School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070 - Văn phòng
' +84-24 3869 2300 - Sinh viên
*  sce@hust.edu.vn
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
+84-86 869 2300 - Sinh viên
+84-91 968 0070 - Sau Đại học
---
   

TB Kế hoạch tổ chức tuần SV NCKH năm học 2014-2015

Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động quan trọng của sinh viên Viện Kỹ thuật Hóa học. Trong những năm qua, hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo sinh viên dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo và đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Căn cứ theo kế hoạch chung của nhà trường, năm học 2014-2015 Viện Kỹ thuật Hóa học thông báo triển khai kế hoạch tổ chức tuần sinh viên NCKH như sau:
Từ 4 ÷ 6/5/2015: Sinh viên nộp báo cáo tại các bộ môn (theo mẫu) và hoàn thiện báo cáo poster (theo mẫu)
Từ 7 ÷ 9/5/2015: Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH tại các Bộ môn
Trước ngày 10/5/2015: Các bộ môn gửi
-    Kết quả sinh viên báo cáo khoa học bản cứng và bản mềm (theo mẫu) về GV Viện (chị Hằng). Lưu ý sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
-    Báo cáo poster bản mềm vào địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngày 13/5/2015: Các nhóm sinh viên gửi sản phẩm mẫu trưng bày tại GV Viện. Liên chi đoàn cử cán bộ trực và nhận mẫu sản phẩm, hướng dẫn ghi thông tin trên mẫu.
Ngày 15/5/2015: Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Viện và triển lãm sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Văn phòng Viện.
-    Buổi sáng: Từ 7h30 – 12h00: Phân ban Vô cơ
-    Buổi chiều: Từ 13h00 – 17h30: Phân ban Hữu cơ
-    Hội đồng chấm điểm poster, sản phẩm trưng bày và trao giải
Từ 18/5 ÷ 23/5/2015: Hội đồng Khoa học cấp Trường xét giải sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2014-2015.
Từ 25/5÷ 30/5/2015: Nhà trường tổng kết và trao giải thưởng

                                    Viện Kỹ thuật Hóa học

 
You are here: Home Sinh viên Thông báo TB Kế hoạch tổ chức tuần SV NCKH năm học 2014-2015