School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

banner_hpt

Bộ môn Hóa phân tích được thành lập năm 1958. Bộ môn thực hiện việc đào tạo và nghiên cứu chủ yếu trong lĩnh vực hóa phân tích và hóa phân tích ứng dụng. Chúng tôi thực hiện các đề tài, dự án cho cả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng liên quan tới hóa phân tích và hóa phân tích ứng dụng. Các đối tác nước ngoài của chúng tôi như: TUGraz, UGent, Saint-Petersburg State University, NUT, BOKU, Doshisha University, Yonsei University, Dresden University, Rostock University, University of Minho ...

Bộ môn có hơn 10 cán bộ. Chúng tôi thực hiện việc giảng dạy cho một số lượng lớn các khóa học. Bộ môn đóng góp cho việc đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ hóa học. Phần thông tin các cán bộ của Bộ môn trên web cung cấp thêm cho các bạn cái nhìn tổng quát về các cán bộ của chúng tôi với các thông tin như số điện thoại, ảnh và các hướng nghiên cứu cá nhân.

Hàng năm, Bộ môn đón nhận từ 6 đến 10 học viên thực hiện các nghiên cứu khoa học cho luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học và kỹ thuật.

Xin hãy truy cập vào trang web của Bộ môn chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về các chương trình học tập, nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học cho các bên thứ ba, kể cả trên cấp độ quốc gia và quốc tế.

 

 
You are here: Home Đơn vị Hóa Phân tích