School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070 - Văn phòng
' +84-24 3869 2300 - Sinh viên
*  sce@hust.edu.vn
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
+84-86 869 2300 - Sinh viên
+84-91 968 0070 - Sau Đại học
---
   

Ba công khai

Với mục đích thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Viện Kỹ thuật Hóa học trong quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội triển khai thực hiện quy chế ba công khai năm học 2018 - 2019 theo các nội dung:

- Chương trình giáo dục Đại học hệ Cử nhân-Kỹ sư các chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học

Chương trình giáo dục Đại học hệ Cử nhân ngành Hóa học

Chương trình giáo dục Đại học hệ Cử nhân Kỹ thuật ngành In và Truyền thông

- Chương trình giáo dục Đại học hệ Kỹ sư ngành Kỹ thuật In và Truyền thông

Thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

Thông tin về đồ án tốt nghiệp Đại học năm học 2017-2018

- Thông tin Luận văn Thạc sĩ

- Thông tin Luận án Tiến sĩ

 
You are here: Home Tổ chức Ba công khai