School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070 - Văn phòng
' +84-24 3869 2300 - Sinh viên
*  sce@hust.edu.vn
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
+84-86 869 2300 - Sinh viên
+84-91 968 0070 - Sau Đại học
---
   

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 35, năm học 2017-2018, Viện Kỹ thuật Hóa học

Phong trào sinh viên NCKH là một trong những hoạt động quan trọng trong mục tiêu đào tạo gắn liền nghiên cứu khoa học của Viện Kỹ thuật Hóa hoc, Trường Đại học Bách KHoa Hà Nội. Đây là hoạt động giúp sinh viên hình thành tư duy và phương pháp làm việc khoa học tiếp cận nhưng kiến thức và tư duy mới bắt kịp những xu hướng phát triển khoa học và công nghệ tiên tiến.

Trong cả ngày 15/5/2018, Viện Kỹ thuật Hóa học đã tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 35 tại hai phân ban Công nghệ Hóa hữu cơ và Công nghệ Hóa Vô cơ với 23 đề tài được báo cáo thuyết trình. 

Kết quả của Hội nghị nghị sinh viên nghiên cứu khoa học như sau:

 PHÂN BAN HỮU CƠ

 GIẢI NHẤT

STT

Họ tên sinh viên

Lớp/Khóa

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Mã đề tài

01

Nguyễn Thị Vân

Hoàng Thị Thu

Lê Tiến Đạt

KTHH3-K60

Hóa học-K60

Hóa học-K60

Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu xốp (porous) ZnO/AC và ZnO/SiO2 có nguồn gốc từ thiên nhiên cho quá trình quang phân hủy các hợp chất hữu cơ độc hại có trong nước thải.

TS. Vũ Anh Tuấn

KTHH.11

GIẢI NHÌ

STT

Họ tên sinh viên

Lớp/Khóa

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Mã đề tài

01

Nguyễn T. Minh Thương

Trần Thị Ngoan

Phan Như Ngọc

Nguyễn T.Phương Thảo

Nhữ Trọng Nghĩa

Hóa học-K60

Hóa học-K60

Hóa học-K60

KTHH5-K60

KTHH1-K60

Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hiệu lực phòng trừ sinh học của cây Bách sao ((Myoporum bontioides A. Gray), ứng dụng làm thuốc trừ sâu thảo mộc thân thiện môi trường

TS. Trần Thị Minh

TS. Giang Thị Phương Ly

KTHH.09

GIẢI BA

STT

Họ tên sinh viên

Lớp/Khóa

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Mã đề tài

01

Lê Đình Long

Nguyễn Thị Thảo Linh

KTHH8-K58

KTHH6-K58

Nghiên cứu tổng hợp zeolit HSO3-ZSM-5 ứng dụng cho phản ứng chuyển hóa dẫn xuất sinh khối thành furfural

PGS. TS. Phan Huy Hoàng

KTHH.02

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

STT

Họ tên sinh viên

Lớp/Khóa

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Mã đề tài

01

Trương Thị Hồng Ngọc

Vũ Văn Trọng

Lê Quân

Bùi Thanh Duy

Vũ Văn Huy

KTHH5-K59

Hóa học-K60

KSTN Hóa dầu-K60

Hóa học-K59

Hóa học-K60

Polyme in khuôn phân tử graphen/poly(1,8 diaminonaphthalen) ứng dụng chế tạo cảm biến điện hóa, xác định cloramphenicol

TS. Nguyễn Vân Anh

ThS. Nguyễn Lê Huy

KTHH.04

02

Phạm Thị Tiến

Đinh Phúc Kiên

KTHH3-K58

KTHH7-K59

Nghiên cứu phản ứng hydroformyl hóa etylen trên xúc tác ngâm tẩm chất lỏng ion(silp) với pha hoạt tính hrh (co)(tppts)3/tio2 và xúc tác nano-Au/tio2

PGS.TS. Lê Minh Thắng

KTHH.10

03

Đinh Xuân Việt

Phạm Trường Giang

Nguyễn Thị Trang

Trần Thị Thu Hiền

KSTN Hóa dầu-K60

KSTN Hóa dầu-K60

KTHH2-K60

KTHH6-K59

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOF xúc tác quang thân thiện môi trường ứng dụng để phân hủy thuốc nhuộm hữu cơ trong điều kiện chiếu sáng tự nhiên

PGS.TS. Trần Thượng Quảng

TS. Nguyễn Xuân Trường

KTHH.12


PHÂN BAN VÔ CƠ

 GIẢI NHẤT

STT

Họ tên sinh viên

Lớp/Khóa

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Mã đề tài

01

Nguyễn Văn Tuân

KTHH6-K59

Chế tạo cảm biến xác định nồng độ glucose trong máu và trong nước tiểu người theo phương pháp so màu trên cơ sở vật liệu lai tạo FeOOH/chấm lượng tử cacbon

TS. Trần Vĩnh Hoàng

KTHH.29

GIẢI NHÌ

STT

Họ tên sinh viên

Lớp/Khóa

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Mã đề tài

01

Nguyễn Như Thanh

Nguyễn Văn Đạt

Nguyễn Thảo Ly

Hóa học-K58

Hóa học-K58

Hóa học-K60

Nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng vật liệu nano composite ZnO/chitosan định hướng ứng dụng trong xử lý chất màu trong dung dịch nước

TS. Nguyễn Ngọc Thịnh

KTHH.28

GIẢI BA

STT

Họ tên sinh viên

Lớp/Khóa

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Mã đề tài

01

Lê Thị Mai

Nguyễn Thanh Hùng

 Nguyễn Thị Khánh Linh

Lưu Thị Hoài

KTHH6-K59

KTHH6- K60

CN KTHH1-K60

CN KTHH1-K60

Nghiên cứu ảnh hưởng của hình thái và sự pha tạp kim loại Ag đến hiệu quả quá trình xúc tác quang phân hủy các hợp chất hữu cơ độc hại trong nước thải của vật liệu cấu trúc dạng hoa ZnO

TS. Vũ Anh Tuấn

KTHH.31

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

STT

Họ tên sinh viên

Lớp/Khóa

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Mã đề tài

01

Nguyễn Hữu Đông

Phạm Thị Mỵ

KTHH8-K59

KTHH6-K59

Nghiên cứu tổng hợp và điều khiển cấu trúc ở cấp độ nano cho vật liệu lai trên cơ sở nano vàng và molybden sunphit

TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

KTHH.24

02

Nguyễn Ngọc Hân

Nguyễn Xuân Trường

KTHH5-K58

CNKTHH2-K58

Nghiên cứu quá trình liên kết hạt mài trong chế tạo bánh mài bằng công nghệ mạ

TS. Đặng Trung Dũng

KTHH.25

03

Lương Hữu Hoan

Lường Thị Thu

KTHH8-K58

KTHH6-K58

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình SBA-15 từ nguồn cao lanh Yên Bái

PGS.TS. Nguyễn Hồng Liên

TS. Chu Thị Hải Nam

KTHH.26

 

NHÓM SINH VIÊN  ĐOẠT GIẢI POSTER

GIẢI NHẤT

STT

Họ tên sinh viên

Lớp/Khóa

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Mã đề tài

01

Nguyễn Văn Tuân

KTHH6-K59

Chế tạo cảm biến xác định nồng độ glucose trong máu và trong nước tiểu người theo phương pháp so màu trên cơ sở vật liệu lai tạo FeOOH/chấm lượng tử cacbon

TS. Trần Vĩnh Hoàng

KTHH.29

GIẢI NHÌ

STT

Họ tên sinh viên

Lớp/Khóa

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Mã đề tài

01

Nguyễn Hữu Đông

Phạm Thị Mỵ

KTHH8-K59

KTHH6-K59

Nghiên cứu tổng hợp và điều khiển cấu trúc ở cấp độ nano cho vật liệu lai trên cơ sở nano vàng và molybden sunphit

TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

KTHH.24

GIẢI BA

STT

Họ tên sinh viên

Lớp/Khóa

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Mã đề tài

01

Trần Đức Long

Trần Thị Kiều Trinh

Ngô Sỹ Thủy

Nguyễn Thị Phương Thảo

KTHH8-K59

KTHH3-K59

KTHH1-K58

KTHH5-K58

Nghiên cứu tổng hợp G-carbonnitride(G-C3N4) ứng dụng làm xúc tác quang hóa để xử lý Cr(VI) trong môi trường nước

PGS.TS. Nguyễn Hồng Liên

KTHH.03

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

STT

Họ tên sinh viên

Lớp/Khóa

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Mã đề tài

01

Vũ Toàn Thắng

Nguyễn Thị Thu

Bùi Minh Khôi

KTHH3-K58

KTHH2-K59

CN-KS-K59

Đánh giá khả năng sử dụng sinh khối để phát điện ở Việt Nam

PGS.TS. Văn Đình Sơn Thọ

TS. Đỗ Xuân Trường

KTHH.08

 
You are here: Home Tin tức Bản tin Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 35, năm học 2017-2018, Viện Kỹ thuật Hóa học