu Tùng
 • GS. TS. Mai Thanh Tùng
 • PGS. Huỳnh Đăng Chính
 • PGS. Trần Thu Hương
 • PGS. Nguyễn Thanh Liêm
 • PGS. Nguyễn Hồng Liên
 • PGS. Hoàng Thị Kiều Nguyên
 • PGS. Hoàng Xuân Tiến
 • PGS. La Thế Vinh
 • PGS. Lê Quang Diễn
 • PGS. Phan Trung Nghĩa
 • TS. Nguyễn Vân Anh
 • TS. Nguyễn Văn Xá
 • TS. Vũ Đình Tiến
 • TS. Vũ Hoàng Tùng
 • PGS. Trần Thị Thúy
 • PGS. Đào Quốc Tùy
 • KTS. Lê Tiểu Thanh
 • GS. TS. Nguyễn Hải Nam
 • GS. TS. Tạ Ngọc Đôn
 • Ông Đào Hữu Huyền
 • Ông Vũ Đình Hậu
 • Ông Phạm Văn Bắc

Hội đồng chương trình đào tạo Hóa học

Hội đồng chương trình đào tạo Kỹ thuật Hóa học

Hội đồng chương trình đào tạo Kỹ thuật In

Hội đồng chương trình đào tạo EliTech-Công nghệ Hóa Dược

Ban cố vấn Khoa học Quốc tế

Ban cố vấn Doanh nghiệp

Ban lãnh đạo Viện Kỹ thuật Hóa học:

 • Viện trưởng: PGS. La Thế Vinh
 • Phụ trách chung và các công tác:
 1. Tổ chức, cán bộ
 2. Tài chính
 3. Quy hoạch chiến lược
 4. Phụ trách Văn phòng Viện
 5. Điện thoại: +84-24-3868 0070 ext 21; Email: vinh.lathe1@HUST
 • Phó Viện trưởng: PGS. Đình Tiến
 • Phụ trách Đào tạo và Kiểm định:
 1. Chương trình và Kiểm định Đào tạo
 2. Tổ chức giảng dạy, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, thi, hội đồng, tốt nghiệp
 3. H thống chất lượng
 4. Sách, giáo trình, thông tin, ấn phẩm Đào tạo
 5. Hội nghị, hội thảo và hợp tác về Đào tạo
 6. Ph trách khối các B môn cơ s ngành
 7. Trợ lý Đào tạo: TS. Vũ Thị Ngọc Minh; Email: minh.vuthingoc@HUST; TS. Phan Thị Tố Nga; Email: nga.phanthito@HUST
 8. Điện thoại: +84-24-3868 0070 Ext 22; Email: tien.vudinh@HUST
 • Phó Viện trưởng: PGS. Tạ Ngọc Dũng
 • Phụ trách Khoa học Công nghệ và Cơ sở vật chất:
 1. Tổ chức chuẩn bị, đăng ký, phê duyệt, thực hiện, nghiệm thu, thống kê đối với đ tài các cấp, đào tạo ngắn hạn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công ngh
 2. Hội ngh, hội thảo và hợp tác v Khoa học Công ngh; Thông tin và ấn phẩm cho s kiện Khoa học Công ngh, Doanh nghiệp
 3. Ủy quyền ký và t chức thực hiện các nhiệm v, hoạt động và dịch v khoa học công ngh Viện ch trì
 4. Quy hoạch, d án và sửa chữa các Phòng thí nghiệm, Trung tâm, B môn
 5. Dư trù, mua, sửa chữa và quản lý s dụng trang thiết b và vật tư-hóa chất-dụng c
 6. Công tác an toàn, an ninh trật t, v sinh môi trường và phòng chống cháy n
 7. Ph trách khối các B môn Công ngh, Trung tâm và Phòng thí nghiệm; Thường trực Ban lãnh đạo Viện
 8. Trợ lý Khoa học:
 9. Tr lý Công ngh:
 10. Trợ lý Cơ s vật chất: TS. Nghiêm Xuân Sơn (Email: son.nghiemxuan@HUST); TS. Cao Hồng Hà (ha.caohong@HUST)
 11. Điện thoại: +84-24-3868 0070 Ext 20; Email: dung.tangoc@HUST
 • Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Ngọc Tuệ
 • Phụ trách Tuyển sinh, Sinh viên và Cựu sinh viên:
 1. Tuyển sinh
 2. Ngành ngh, học bổng, nghiên cứu khoa học, thực tập, tuyển dụng, s quan d b và giấy t Sinh viên
 3. C vấn học tập, hoạt động phong trào, thông tin và ấn phẩm Sinh viên
 4. Cựu sinh viên
 5. Ph trách khối các B môn khoa học, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
 6. Trợ lý Sinh viên: TS. Nguyễn Trung Dũng; Email: dung.nguyentrung@HUST; TS. Đào Huy Toàn; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 7. Điện thoại: +84-4-3868 0070 Ext 23; Email: tue.nguyenngoc@HUST

Chuyên viên phụ trách các mảng nghiệp vụ:

1. CV. Nguyễn Thương Hoài:
Quản trị VPV
Giáo vụ Sau Đại học
Tuyển sinh
Điện thoại: +84-24-3869 2300 Ext 15; Email: hoai.nguyenthuong@HUST
2. CV. Đàm Thúy Hằng:
Giáo vụ Đại học
Tuyển sinh
Điện thoại: +84-24-3869 2300 Ext 14; Email: hang.damthuy@HUST
3. CV. Nguyễn T. Ánh Hồng:
Thư ký Văn phòng Viện, thủ quỹ
Giáo v Đại học
Điện thoại: +84-24-3868 0070 Ext 11; Email: hong.nguyenthianh@HUST
4. ThS. Cao T. Minh Hải:
Kế toán trưởng
Ph trách đ tài Qu, đ tài Hợp tác
Điện thoại: +84-24-3868 0070 Ext 12; Email: hai.caothiminh@HUST
5. CV. Nguyễn T. Hoàng Oanh:
T chức đấu thầu
Ph trách đ tài cấp Nhà nước
Điện thoại: +84-24-3869 2300 Ext 18; Email: oanh.nguyenthihoang1@HUST

Lưu ý gửi Email HUST: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

-----------------------------------------------

THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN VIỆN:

1. Thông tin chung:

 • - Tên đơn vị thụ hưởng: VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC
 • - Địa chỉ:214 C4 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • - MST: 0101800757-002

2. Tài khoản kho bạc:

 • - Tại kho bạc: Kho bạc nhà nước Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • - Mã số với KBNN: 9078264
 • - Tài khoản: 3713.0.9078264.00000

3. Tài khoản VNĐ:

 • - Tên tài khoản: VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC
 • Beneficiary's Name: School of Chemical Engineering
 • - Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh: Hà Thành
 • Bank Name: Bank for Investment and Development of Viet Nam JSC (BIDV), Branch: Ha Thanh
 • - Địa chỉ: 74 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Branch Address: 74 Tho Nhuom, Hoan Kiem, Hanoi
 • - Tài khoản số:  12210000577511
 • Beneficiary's A/C No. 12210000577511

4. USD Account:

 • - A/C Name: VIEN KY THUAT HOA HOC
 • - CIF No.: 4284222
 • - Account No.: 12210370082541
 • - Bank Name:  Bank for Investment and Development of Viet Nam JSC (BIDV)
 • - Branch: Ha Thanh branch
 • - Swift Code (Bic Code): BIDVVNVX
 • - Branch Address: 74 Tho Nhuom, Hoan Kiem, Hanoi

----------------------------------------------------------

Thông tin BA CÔNG KHAI VIỆN KỸ THUẬT HOÁ HỌC

----------------------------------------------------------------------

SCE, cập nhật 18-03-2021

 

DANH MỤC ĐƠN VỊ

0

 
You are here: Home Tổ chức Hệ thống tổ chức