School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070 - Văn phòng
' +84-24 3869 2300 - Sinh viên
*  sce@hust.edu.vn
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
+84-86 869 2300 - Sinh viên
+84-91 968 0070 - Sau Đại học
---
   

Kết quả bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên K49

BV_TotnghiepK49_2Trong tuần 43 sinh viên các ngành thuộc Khoa Công nghệ Hóa học đã tiến hành bảo vệ tốt nghiệp tại 17 Hội đồng thuộc 11 chuyên ngành là:
1. CN Hữu cơ - Hóa dầu
2. CN Các chất Vô cơ
3. CN In
4. CN Điện hóa và Bảo vệ kim loại
5. QT - TB CNHH và Thực phẩm
6. CN Hóa dược và HCBVTV
7. CN Xenluloza - Giấy
8. CN Vật liệu Silicat
9. CN Hóa lý
10. Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất - Dầu khí
11. CN Vật liệu Polyme

BV_TotnghiepK49_1

Một hội đồng bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên K49 chuyên ngành Công nghệ Hữu cơ-Hóa dầu
Các đề tài tốt nghiệp, đều xuất phát từ các yêu cầu trong thực tế của cuộc sống và sản xuất, được các sinh viên Khoa Công nghệ Hóa học thực hiện thông qua hướng nghiên cứu và hướng thiết kế. Chất lượng sinh viên bảo vệ  tốt nghiệp đạt kết quả khá cao. Sau 5 năm học tập tại Trường, các sinh viên K49 đã hoàn thành chương trình và phấn khởi đón nhận danh hiệu Kỹ sư Công nghệ Hóa học. Theo thống kê của Giáo vụ Khoa, kết quả bảo vệ được phân loại từ 264 sinh viên thuộc 11 chuyên ngành như sau:
tk-sv-k49-baove-tn
 
You are here: Home Tin tức Bản tin Kết quả bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên K49