School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:

Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
Xác suất thống kê
163  35.7%
Giải tích II (Tích phân)
126  27.6%
Giải tích I (Hàm và biến)
66  14.5%
Giải tích III (Chuỗi)
64  14%
Đại số
37  8.1%

Số người tham gia bình chọn  :  456
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 20:13
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 13 Tháng 4 2021 09:12
You are here: Home Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học: