School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070 - Văn phòng
' +84-24 3869 2300 - Sinh viên
*  sce@hust.edu.vn
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
+84-86 869 2300 - Sinh viên
+84-91 968 0070 - Sau Đại học
---
   

CHI HỘI 18, CỰU GIÁO CHỨC VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC

CHI HỘI 18 (VIỆN KỸ THUẬT HOÁ HỌC)

Chi hội trưởng: Đỗ Bình, ĐT: 090 611 5519, Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chi hội phó thường trực: Ng Thị Diệu Vân, ĐT: 091 323 6330; Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chi hội phó: Nguyễn Thị Thoa, ĐT: 098 292 1947

Chi hội phó: Phan Đình Tính, ĐT: 098 312 1359

Chi hội phó: Doãn Thái Hòa, ĐT: 091 286 6873

Chi hội 18 có 12 Phân hội với tổng số: 150 Hội viên CGC + 15 Hội viên CLB (tính đến 20-11-2020):

TT
PHÂN HỘI
HỘI VIÊN
PHÂN HỘI TRƯỞNG
CGC
CLB
1
HOÁ ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ
18
03
Lê Minh Hồng, ĐT: 033 984 6768
2
HOÁ LÝ
08
 
Đỗ Ngọc Kim, ĐT: 094 237 3386
3
HOÁ PHÂN TÍCH
07
02
Đoàn Thị Huê, ĐT: 093 447 5621
4
HOÁ HỮU CƠ
13
 
Dương Văn Tuệ, ĐT: 098 816 0669
5
MÁY HOÁ
05
04
Đỗ Ngọc Kim, ĐT: 094 237 3386
6
QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CNHH
13
 
Nguyễn Thị Niên, ĐT: 091 258 3179
7
CN VÔ CƠ + CN IN
14
5
Trần Bích Khanh, ĐT: 091 235 3334
8
CNVL SILICAT + XDCN
17
 
Đặng Thị Minh Nghĩa, ĐT: 096 944 3968
9
ĐIỆN HOÁ & BVKL
09
01
Hoàng Thị Phúc, ĐT: 036 554 7383
10
HỮU CƠ- HOÁ DẦU
17
 
Võ Hồng Phương, ĐT: 090 217 9398
11
POLYME + XENLULOZA-GIẤY
20
 
Lê Dy Linh, ĐT: 036 871 3872
12
KH&CN MÔI TRƯỜNG
09
 
Ngô Thị Nga, ĐT: 090 423 8873
CỘNG
150
15
 
 
Đỗ Bình: Phụ trách chung
Nguyễn Thị Diệu Vân: Phụ trách các Phân hội Máy hóa + Hóa lý + Hóa công 
Nguyễn Thị Thoa: Phụ trách các Phân hội: Hữu cơ Hóa dầu + Polyme+ Môi trường
Phan Đình Tính: Phụ trách các Phân hội: CN Vô cơ-In + Điện hóa + Silicat-XDCN 
Doãn Thái Hòa: Phụ trách các Phân hội: Hóa ĐCVC + Hóa Phân tích + Hóa Hữu cơ
 
You are here: Home Tổ chức Chi hội Cựu giáo chức CHI HỘI 18, CỰU GIÁO CHỨC VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC