School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070 - Văn phòng
' +84-24 3869 2300 - Sinh viên
*  sce@hust.edu.vn
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
+84-86 869 2300 - Sinh viên
+84-91 968 0070 - Sau Đại học
---
   

TB số 4, Hội nghị Kỹ thuật Hoá học AUN/SEED-Net

Tính đến ngày 30/9/2015, Ban tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo Kỹ thuật Hoá học trong Công nghiệp và Xã hội của cộng đồng AUN/SEED-Net” đã nhận được hơn 140 báo cáo toàn văn được trình bày theo đúng định dạng của Tạp chí Hoá học và Tạp chí KHCN. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm ủng hộ và tích cực gửi bài tham dự Hội nghị của các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp.

Hiện nay, các báo cáo nói trên đã được gửi phản biện theo quy trình đăng bài trên Tạp chí Hoá học và Tạp chí KHCN. Tuy nhiên, ngoài 140 báo cáo này, rất nhiều bài báo khác chưa được trình bày đúng theo định dạng của các tạp chí. Do đó, Ban tổ chức Hội nghị quyết định kéo dài thời gian gửi báo cáo toàn văn đến ngày 11/10/2015 để các báo cáo còn lại được hoàn thiện hơn nữa về chất lượng và gửi phản biện sau theo đúng yêu cầu của các Tạp chí.

Toàn bộ thông tin về hướng dẫn gửi báo cáo toàn văn cũng như mẫu trình bày báo cáo, quý vị có thể tải xuống từ địa chỉ sau: http://chemeng.hust.edu.vn/rcche2015/final-paper-submission
Các mốc thời gian quan trọng của Hội nghị:

 •     - Thời hạn mới gửi báo cáo toàn văn:                 11/10/2015
 •     - Thời hạn cuối cùng nộp phí đăng ký ưu đãi:     11/10/2015
 •     - Thông báo nội dung chương trình hội thảo:      15/11/2015

Ban tổ chức rất mong tiếp tục nhận được báo cáo toàn văn của các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp và quí vị để Hội nghị thực sự là sự kiện khoa học có ý nghĩa trong lĩnh vực Hóa học và Kỹ thuật Hóa học năm 2015.
Trân trọng cảm ơn !
 

TM BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

PGS. TS. HUỲNH ĐĂNG CHÍNH

 
You are here: Home Tin tức Thông báo TB số 4, Hội nghị Kỹ thuật Hoá học AUN/SEED-Net