School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:

Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
8 Tín chỉ
102  31.5%
<8 Tín chỉ
85  26.2%
14 Tín chỉ
74  22.8%
11 Tín chỉ
63  19.4%

Số người tham gia bình chọn  :  324
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 20:32
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ sáu, 15 Tháng 4 2022 15:00
You are here: Home Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học: