School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Đào tạo chuyên gia quản lý và đảm bảo chất lượng

2(CH2: Hóa học) Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn đối với các sản phẩm, hàng hóa, đặc biệt là những sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khoẻ. Vì vậy, việc quản lý chất lượng (QC) và đảm bảo chất lượng (QA) sản phẩm là tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu trong sản xuất, kinh doanh, mang lại lợi ích kinh tế cho người sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội.

Quản lý và đảm bảo chất lượng có vai trò quan trọng bởi một mặt làm cho chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng và mặt khác nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý của doanh nghiệp. Đây là cơ sở để doanh nghiệp chiếm lĩnh, mở rộng, tăng vị thế và uy tín trên thị trường. Tăng cường quản lý và đảm bảo chất lượng sẽ giúp doanh nghiệp xác định đúng hướng sản phẩm cần cải tiến, thích hợp với những mong đợi của khách hàng cả về tính hữu ích và giá cả.


                                                           Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm (theo ISO 9001:2015)*

                              1

*[ISO là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (The International Organization for Standardization), là một ủy ban quốc tế bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia. ISO 9000 là  Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loại hình sản xuất / dịch vụ. ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về các yêu cầu của một hệ thống quản lý chất lượng (QMS) nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000. ISO 9001:2015 là phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 9001 đã được phát hành vào tháng 9 năm 2015. Các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để chứng tỏ khả năng luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và yêu cầu luật định.]

 Cùng với sự phát triển của kỹ thuật trong nền công nghiệp hiện đại, những yêu cầu về chất lượng đã trở nên đồng bộ hơn và ngày một cao hơn. QA/QC là ngành nghề đang rất phổ biến hiện nay, nó phát sinh theo nhu cầu của xã hội.

 Sinh viên theo học ngành Hóa học ( Mã tuyển sinh: CH2: Hóa học) nói chung và chuyên ngành Hóa phân tích, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được trang bị các kiến thức để có thể trở thành các chuyên gia về quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng và quản trị chất lượng.

 Trong quá trình học tập sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và thực hành về các phương pháp phân tích hóa học, các phương pháp phân tích bằng công cụ hiện đại, phương pháp xử lý số liệu và đánh giá kết quả thử nghiệm. Với chuyên đề kỹ thuật xử lý mẫu phân tích, sinh viên sẽ nắm được kỹ thuật chiết tách và làm giàu khi xử lý mẫu phân tích; hiểu rõ về quy trình xử lý mẫu trong phân tích dược phẩm, sinh học, nông nghiệp, môi trường… trên các thiết bị hiện đại như GC-MS, HPLC, AAS, AES, ICP-MS… Các chuyên đề về phương pháp phân tích quang phổ, phương pháp phân tích điện hóa và phương pháp phân tích sắc ký giúp sinh viên có các kiến thức chuyên sâu về cơ sở lý thuyết, nguyên lý hoạt động của thiết bị, đối tượng, phạm vi áp dụng và ứng dụng trong thực tiễn,… với các phương pháp tương ứng. Ngoài ra, sinh viên có thể theo học lên bậc thạc sĩ và tiến sĩ với các chuyên đề và giáo trình nâng cao.

 Trong quá trình học tập sinh viên sẽ được trực tiếp thực hành trên các thiết bị hiện đại như GC-MS, HPLC, FL, TR-FL, … bên cạnh đó, sinh viên sẽ được đi thực tập tại các phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) của nhà máy, tại các cơ sở giám định, thử nghiệm và kiểm định để tích lũy kỹ năng, năng lực cần thiết trong lĩnh vực quản lý và đảm bảo chất lượng.Trong xu thế toàn cầu hóa và sự cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, vấn đề chất lượng sản phẩm hàng hóa là yếu tố quyết định. Do đó nhu cầu và cơ hội việc làm cho sinh viên được đào tạo của ngành nghề là rất lớn trong rất nhiều lĩnh vực như môi trường, thực phẩm, dược phẩm, hóa học, địa chất-khoáng sản, nông nghiệp... Thực tế cho thấy, sinh viên có thể lựa chọn công việc làm:

+ Chuyên gia QA/QC, kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) trong các công ty, tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

+ Tổ chức và hệ thống quản lý chất lượng: Quatest, Vinacert, Vinacontrol, GMP, …

+ Trung tâm giám định

+ Hệ thống các Phòng phân tích, thử nghiệm ….

(TS. Nguyễn Xuân Trường - Trưởng Bộ môn Hóa phân tích)

 

   

 

 

 

 
You are here: Home