School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

PGS. NGUYỄN KIM NGÀ

NK NgaChức vụ: Trưởng Bộ môn

Địa chỉ: 408-C1.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel:+84-24-3868 0110

Fax:+84-24-3868 0070

Đọc thêm...
 

HUỲNH ĐĂNG CHÍNH

ChinhHD

Họ và tên: PGS. HUỲNH ĐĂNG CHÍNH

Địa chỉ: 214-C4

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. HUST

Tel/Fax: +84-4-3868 0070

Đọc thêm...
 

TRỊNH XUÂN ANH

trinhxuananhHọ và tên: TS. TRỊNH XUÂN ANH

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

PHAN TRUNG NGHĨA

phantrungnghiaPGS. PHAN TRUNG NGHĨA

(Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cao su)
Địa chỉ: Room 408, C1 Building
Điện thoại: 00.84.24.3868 0110;
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...
   

PGS. TS. TRẦN VĨNH HOÀNG

Anh The-Hoang

Họ và tên: PGS. TS. TRẦN VĨNH HOÀNG

Bộ môn Hóa Vô cơ –Đại cương

Viện kỹ thuật Hóa học (SCE)-Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (HUST)

Văn phòng bộ môn: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: +84-24-38680110

Đọc thêm...
 

TRẦN THỊ THU HUYỀN

tran-huyenHọ và tên: TS. TRẦN THỊ THU HUYỀN

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

 

Đọc thêm...
 

ĐẶNG THỊ MINH HUỆ

dangthiminhhue

Họ và tên: TS. ĐẶNG THỊ MINH HUỆ

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

NGUYỄN THỊ LAN

Lan

Họ và tên: TS. NGUYỄN THỊ LAN

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

 

Đọc thêm...
 

TRẦN THỊ LUYẾN

tranthiluyen.jpg

TS. TRẦN THỊ LUYẾN

Address: 408 - C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

Nguyễn Thị Thúy Nga

TS. NGUYỄN THỊ THÚY NGA

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

NGUYỄN NGỌC THỊNH

nguyenngocthinh

Họ và tên: TS. NGUYỄN NGỌC THỊNH

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

LÊ DIỆU THƯ

ledieuthuHọ và tên: ThS. LÊ DIỆU THƯ

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

BÙI THỊ THANH BÌNH

Họ và tên: KS. BÙI THỊ THANH BÌNH

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

Tel: +84-4-3868 0110

Fax: +84-4-3868 0070

Đọc thêm...
 

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

ng-maiHọ và tên: TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

PHÍ THỊ THÚY HỒNG

p-hongHọ và tên: KS. PHÍ THỊ THÚY HỒNG

Địa chỉ: 405-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

 

Đọc thêm...
 

TRẦN THỊ THU HUYỀN

tran huyen ptnHọ và tên: CN. TRẦN THỊ THU HUYỀN

Địa chỉ: 408-C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 

Bùi Doãn Huấn

buidoanhuanHọ và tên: ThS. Bùi Doãn Huấn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax: +84-4-38680110

Đọc thêm...
 
You are here: Home Member