School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Bạn đến với sinh hoạt công dân giữa khóa là bởi vì:

Bạn đến với sinh hoạt công dân giữa khóa là bởi vì:
B. Mong muốn biết thêm những thông tin về nghề nghiệp
228  39.7%
A. Có dịp trao đổi những điều muốn biết
121  21%
C. Phải đi do bị triệu tập
91  15.8%
C. Ý kiến khác
74  12.9%
D. Ý thức được nhiệm vụ của người sinh viên
61  10.6%

Số người tham gia bình chọn  :  575
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017 22:00
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ tư, 07 Tháng 4 2021 21:24
You are here: Home Bạn đến với sinh hoạt công dân giữa khóa là bởi vì: