School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

' +84-24 3868 0070 - Văn phòng
' +84-24 3869 2300 - Sinh viên
*  sce@hust.edu.vn
---
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
---
+84-86 869 2300 - Sinh viên
+84-91 968 0070 - Sau Đại học
---
   

THỐNG KÊ ĐÀO TẠO

Số Sinh viên hiện tại: 2000

Số Học viên cao học hiện tại: 100

Số NCS hiện tại: 50

Số Sinh viên đã tốt nghiệp: 60000

Số Học viên Cao học đã tốt nghiệp: 2000

Số NCS đã tốt nghiệp: 500

Các chương trình và chuyên ngành Đào tạo Sau đại học

Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 10/10/2017: Danh mục mã ngành cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ mới ban hành. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2017. Tải về tại ĐÂY

Chương trình đào tạo Thạc sỹ

- KỸ THUẬT HÓA HỌC (Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học, Mã số: 60520301)

- KỸ THUẬT IN VÀ TRUYỀN THÔNG (Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học, Mã số: 60520301)

- CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU SILICAT (Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học, Mã số: 60520301) 

- KỸ THUẬT LỌC - HÓA DẦU (Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học, Mã số: 60520301)

- HÓA HỌC

 

Chương trình đào tạo Tiến sỹ

- VẬT LIỆU CAO PHÂN TỬ VÀ TỔ HỢP (Mã số: 62440125)

- HÓA HỮU CƠ (Mã số: 62440114)

- KỸ THUẬT HÓA HỌC (Mã số: 62520301) bao gồm các định hướng: (i) Hóa dầu và Xúc tác hữu cơ; (ii) Quá trình thiết bị công nghệ Hóa học; (iii) Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại; (iv) Công nghệ các chất Vô cơ

- HÓA LÝ THUYẾT VÀ HÓA LÝ (Mã số: 62440119) 
 

 
You are here: Home Đào tạo Đào tạo Sau đại học