School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Hội trại truyền thống

a. Nội dung: Tổ chức cắm trại và tổ chức các trò chơi (03 trại chính và 6 trại vệ tinh)
b. Thời gian, địa điểm: Ngày 15/4/2017 tại khu sân sau nhà C2
c. Cuộc thi Rung chuông vàng ngành Hóa (Nội dung và hình thức thi: Thi tìm hiểu kiến thức theo form chương trình “Rung chuông Vàng” trên VTV. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 14h00 ngày 15/04/2017 tại khu vực trại
d. Phụ trách: Tiểu ban trại của 3 đơn vị phối hợp với Tiểu ban Cơ sở vật chất, Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền, Tiểu ban An ninh - Trật tự lên kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

 
You are here: Home Hội trại truyền thống