School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070 - Văn phòng
' +84-24 3869 2300 - Sinh viên
*  sce@hust.edu.vn
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
+84-86 869 2300 - Sinh viên
+84-91 968 0070 - Sau Đại học
---
   

TUẦN SINH VIÊN NCKH LẦN THỨ 37 NĂM HỌC 2019-2020 - DANH SÁCH SINH VIÊN BÁO CÁO CẤP VIỆN

Danh sách Sinh viên báo cáo cấp Viện Kỹ thuật Hóa học - Tuần Sinh viên NCKH lần thứ 37, năm học 2019-2020 sẽ được tổ chức vào sáng thứ tư, ngày 3/6/2020. Tại Phòng 902 (Phân ban Hóa Hữu cơ) và 923 (Phân ban Hóa Vô cơ), Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chi tiết danh sách xin xem dưới đây:

PHÂN BAN HỮU CƠ
Thời gian              : 07h30 - Thứ tư, ngày 03/6/2020
Địa điểm bảo vệ   : Phòng 902-Thư  viện Tạ Quang Bửu - Đại học Bách khoa Hà Nội
STT
Họ tên sinh viên
(Nhóm SV)
Lớp, Khóa
Tên đề tài
GV hướng dẫn
Mã đề tài
1
Nguyễn Văn Đạo
Trần Thị Giang
Phạm Thị Thuỳ
KTHH4-K60
KTHH3-K60
KTHH1-K60
Nghiên cứu phương pháp chế tạo composite gỗ nhựa thấu quang từ gỗ thông và keo epoxy
TS. Nguyễn Thị Minh Phương
KTHH.01
2
Nguyễn Minh Đạt
Nguyễn Thị Sinh
KTHH1-K60
KTHH5-K60
Nghiên cứu tổng hợp 5-hydroxymethyl furfural (5-HMF) từ rơm rạ sử dụng xúc tác HSO3-ZSM-5
PGS. TS. Phan Huy Hoàng
KTHH.02
3
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Đức Dũng
Nguyễn Văn Minh
KTHH2-K61
KHHH6-K61
KTHH2-K60
Tổng hợp vật liệu Graphen ứng dụng trong xúc tác quang để xử lý Rhodamin B trong môi trường nước
PGS.TS Nguyễn Hồng Liên
KTHH.03
4
Lê Huy Duy
Nguyễn Hồng Thơ
KTHH-K62
CN KTHH K60
Thiết kế và chế tạo hệ vi lưu tích hợp điện cực mạch in biến tính ứng dụng trong nhận biết dư lượng kháng sinh họ sulfamide
TS. Nguyễn Vân Anh
TS. Cao Hồng Hà
KTHH.04
5
Vũ Tùng Lâm
Lê Thị Quỳnh
Mai Công Hưng
KTHH3-K61
KTHH5-K61
KTHH1-K60
Nghiên cứu phản ứng Hydroformyl hoá Etilen trên hệ xúc tác nano vàng
GS.TS. Lê Minh Thắng
KTHH.05
6
Trần Công Minh
KTHH1-K60
Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO/RGO composite ứng dụng xử lý chất màu trong nước thải
TS. Vũ Thị Tần
KTHH.06
7
Trần Hồng Minh
Lê Thu Hoài
Triệu Thị Hồng Liên
Nguyễn Thị Nhung
Đồng Thị Sen
Hoá học-K61
Hoá học-K61
Hoá học-K61
Hoá học-K62
Hoá học-K61
Nghiên cứu hoạt hoá xúc tác quang MIL-53(Fe) và ứng dụng tổng hợp vật liệu composite xử lý chất hữu cơ khó phân huỷ trong nước thải
PGS. TS. Trần Thượng Quảng
TS. Nguyễn Xuân Trường
KTHH.07
8
Vũ Trung Nam
Nguyễn Tường Huy
Phạm Thị Ni
Trần Quang Huy
Trần Hữu Dân
KTHH1-K62
KTHH1-K62
HH2-K62
KTHH9-K64
KTHH5-K64
Tổng hợp và đặc trưng hóa các Polyme sinh học dẫn xuất  của 2,5-Furandicarboxylic acid và rượu hai chức no mạch hở
PGS. TS. Trần Thị Thúy
TS. Trần Quang Tùng
KTHH.08
9
Đinh Thị Nga
Nguyễn Thị Thương
KTHH3-K60
KTHH6-K60
Nghiên cứu, chế tạo hệ vật liệu CeO2/ZnO/Graphen ứng dụng trong xử lý lọc dầu máy biến áp
TS. Vũ Thị Tần
KTHH.09
10
Nguyễn Thị Quế
Trịnh Hữu Dương
Trương Thị Thanh
KTHH7-K60
KTHH2-K61
KTHH6-K61
Chuyển hóa dịch đường xylose từ phế liệu gỗ thành furfural bằng hệ xúc tác axit rắn chế tạo từ các nguồn sinh khối khác nhau
PGS. TS. Lê Quang Diễn
KTHH.10
11
Phan Minh Quyết    
Trần Thị Tuyết
Nguyễn Thị Quỳnh  
Vũ Thị Hải Yến 
Lê Minh Thư         
KTHH5-K62
HH.01-K62
HH.02-K62
KTHH3-K63
KTHH3-K63
Cải thiện tính chất nhiệt của cao su thiên nhiên bằng quá trình đồng trùng hợp ghép Styrene/Acrylonit Rile và Hydro hóa bằng Diimied
PGS. TS. Trần Thị Thúy
TS. Trần Quang Tùng
KTHH.11
12
Nguyễn Thị Thanh
Hoàng Thị Ánh
KTHH1-K60
KTHH1-K60
Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ thân ngô ứng dụng cho xử lý màu nước thải nhà máy giấy bao bì
PGS. TS. Phan Huy Hoàng
KTHH.12
13
Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Châu Thành
Hồ Khánh Toàn
Hóa học-K61
Hóa học-K61
KTHH6-K61
Nghiên cứu phân lập các flavonoid từ phân đoạn ethyl acetate của cây Bách sao (Myoporum Bontioides A. Gray) ở Việt Nam
TS. Trần Thị Minh
KTHH.13
 

PHÂN BAN VÔ CƠ
Thời gian              : 07h30 - Thứ tư, ngày 03/6/2020
Địa điểm bảo vệ   : Phòng 923-Thư  viện Tạ Quang Bửu - Đại học Bách khoa Hà Nội
STT
Họ tên sinh viên  
(Nhóm SV)
Lớp, Khóa
Tên đề tài
GV hướng dẫn
Mã đề tài
1
Đặng Thị Thu Anh
Nguyễn Tiến Đạt
Đinh Văn Khánh
KTHH3-K61
KTHH6-K61
KTHH7-K60
Ảnh hưởng của nguồn nhôm đến vật liệu SAPO-34 và xúc tác Cu/SAPO-34 trong xử lý NOx bằng công nghệ NH3-SCR
PGS.TS. Phạm Thanh Huyền
KTHH.18
2
Hoàng Thị Chiện
Nguyễn Thị Thu Chuyển
Phạm Thị Lệ
KTHH3-K60
KTHH3-K60
KTHH2-K60
Tinh chế hydroxit nhôm để sản xuất  α-Al2O3 tinh khiết
PGS. TS. La Thế Vinh
KTHH.19
3
Dương Thị Hiền
CN In&TT-K60
Tối ưu hóa quá trình điều chế với mục tiêu điều chế hạt nano cobalt ferrite siêu thuận từ và có từ độ bão hòa cao ở điều kiện nhiệt độ thấp.
Dương Hồng Quyên
KTHH.20
4
Hoàng Minh Hiển
Đặng Thị Thanh Thảo
KTHH7-K63
KTHH7-K63
Nghiên cứu chế tạo xúc tác nano lưỡng kim Ag-Au cho phản ứng điện hoá khử CO2
TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
KTHH.21
5
Nguyễn Thị Lệ
Lưu Thị Hoàn
Chu Thị Mai Phương
Lê Vũ Hồng Phương
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
KTHH1-K60
KTHH7-K60
KTHH4-K61
KTHH1-K61
KTHH6-K62
Tổng hợp vật liệu sắt có cấu trúc nano bằng thiết bị phản ứng vi lưu và ứng dụng trong xử lý môi trường
PGS.TS. Đặng Trung Dũng
KTHH.22
6
Nguyễn Đức Phong
KTHH5-K60
Biến tính hạt nano ZnO bằng stearic acid ứng dụng làm vật liệu chế tạo màng phủ superhydrophobic
TS. Vũ Thị Tần
KTHH.23
7
Phan Ngọc Quang
Nguyễn Văn Nam
Đào Tuấn Anh
Nguyễn Thị Uyên
KTHH2-K60
KTHH2-K60
KTHH3-K61
KTHH4-K62
Nghiên cứu tổng hợp xúc tác TiO2 trên chất nền bằng phương pháp CVD (Chemical Vapor Deposition)
GS.TS. Lê Minh Thắng
TS. Tạ Hồng Đức
KTHH.24
8
Phạm Thị Thúy
Hoàng Thị Linh Giang
Lê Thị Thu Thảo
Đặng Huy Hoàng
Hóa Học-K62
Hóa Học-K62
Hóa Học-K62
Hóa Học-K62
Nghiên cứu chế tạo vật liệu catot LiCoPO4, LiCo1-xMxPO4 (M= Fe, Mg) theo phương pháp thủy nhiệt
PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính
TS. Đặng Thị Minh Huệ
TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
KTHH.25
9
Nguyễn Văn Tĩnh
Hóa Học-K60
Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng tấm nano bạc làm đầu dò đa chức năng trong cảm biến so màu hóa học phân tích H2O2
PGS. TS. Trần Vĩnh Hoàng
KTHH.26
10
Phạm Thị Ánh Tuyết
Mạc Văn Hưng
Phạm Ngọc Khánh Huyền
Nguyễn Đoàn Quỳnh Vân
Nguyễn Thu Hương
Hóa học-K61
Hóa học-K61
Hóa học-K62
Hóa học-K63
Hóa học-K63
Nghiên cứu sự tương tác các hạt Nano Bạc và Vàng trên kẽm Oxit cấu trúc phân tầng trong ứng dụng xử lý môi trường và khử khuẩn
TS. Vũ Anh Tuấn
KTHH.27
11
Bùi Thị Hồng Vân
Văn Thị Xiêm
Đặng Thị Lan
Hoá học K62
Hoá học K62
Hoá học K62
Điện cực graphen oxit và khảo sát một số khả năng điện hoá
TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
ThS. Nguyễn Lê Huy
KTHH.28
12
Đào Hồng Vũ
Hóa Học-K59
Chế tạo vật liệu cacbon bọc Fe3O4 có hoạt tính xúc tác tương tự enzym peroxidase để ứng dụng trong chế tạo cảm biến so màu
PGS. TS. Trần Vĩnh Hoàng
KTHH.29

 

Lưu ý: 

 • - Sinh viên trình bày báo cáo theo quy định của hội đồng, bảo vệ theo đúng thứ tự trong danh sách.

 • - Sinh viên tự chuẩn bị máy tính, bút trình chiếu, đầu chuyển HDMI-VGA.
 
You are here: Home Tin tức Thông báo TUẦN SINH VIÊN NCKH LẦN THỨ 37 NĂM HỌC 2019-2020 - DANH SÁCH SINH VIÊN BÁO CÁO CẤP VIỆN