School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070 - Văn phòng
' +84-24 3869 2300 - Sinh viên
*  sce@hust.edu.vn
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
+84-86 869 2300 - Sinh viên
+84-91 968 0070 - Sau Đại học
---
   

Hội thảo "Đổi mới chương trình đào tạo Đại học Khoa Công nghệ Hoá học"

03-doi-moi-dao-tao-fct14:00, ngày 30 tháng 1 năm 2010, tại phòng C1-222, Hội thảo "Đổi mới chương trình đào tạo Đại học Khoa Công nghệ Hoá học" đã diễn ra dưới sự điều hành của Phó Hiệu trưởng, PGS. Nguyễn Cảnh Lương.
Với mô hình đạo tạo mới của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đặt ra yêu cầu Khoa CNHH phải đổi mới chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người học và của xã hội, bổ sung kỹ năng nghề nghiệp bên cạnh kiến thức chuyên môn, chuẩn hoá nội dung chương trình đào tạo...
Tại hội thảo này, phụ trách công tác đào tạo của Trường ĐHBK.HN, Ban chủ nhiệm Khoa CNHH, các thầy cô giáo trong Khoa đã được các ý kiến đóng góp của đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, các Viện nghiên cứu... về 3 ngành là ngành Kỹ thuật Hoá học, ngành Kỹ thuật In và Truyền thông, ngành Hoá học nhằm mục tiêu đổi mới cơ bản-toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả, coi trọng thực hành nghề nghiệp, cải thiện môi trường dạy và học, đào tạo theo ngành rộng của chương trình cử nhân kỹ thuật...
01-doi-moi-dao-tao-fct
Toàn cảnh buổi hội thảo "Đổi mới chương trình đào tạo Đại học Khoa Công nghệ Hoá học"

 

04-doi-moi-dao-tao-fct
PGS. TS. Hoàng Minh Sơn - Trường phòng đào tạo đại học, giới thiệu về "Đổi mới Mô hình và Chương trình đào tạo" của trường ĐHBK.HN theo 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: cấu trúc lại các bậc học; đổi mới chương trình đào tạo, quy trình đào tạo; nâng cao năng lực đội ngũ CBGD...

 

05-doi-moi-dao-tao-fct
TS. Nguyễn Văn Xá, trưỏng Khoa CNHH giới thiệu tổng quan về Khoa CNHH và các chương trình đào tạo của Khoa

 

06-doi-moi-dao-tao-fct

15-doi-moi-dao-tao-fct

14-doi-moi-dao-tao-fct
TS. Trần Trung Kiên đại diện nhóm xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hoá học; PGS. Hoàng Thị Kiều Nguyên đại diện nhóm xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật In và Truyền thông; PGS. Huỳnh Đăng Chính đại diện nhóm xây dựng chương trình ngành Hoá học báo cáo về khung chương trình đào tạo cử nhân các ngành trên.

 

09-doi-moi-dao-tao-fct

08-doi-moi-dao-tao-fct

Đại diện các Tổng công ty đóng góp ý kiến về đổi mới chương trình đào tạo

 

12-doi-moi-dao-tao-fct

 

Các giáo sư đầu ngành đóng góp ý kiến cho khung chương trình đào tạo của khoa CNHH
 
You are here: Home Tin tức Bản tin Hội thảo "Đổi mới chương trình đào tạo Đại học Khoa Công nghệ Hoá học"