School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Thông báo tiếp đoàn của Professor, PhD Philippe Lours Deputy Director of International Affairs Head of AeroMat-Innovation Master Université de Toulouse - Mines Albi - Institut Clément Ader

Kính gửi Bộ môn Hóa dược và Bộ môn Hóa hữu cơ,

Chiều ngày thứ sáu 18/11, Phòng HTQT và Viện KTHH sẽ tiếp đoàn Đại học Ecole des Mines d'Albi (Pháp) nằm trong hệ thống IMT.

Lĩnh vực hợp tác: Sản phẩm dược và Hóa mỹ phẩm. Chi tiết, vui lòng xem nội dung thư dưới đây.

Kính mời Lãnh đạo 2 Bộ môn cùng tham gia tiếp đoàn. Các Bộ môn chuẩn bị slide giới thiệu về hướng nghiên cứu tại đơn vị mình (15 phút).

Thời gian: 13h30 ngày 18/11/2016.

Địa điểm: C1-213.

Sau buổi tiếp, đoàn muốn gặp gỡ trao đổi với sinh viên. Do đó, kính đề nghị các Bộ môn thông báo cho SV năm thứ 4 và thứ 5 lên tham dự. Thời gian: 14h30 ngày 18/11 tại C1-213.

Vui lòng thông báo lại cho TS. Phùng Anh Tuân danh sách SV tham dự trước ngày 17/11/2016.

Trân trọng cảm ơn.

Nguyễn Hồng Liên.

 
You are here: Home Hợp tác Hợp tác trong nước Thông báo tiếp đoàn của Professor, PhD Philippe Lours Deputy Director of International Affairs Head of AeroMat-Innovation Master Université de Toulouse - Mines Albi - Institut Clément Ader