School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

banner_hpt

Bộ môn Hóa phân tích được thành lập năm 1958. Với bề dày hơn 60 năm đào tạo và nghiên cứu, chuyên ngành Hóa phân tích, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cung cấp cho người học các kiến thức về hóa học nói chung, kiến thức về các phương pháp và quy trình phân tích, kiến thức về trang thiết bị phân tích & ứng dụng, và các kiến thức về phân tích thống kê, để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất và trong các lĩnh vực nghiên cứu khác.
Chương trình đào tạo chuyên ngành Hóa phân tích được xây dựng cho sinh viên bậc đại học và sau đại học, gồm chương trình Cử nhân Hóa học, tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ Khoa học, Thạc sỹ Khoa học, Thạc sỹ song bằng và Tiến sỹ Hóa học.

Đối tác nước ngoài: TUGraz, UGent, Saint-Petersburg State University, NUT, BOKU, Doshisha University, Yonsei University, Dresden University, Rostock University, University of Minho ...

Cơ hội việc làm:
- Chuyên gia quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng QA/QC, kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) trong các công ty, tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh;
- Chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D);
- Tổ chức và hệ thống quản lý chất lượng: Quatest, Vinacert, Vinacontrol, GMP, ...
- Trung tâm giám định;
- Hệ thống các Phòng phân tích, thử nghiệm ....
- Công ty cung cấp, xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư & hóa chất ngành Hóa...

 
You are here: Home Đơn vị Hóa Phân tích