School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070 - Văn phòng
' +84-24 3869 2300 - Sinh viên
*  sce@hust.edu.vn
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
+84-86 869 2300 - Sinh viên
+84-91 968 0070 - Sau Đại học
---
   

Quy định - Biểu mẫu

Cơ sở vật chất

Hệ thống cơ sở vật chất tại Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được tổ chức thành các 13 Phòng thí nghiệm dưới sự điều hành của các Bộ môn chuyên ngành và 1 Phòng thí nghiệm đầu tư tập trung đảm bảo cho các hoạt động Đào tạo và Nghiên cứu khoa học trình độ cao lĩnh vực Hóa học và Kỹ thuật Hóa học. 

 1. PTN Công nghệ lọc hóa dầu và Vật liệu xúc tác hấp phụ
 2. PTN Hóa Vô cơ-ĐC
 3. PTN Hóa Hữu cơ
 4. PTN Hóa lý
 5. PTN Hóa Phân tích
 6. PTN Công nghệ Điện hóa và Bảo vệ kim loại
 7. PTN Công nghệ Vật liệu Silicat
 8. PTN Công nghệ các chất Vô cơ
 9. PTN Công nghệ In và Truyền thông
 10. PTN Quá trình-Thiết bị công nghệ Hóa học
 11. PTN Máy và Công nghệ hóa chất-dầu khí
 12. PTN Công nghệ Hữu cơ-Hóa dầu
 13. PTN Công nghệ Xenluloza-Giấy
 14. PTN Công nghệ Hóa dược và Hóa chất bảo vệ thực vật
 
You are here: Home Tổ chức Cơ sở vật chất