School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070 - Văn phòng
' +84-24 3869 2300 - Sinh viên
*  sce@hust.edu.vn
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
+84-86 869 2300 - Sinh viên
+84-91 968 0070 - Sau Đại học
---
   

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG CỦA TOÀN THỂ HỘI VIÊN CỰU GIÁO CHỨC VỚI CÁC CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM NĂM 2020

00

001001b

Các Hội viên gặp mặt, truyện trò

01
Chi hội phó Nguyễn Thị Diệu Vân điều hành buổi gặp mặt
02
Chi hội trưởng Đỗ Bình báo cáo công tác Hội trong năm qua
03
Chi hội phó Nguyễn Thị Thoa báo cáo tài chính của Chi hội
04
Viện trưởng Viện KTHH chúc mừng các thầy cô
4b
Chủ tịch Hội CGC trường ĐHBK đánh giá cao hoạt động của Chi hội CGC Viện KTHH
05
Hội viên Phân hội Vô cơ-Đại cương
06
Hội viên Phân hội Hóa Hữu cơ
07
Hội viên Phân hội Hóa Phân tích
08
Hội viên Phân hội Hóa lý + Máy hóa
09
Hội viên Phân hội Quá trình-Thiết bị CNHH
10
Hội viên Phân hội CN các chất vô cơ + CN In
11
Hội viên Phân hội Điện hóa + CN Môi trường
12
Hội viên Phân hội Silicat + XDCN
13
Hội viên Phân hội Polyme + Giấy
14
Hội viên Phân hội Hữu cơ Hóa dầu
 
 
You are here: Home Tổ chức Chi hội Cựu giáo chức MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG CỦA TOÀN THỂ HỘI VIÊN CỰU GIÁO CHỨC VỚI CÁC CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM NĂM 2020