School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070 - Văn phòng
' +84-24 3869 2300 - Sinh viên
*  sce@hust.edu.vn
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
+84-86 869 2300 - Sinh viên
+84-91 968 0070 - Sau Đại học
---
   

Danh sách 30 sinh viên vào thi vòng 2 Olympic Hóa học

  DANH SÁCH 30 SINH VIÊN THI VÒNG 2 - CẤP TRƯỜNG
         
STT Họ và tên Lớp Khóa
1 Nguyễn Tuấn Anh CN KTHH1 56
2 Ngô Anh Bình KTHH2 56
3 Phạm Mạnh Công KTHH2 55
4 Ngô Việt Cường KTHH07 57
5 Nguyễn Mạnh Cường KTHH6 55
6 Nguyễn Văn Đại KTHH 4 54
7 Nguyễn Đức Đan KTHH8 56
8 Hà Xuân Đạt KTHH2 56
9 Bùi Văn Dũng KTHH4 57
10 Đoàn Đắc Dương KTHH1 55
11 Lê Ngọc Dương Hóa học 55
12 Vũ Nguyên Giáp KSCKC 57
13 Lê Tam Hân CN-KTHH2 56
14 Nguyễn Thị Hiên KTHH8 56
15 Nguyễn Mạnh Hùng KTHH5 55
16 Trần Danh Lâm KTHH5 56
17 Nguyễn Văn Long KTHH6 56
18 Ngô Viết Minh KTHH4 57
19 Nguyễn Quang Minh KTHH5 57
20 Đặng Thị Ngát KTHH8 57
21 Đồng Sỹ Nguyên KTHH4 56
22 Nguyễn Thị Nhàn KTHH3 56
23 Đào Văn Quang KSCLC 57
24 Nguyễn Anh Sơn KTHH8 57
25 Nguyễn Công Sơn KTHH2 56
26 Nguyễn Văn Tâm KSCLC 57
27 Nguyễn Văn Thắng KT ĐTTT 07 57
28 Nguyễn Văn Thắng MT1 55
29 Đặng Hữu Tùng KTHH8 57
30 Nguyễn Thị Xuân CN KTHH 56

Lịch ôn tập và thi:

1) Ôn tập vòng 2: Sáng thứ 7 (21/12/2013) từ 8h30 - 11h30 tại D5-201

2) Thi vòng 2: Sáng thứ 7 (28/12/2013) từ từ 8h30 - 11h30 tại D5-201
 
Đề nghị các sinh viên có mặt đúng giờ.
 
You are here: Home Tin tức Olympic Hóa học SV BKHN 2014 Danh sách 30 sinh viên vào thi vòng 2 Olympic Hóa học