School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070 - Văn phòng
' +84-24 3869 2300 - Sinh viên
*  sce@hust.edu.vn
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
+84-86 869 2300 - Sinh viên
+84-91 968 0070 - Sau Đại học
---
   

Tổng kết tuần sinh viên NCKH lần thứ 27 Khoa CNHH năm học 2009-2010

0-sv-nckh-2010Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên là hoạt động thiết thực, đã thu hút được sự quan tâm và tham gia đông đảo của sinh viên ngành CNHH đặc biệt là các em sinh viên năm thứ 4 và thứ 5. Các sinh viên và các nhóm sinh viên dưới sự hướng dẫn của các thầy cô đã thực hiện các nghiên cứu tập trung theo định hướng NCKH của Khoa và đã tổ chức báo cáo kết quả thu được tại các Bộ môn để lựa chọn các đề tài có chất lượng tốt báo cáo tại Hội đồng khoa học của Khoa CNHH.

Sáng ngày 21 tháng 05 năm 2010 tại Khoa CNHH đã diễn ra buổi báo cáo, triển lãm các sản phẩm khoa học và tổng kết tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học. Nhìn chung các nghiên cứu của sinh viên khoa CNHH năm nay đều định hướng ứng dụng cao, hướng tới sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường, áp dụng các kỹ thuật phân tích hiện đại, có độ tin cậy cao.

Các công trình đoạt giải sinh viên NCKH cấp Khoa năm học 2009-2010

banner

Phân ban Vô cơ

STT
Họ và tên
Lớp
Đề tài
Cán bộ hướng dẫn
Giải
1
Nguyễn Thị Thu Hà
Lê Bá Hải
CNVL Silicat - K50
Nghiên cứu tổng hợp huỳnh quang hệ SiO2 - Al2O3 - ZnO - (Pr3+, Sm3+)
PGS. TSKH Nguyễn Anh Dũng
TS. Vũ Hoàng Tùng
Nhất
2
Đỗ Phương Thảo
CNVL Silicat - K50
Tái sử dụng xúc tác RFCC làm phụ gia xi măng poolang
TS. Tạ Ngọc Dũng
ThS. Lưu Thị Hồng
Nhì
3
Nguyễn Minh Hoàn
Hóa Dầu 1 - K51
Tổng hợp xúc tác quang hóa TiO2 mao quản trung bình ứng dụng xử lý Cr6+ trong nước thải nhà máy mạ
PGS. TS Lê Minh Thắng
Ba
4
Mai Ngọc Hà
QTTB - K50
Nghiên cứu tổng hợp TiO2 theo phương pháp aerosol
GS. TS Phạm Văn Thiêm
KK

* Sản phẩm khoa học được sinh viên bình chọn cho đề tài: "Nghiên cứu tổng hợp huỳnh quang hệ SiO2 - Al2O3 - ZnO - (Pr3+, Sm3+)" do nhóm sinh viên Nguyễn Thị Thu Hà và Lê Bá Hải lớp CNVL Silicat - K50 thực hiện.

6-sv-nckh-2010

Phân ban hữu cơ

STT
Họ và tên
Lớp
Đề tài
Cán bộ hướng dẫn
Giải
1
Mai Hoàng Hà
Nguyễn Đăng Toàn
Phạm Trung Kiên
Nguyễn Thùy Dương
Hóa Dầu 2 - K51
Hóa Dầu 1 - K50
Nghiên cứu tổng hợp dung môi sinh học thân thiện môi trường, ứng dụng trong tẩy sơn và mực in
TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng
Nhất

2

Bạch Thị Hải Yến
Chu Đức Công
Ngô Thị Hồng Hòa
Đặng Khôi Nguyên
Hà Mạnh Tuấn
Hóa Dược - K50
Hóa Lý - K50
Hóa Dược - K51
Hóa Dược - K52
Hóa Dược - K52
Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học của cây Na rừng (Kadsura coccinea)
PGS. TS Trần Thu Hương
TS. Trần Thượng Quảng
TS. Lê Huyền Trâm
Nhì

3

Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Thanh Nga
Vương Thị Thu Trang
CN Giấy - K50
Nghiên cứu quá trình thủy phân hydrat cacbon của phế liệu gỗ keo tai tượng (Acacia mangium) và bạch đàn (Eucalyptus urophylla) để thu bioetanol
PGS. TS Doãn Thái Hòa
ThS. Nguyễn Thị Minh Phương
Ba

4

Phan Thị Nhàn
Máy Hóa - K50
Mô phỏng và tối ưu hóa quá trình làm khan Ethanol bằng phương pháp sàng phân tử
TS. Vũ Đình Tiến
KK

5

Phan Thu Trà
QTTB - K50
Khảo sát các thông số ảnh hưởng lên quá trình chưng cuốn hơi nước để thu lấy tinh dầu từ củ gừng gió (Zingiber zerumbet SM)
TS. Trần Trung Kiên
KK

* Sản phẩm khoa học được sinh viên bình chọn cho đề tài: "Nghiên cứu tổng hợp dung môi sinh học thân thiện môi trường, ứng dụng trong tẩy sơn và mực in" do nhóm sinh viên Mai Hoàng Hà, Nguyễn Đăng Toàn lớp Hóa Dầu 2 - K51 và Phạm Trung Kiên, Nguyễn Thùy Dương lớp Hóa Dầu 1 - K50 thực hiện.

7-sv-nckh-2010

Với công tác NCKH, sinh viên có kỹ năng phát hiện vấn đề, xây dựng đề cương, tổ chức thực hiện, phương pháp thực hiện, tìm kiếm tài liệu, thu thập thông tin, thí nghiệm, quan sát, phân tích số liệu, thử nghiệm kết quả, viết báo cáo và trình bày báo cáo. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên đã thực sự góp phần nâng cao chất lượng của quá trình đào tạo.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 27

1-sv-nckh-2010

5-sv-nckh-2010

4-sv-nckh-2010

3-sv-nckh-2010

 
You are here: Home Tin tức Bản tin Tổng kết tuần sinh viên NCKH lần thứ 27 Khoa CNHH năm học 2009-2010