School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:

Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:
B. Công nghệ để sản xuất
123  52.1%
C. Tổ chức và quản lý
37  15.7%
E. Ý kiến khác.
34  14.4%
A. Sản phẩm để kinh doanh
29  12.3%
D. Văn hóa kinh doanh
13  5.5%

Số người tham gia bình chọn  :  236
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017 22:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ năm, 25 Tháng 3 2021 21:17
You are here: Home Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì: