School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:

Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:
B. Công nghệ để sản xuất
126  50.4%
C. Tổ chức và quản lý
42  16.8%
A. Sản phẩm để kinh doanh
34  13.6%
E. Ý kiến khác.
34  13.6%
D. Văn hóa kinh doanh
14  5.6%

Số người tham gia bình chọn  :  250
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017 22:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 19 Tháng 4 2022 23:57
You are here: Home Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì: